XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Sieradzu

Wideo

Informacje

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713,1378 ) zwołuję

XXXVIII Sesję Rady Miejskiej w Sieradzu w kadencji 2018 – 2023

29 grudnia 2020 r. o godz. 12.00

sesja zdalna

Porządek Sesji:


 1. Otwarcie Sesji.

 2. Przedstawienie porządku XXXVIII Sesji.

 3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

 4. Interpelacje Radnych, zapytania mieszkańców.

 5. Informacja Prezydenta Miasta Sieradza o głównych zadaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sieradza*.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Sieradza na 2020 r*.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie wydatków budżetu, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego*.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy miasto Sieradz na lata 2021 – 2026.

 10. Sprawy rożne, komunikaty, oświadczenia radnych.

 11. Zakończenie obrad.

O godzinie 11.00 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Sieradzu.


Wyniki

 • 12. Zakończenie obrad.

  12. Zakończenie obrad.

  • Rozpoczęto: 2020-12-29 12:02:27
  • Zakończono : 2020-12-29 12:02:36
 • 11. Sprawy rózne, komunikaty, oświadczenia radnych.

  11. Sprawy rózne, komunikaty, oświadczenia radnych.

  • Rozpoczęto: 2020-12-29 11:54:40
  • Zakończono : 2020-12-29 12:01:57
 • 10. Podjęcie uchwały zmieniejącej uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej.

  10. Podjęcie uchwały zmieniejącej uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej.

  • Rozpoczęto: 2020-12-29 11:53:39
  • Zakończono : 2020-12-29 11:54:21
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 20
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 1
  • Frekwencja: 95.24%

  Szczegóły głosowania

  Nieobecni
  1. Andrzej Czapnik
  Za
  1. Zdzisław Mosiniak
  2. Jacek Przybyłek
  3. Marzanna Kamola
  4. Beata Jacyszyn
  5. Arkadiusz Góraj
  6. Juliusz Góraj
  7. Urszula Rozmarynowska
  8. Magdalena Słupińska
  9. Ryszard Perka
  10. Cezary Szydło
  11. Zbigniew Miśkiewicz
  12. Zbigniew Czarnecki
  13. Jolanta Pietrus
  14. Mariusz Góra
  15. Witold Kiełbasa
  16. Marcin Sośnicki
  17. Stanisław Kosatka
  18. Mirosław Antoni Owczarek
  19. Grzegorz Delida
  20. Mirosław Owczarek
 • 9. Podjęcie uchwaly w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy miasto Sieradz na lata 2021-2026.

  9. Podjęcie uchwaly w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy miasto Sieradz na lata 2021-2026.

  • Rozpoczęto: 2020-12-29 11:51:06
  • Zakończono : 2020-12-29 11:51:27
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 15
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 5
   • Nieobecni: 1
  • Frekwencja: 95.24%

  Szczegóły głosowania

  Nieobecni
  1. Andrzej Czapnik
  Za
  1. Zdzisław Mosiniak
  2. Marzanna Kamola
  3. Beata Jacyszyn
  4. Urszula Rozmarynowska
  5. Magdalena Słupińska
  6. Ryszard Perka
  7. Cezary Szydło
  8. Zbigniew Miśkiewicz
  9. Zbigniew Czarnecki
  10. Jolanta Pietrus
  11. Mariusz Góra
  12. Marcin Sośnicki
  13. Stanisław Kosatka
  14. Mirosław Antoni Owczarek
  15. Grzegorz Delida
  Wstrzymani
  1. Jacek Przybyłek
  2. Arkadiusz Góraj
  3. Juliusz Góraj
  4. Witold Kiełbasa
  5. Mirosław Owczarek
 • 8. Podjęcie uchwały w sprawie wydatków budżetu, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego.

