XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Sieradzu

Wideo

Informacje

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713,1378 ) zwołuję

XXXVII Sesję Rady Miejskiej w Sieradzu w kadencji 2018 – 2023

15 grudnia 2020 r. o godz. 14.30

sesja zdalna

Porządek Sesji:


 1. Otwarcie Sesji.

 2. Przedstawienie porządku XXXVII Sesji.

 3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

 4. Interpelacje Radnych, zapytania mieszkańców.

 5. Informacja Prezydenta Miasta Sieradza o głównych zadaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

 6. Przyjęcie Raportu monitoringowego z wdrażania w 2019 roku Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Sieradza na lata 2014-2020.X1

 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sieradza./,X4 /

 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Sieradza na 2020 r. /,X5 /

 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sieradza. X2

 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Sieradza na 2021 rok. x3

 11. Sprawy rożne, komunikaty, oświadczenia radnych.

 12. Zakończenie obrad.

O godzinie 13.00 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Sieradzu.X1/ , X2 /,X3 / został przekazany w formie elektronicznej

X4/ , X5 /, zostanie przekazany w formie elektronicznej 10.12.2020r.

Wyniki

 • 14. Zakończenie obrad.

  14. Zakończenie obrad.

  • Rozpoczęto: 2020-12-15 15:50:08
  • Zakończono : 2020-12-15 15:50:37
 • 13. Sprawy różne, komunikaty, oświadczenia radnych

  13. Sprawy różne, komunikaty, oświadczenia radnych

  • Rozpoczęto: 2020-12-15 15:46:34
  • Zakończono : 2020-12-15 15:49:21
 • 12. Podjęcie uchwały w sprawie skargi na działalność Prezydenta Miasta Sieradza

  12. Podjęcie uchwały w sprawie skargi na działalność Prezydenta Miasta Sieradza

  • Rozpoczęto: 2020-12-15 15:45:26
  • Zakończono : 2020-12-15 15:46:13
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 13
   • Przeciw: 4
   • Wstrzymani: 4
   • Nieobecni: 0
  • Frekwencja: 100%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Marzanna Kamola
  4. Magdalena Słupińska
  5. Ryszard Perka
  6. Cezary Szydło
  7. Zbigniew Miśkiewicz
  8. Jolanta Pietrus
  9. Mariusz Góra
  10. Marcin Sośnicki
  11. Stanisław Kosatka
  12. Mirosław Antoni Owczarek
  13. Grzegorz Delida
  Wstrzymani
  1. Jacek Przybyłek
  2. Beata Jacyszyn
  3. Urszula Rozmarynowska
  4. Zbigniew Czarnecki
  Przeciw
  1. Arkadiusz Góraj
  2. Witold Kiełbasa
  3. Mirosław Owczarek
  4. Juliusz Góraj
 • 11. Podjęcie uchwały zmieniającej w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Sieradz.

  11. Podjęcie uchwały zmieniającej w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Sieradz.

  • Rozpoczęto: 2020-12-15 15:42:52
  • Zakończono : 2020-12-15 15:43:11
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 20
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 1
   • Nieobecni: 0
  • Frekwencja: 100%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Jacek Przybyłek
  4. Marzanna Kamola
  5. Arkadiusz Góraj
  6. Urszula Rozmarynowska
  7. Magdalena Słupińska
  8. Ryszard Perka
  9. Cezary Szydło
  10. Zbigniew Miśkiewicz
  11. Zbigniew Czarnecki
  12. Jolanta Pietrus
  13. Mariusz Góra
  14. Witold Kiełbasa
  15. Marcin Sośnicki
  16. Stanisław Kosatka
  17. Mirosław Antoni Owczarek
  18. Grzegorz Delida
  19. Mirosław Owczarek
  20. Juliusz Góraj
  Wstrzymani
  1. Beata Jacyszyn
 • 10. Podjęcie uchwały uchwalenia budżetu miasta Sieradza na 2021 rok.

  10. Podjęcie uchwały uchwalenia budżetu miasta Sieradza na 2021 rok.

  • Rozpoczęto: 2020-12-15 15:36:35
  • Zakończono : 2020-12-15 15:37:03
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 14
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 7
   • Nieobecni: 0
  • Frekwencja: 100%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Marzanna Kamola
  4. Urszula Rozmarynowska
  5. Magdalena Słupińska
  6. Ryszard Perka
  7. Cezary Szydło
  8. Zbigniew Miśkiewicz
  9. Jolanta Pietrus
  10. Mariusz Góra
  11. Marcin Sośnicki
  12. Stanisław Kosatka
  13. Mirosław Antoni Owczarek
  14. Grzegorz Delida
  Wstrzymani
  1. Jacek Przybyłek
  2. Beata Jacyszyn
  3. Arkadiusz Góraj
  4. Zbigniew Czarnecki
  5. Witold Kiełbasa
  6. Mirosław Owczarek
  7. Juliusz Góraj
 • 10a. Autopoprawka do uchwały w sprawie uchwalenia budźetu miasta Sieradza na 2021 rok.

  10a. Autopoprawka do uchwały w sprawie uchwalenia budźetu miasta Sieradza na 2021 rok.

  • Rozpoczęto: 2020-12-15 15:33:56
  • Zakończono : 2020-12-15 15:35:36
 • 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sieradza.

  9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sieradza.

  • Rozpoczęto: 2020-12-15 15:14:48
  • Zakończono : 2020-12-15 15:15:22
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 14
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 7
   • Nieobecni: 0
  • Frekwencja: 100%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Marzanna Kamola
  4. Urszula Rozmarynowska
  5. Magdalena Słupińska
  6. Ryszard Perka
  7. Cezary Szydło
  8. Zbigniew Miśkiewicz
  9. Jolanta Pietrus
  10. Mariusz Góra
  11. Marcin Sośnicki
  12. Stanisław Kosatka
  13. Mirosław Antoni Owczarek
  14. Grzegorz Delida
  Wstrzymani
  1. Jacek Przybyłek
  2. Beata Jacyszyn
  3. Arkadiusz Góraj
  4. Zbigniew Czarnecki
  5. Witold Kiełbasa
  6. Mirosław Owczarek
  7. Juliusz Góraj
 • 9a. Autopoprawka do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sieradza

  9a. Autopoprawka do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sieradza

  • Rozpoczęto: 2020-12-15 15:13:37
  • Zakończono : 2020-12-15 15:14:02
 • 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Sieradza na rok 2020.

  8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Sieradza na rok 2020.

  • Rozpoczęto: 2020-12-15 15:08:04
  • Zakończono : 2020-12-15 15:10:03
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 19
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 2
   • Nieobecni: 0
  • Frekwencja: 100%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Jacek Przybyłek
  4. Marzanna Kamola
  5. Arkadiusz Góraj
  6. Urszula Rozmarynowska
  7. Magdalena Słupińska
  8. Ryszard Perka
  9. Cezary Szydło
  10. Zbigniew Miśkiewicz
  11. Jolanta Pietrus
  12. Mariusz Góra
  13. Witold Kiełbasa
  14. Marcin Sośnicki
  15. Stanisław Kosatka
  16. Mirosław Antoni Owczarek
  17. Grzegorz Delida
  18. Mirosław Owczarek
  19. Juliusz Góraj
  Wstrzymani
  1. Beata Jacyszyn
  2. Zbigniew Czarnecki
 • 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sieradza.

  7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sieradza.

  • Rozpoczęto: 2020-12-15 14:56:11
  • Zakończono : 2020-12-15 14:56:27
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 16
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 5
   • Nieobecni: 0
  • Frekwencja: 100%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Marzanna Kamola
  4. Urszula Rozmarynowska
  5. Magdalena Słupińska
  6. Ryszard Perka
  7. Cezary Szydło
  8. Zbigniew Miśkiewicz
  9. Jolanta Pietrus
  10. Mariusz Góra
  11. Witold Kiełbasa
  12. Marcin Sośnicki
  13. Stanisław Kosatka
  14. Mirosław Antoni Owczarek
  15. Grzegorz Delida
  16. Juliusz Góraj
  Wstrzymani
  1. Jacek Przybyłek
  2. Beata Jacyszyn
  3. Arkadiusz Góraj
  4. Zbigniew Czarnecki
  5. Mirosław Owczarek
 • 6. Przyjęcie Raportu monitoringowego z wdrażania w 2019 roku Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Sieradza na lata 2014-2020.

  6. Przyjęcie Raportu monitoringowego z wdrażania w 2019 roku Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Sieradza na lata 2014-2020.