  8. Podjęcie uchwały w sprawie wydatków budżetu, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego.

  • Rozpoczęto: 2020-12-29 11:48:59
  • Zakończono : 2020-12-29 11:49:30
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 20
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 1
  • Frekwencja: 95.24%

  Szczegóły głosowania

  Nieobecni
  1. Andrzej Czapnik
  Za
  1. Zdzisław Mosiniak
  2. Jacek Przybyłek
  3. Marzanna Kamola
  4. Beata Jacyszyn
  5. Arkadiusz Góraj
  6. Juliusz Góraj
  7. Urszula Rozmarynowska
  8. Magdalena Słupińska
  9. Ryszard Perka
  10. Cezary Szydło
  11. Zbigniew Miśkiewicz
  12. Zbigniew Czarnecki
  13. Jolanta Pietrus
  14. Mariusz Góra
  15. Witold Kiełbasa
  16. Marcin Sośnicki
  17. Stanisław Kosatka
  18. Mirosław Antoni Owczarek
  19. Grzegorz Delida
  20. Mirosław Owczarek
 • 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Sieradza na 2020 rok.

  7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Sieradza na 2020 rok.

  • Rozpoczęto: 2020-12-29 11:47:20
  • Zakończono : 2020-12-29 11:47:38
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 19
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 1
   • Nieobecni: 1
  • Frekwencja: 95.24%

  Szczegóły głosowania

  Nieobecni
  1. Andrzej Czapnik
  Za
  1. Zdzisław Mosiniak
  2. Jacek Przybyłek
  3. Marzanna Kamola
  4. Arkadiusz Góraj
  5. Juliusz Góraj
  6. Urszula Rozmarynowska
  7. Magdalena Słupińska
  8. Ryszard Perka
  9. Cezary Szydło
  10. Zbigniew Miśkiewicz
  11. Zbigniew Czarnecki
  12. Jolanta Pietrus
  13. Mariusz Góra
  14. Witold Kiełbasa
  15. Marcin Sośnicki
  16. Stanisław Kosatka
  17. Mirosław Antoni Owczarek
  18. Grzegorz Delida
  19. Mirosław Owczarek
  Wstrzymani
  1. Beata Jacyszyn
 • 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sieradza.

  6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sieradza.

  • Rozpoczęto: 2020-12-29 11:44:45
  • Zakończono : 2020-12-29 11:45:56
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 19
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 1
   • Nieobecni: 1
  • Frekwencja: 95.24%

  Szczegóły głosowania

  Nieobecni
  1. Andrzej Czapnik
  Za
  1. Zdzisław Mosiniak
  2. Jacek Przybyłek
  3. Marzanna Kamola
  4. Arkadiusz Góraj
  5. Juliusz Góraj
  6. Urszula Rozmarynowska
  7. Magdalena Słupińska
  8. Ryszard Perka
  9. Cezary Szydło
  10. Zbigniew Miśkiewicz
  11. Zbigniew Czarnecki
  12. Jolanta Pietrus
  13. Mariusz Góra
  14. Witold Kiełbasa
  15. Marcin Sośnicki
  16. Stanisław Kosatka
  17. Mirosław Antoni Owczarek
  18. Grzegorz Delida
  19. Mirosław Owczarek
  Wstrzymani
  1. Beata Jacyszyn
 • 5. Informacja Prezydenta Miasta Sieradza o głównych zadaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

  5. Informacja Prezydenta Miasta Sieradza o głównych zadaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

  • Rozpoczęto: 2020-12-29 11:42:36
  • Zakończono : 2020-12-29 11:43:10
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 18
   • Przeciw: 1
   • Wstrzymani: 1
   • Nieobecni: 1
  • Frekwencja: 95.24%

  Szczegóły głosowania

  Nieobecni
  1. Andrzej Czapnik
  Za
  1. Zdzisław Mosiniak
  2. Jacek Przybyłek
  3. Marzanna Kamola
  4. Beata Jacyszyn
  5. Urszula Rozmarynowska
  6. Magdalena Słupińska
  7. Ryszard Perka
  8. Cezary Szydło
  9. Zbigniew Miśkiewicz
  10. Zbigniew Czarnecki
  11. Jolanta Pietrus
  12. Mariusz Góra
  13. Witold Kiełbasa
  14. Marcin Sośnicki
  15. Stanisław Kosatka
  16. Mirosław Antoni Owczarek
  17. Grzegorz Delida
  18. Mirosław Owczarek
  Wstrzymani
  1. Arkadiusz Góraj
  Przeciw
  1. Juliusz Góraj
 • 4. Interpelacje Radnych, zapytania mieszkańców

  4. Interpelacje Radnych, zapytania mieszkańców

  • Rozpoczęto: 2020-12-29 11:18:43
  • Zakończono : 2020-12-29 11:28:15
 • 2a. Wniosek formalny o wprowadzenie do porządku obrad uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej.

  2a. Wniosek formalny o wprowadzenie do porządku obrad uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej.

  • Rozpoczęto: 2020-12-29 11:15:16
  • Zakończono : 2020-12-29 11:16:45
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Sposób liczenia wyniku: Większość bezwzględną
  • Rozkład głosów:
   • Za: 20
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 1
  • Frekwencja: 95.24%

  Szczegóły głosowania

  Nieobecni
  1. Andrzej Czapnik
  Za
  1. Zdzisław Mosiniak
  2. Jacek Przybyłek
  3. Marzanna Kamola
  4. Beata Jacyszyn
  5. Arkadiusz Góraj
  6. Juliusz Góraj
  7. Urszula Rozmarynowska
  8. Magdalena Słupińska
  9. Cezary Szydło
  10. Zbigniew Miśkiewicz
  11. Zbigniew Czarnecki
  12. Jolanta Pietrus
  13. Mariusz Góra
  14. Witold Kiełbasa
  15. Marcin Sośnicki
  16. Stanisław Kosatka
  17. Mirosław Antoni Owczarek
  18. Grzegorz Delida
  19. Mirosław Owczarek
  20. Ryszard Perka
 • 3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków

  3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków

  • Rozpoczęto: 2020-12-29 11:18:02
  • Zakończono : 2020-12-29 11:18:19
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 20
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 1
  • Frekwencja: 95.24%

  Szczegóły głosowania

  Nieobecni
  1. Andrzej Czapnik
  Za
  1. Zdzisław Mosiniak
  2. Jacek Przybyłek
  3. Marzanna Kamola
  4. Beata Jacyszyn
  5. Arkadiusz Góraj
  6. Juliusz Góraj
  7. Urszula Rozmarynowska
  8. Magdalena Słupińska
  9. Ryszard Perka
  10. Cezary Szydło
  11. Zbigniew Miśkiewicz
  12. Zbigniew Czarnecki
  13. Jolanta Pietrus
  14. Mariusz Góra
  15. Witold Kiełbasa
  16. Marcin Sośnicki
  17. Stanisław Kosatka
  18. Mirosław Antoni Owczarek
  19. Grzegorz Delida
  20. Mirosław Owczarek
 • 2. Przedstawienie porządku obrad XXXVIII Sesji.

  2. Przedstawienie porządku obrad XXXVIII Sesji.

  • Rozpoczęto: 2020-12-29 11:17:04
  • Zakończono : 2020-12-29 11:17:30
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 19
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 1
   • Nieobecni: 1
  • Frekwencja: 95.24%

  Szczegóły głosowania

  Nieobecni
  1. Andrzej Czapnik
  Za
  1. Zdzisław Mosiniak
  2. Jacek Przybyłek
  3. Marzanna Kamola
  4. Beata Jacyszyn
  5. Arkadiusz Góraj
  6. Urszula Rozmarynowska
  7. Magdalena Słupińska
  8. Ryszard Perka
  9. Cezary Szydło
  10. Zbigniew Miśkiewicz
  11. Zbigniew Czarnecki
  12. Jolanta Pietrus
  13. Mariusz Góra
  14. Witold Kiełbasa
  15. Marcin Sośnicki
  16. Stanisław Kosatka
  17. Mirosław Antoni Owczarek
  18. Grzegorz Delida
  19. Mirosław Owczarek
  Wstrzymani
  1. Juliusz Góraj
 • 1. Otwarcie Sesji.

  1. Otwarcie Sesji.

  • Rozpoczęto: 2020-12-29 11:05:19
  • Zakończono : 2020-12-29 11:05:24

Komentarze