  • Rozpoczęto: 2020-12-15 14:53:47
  • Zakończono : 2020-12-15 14:54:09
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 19
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 2
   • Nieobecni: 0
  • Frekwencja: 100%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Jacek Przybyłek
  4. Marzanna Kamola
  5. Beata Jacyszyn
  6. Arkadiusz Góraj
  7. Urszula Rozmarynowska
  8. Magdalena Słupińska
  9. Ryszard Perka
  10. Cezary Szydło
  11. Zbigniew Miśkiewicz
  12. Zbigniew Czarnecki
  13. Jolanta Pietrus
  14. Mariusz Góra
  15. Marcin Sośnicki
  16. Stanisław Kosatka
  17. Mirosław Antoni Owczarek
  18. Grzegorz Delida
  19. Mirosław Owczarek
  Wstrzymani
  1. Witold Kiełbasa
  2. Juliusz Góraj
 • 5. Informacja Prezydenta Miasta Sieradza o głównych zadaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

  5. Informacja Prezydenta Miasta Sieradza o głównych zadaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

  • Rozpoczęto: 2020-12-15 14:46:40
  • Zakończono : 2020-12-15 14:48:29
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 20
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 1
   • Nieobecni: 0
  • Frekwencja: 100%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Jacek Przybyłek
  4. Marzanna Kamola
  5. Beata Jacyszyn
  6. Urszula Rozmarynowska
  7. Magdalena Słupińska
  8. Ryszard Perka
  9. Cezary Szydło
  10. Zbigniew Miśkiewicz
  11. Zbigniew Czarnecki
  12. Jolanta Pietrus
  13. Mariusz Góra
  14. Witold Kiełbasa
  15. Marcin Sośnicki
  16. Stanisław Kosatka
  17. Mirosław Antoni Owczarek
  18. Grzegorz Delida
  19. Mirosław Owczarek
  20. Juliusz Góraj
  Wstrzymani
  1. Arkadiusz Góraj
 • 4. Interpelacje Radnych, zapytania mieszkańców

  4. Interpelacje Radnych, zapytania mieszkańców

  • Rozpoczęto: 2020-12-15 14:17:58
  • Zakończono : 2020-12-15 14:30:53
 • 3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

  3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

  • Rozpoczęto: 2020-12-15 14:17:08
  • Zakończono : 2020-12-15 14:17:26
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 21
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 0
  • Frekwencja: 100%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Jacek Przybyłek
  4. Marzanna Kamola
  5. Beata Jacyszyn
  6. Arkadiusz Góraj
  7. Urszula Rozmarynowska
  8. Magdalena Słupińska
  9. Ryszard Perka
  10. Cezary Szydło
  11. Zbigniew Miśkiewicz
  12. Zbigniew Czarnecki
  13. Jolanta Pietrus
  14. Mariusz Góra
  15. Witold Kiełbasa
  16. Marcin Sośnicki
  17. Stanisław Kosatka
  18. Mirosław Antoni Owczarek
  19. Grzegorz Delida
  20. Mirosław Owczarek
  21. Juliusz Góraj
 • 2. Przedstawienie porządku XXXVII Sesji.

  2. Przedstawienie porządku XXXVII Sesji.

  • Rozpoczęto: 2020-12-15 14:15:45
  • Zakończono : 2020-12-15 14:16:30
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 21
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 0
  • Frekwencja: 100%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Jacek Przybyłek
  4. Marzanna Kamola
  5. Beata Jacyszyn
  6. Arkadiusz Góraj
  7. Urszula Rozmarynowska
  8. Magdalena Słupińska
  9. Ryszard Perka
  10. Cezary Szydło
  11. Zbigniew Miśkiewicz
  12. Zbigniew Czarnecki
  13. Jolanta Pietrus
  14. Mariusz Góra
  15. Witold Kiełbasa
  16. Marcin Sośnicki
  17. Stanisław Kosatka
  18. Mirosław Antoni Owczarek
  19. Grzegorz Delida
  20. Mirosław Owczarek
  21. Juliusz Góraj
 • 2b. Wniosek formalny o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie skargi na Prezydenta Miasta Sieradza

  2b. Wniosek formalny o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie skargi na Prezydenta Miasta Sieradza

  • Rozpoczęto: 2020-12-15 14:09:06
  • Zakończono : 2020-12-15 14:14:41
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Sposób liczenia wyniku: Większość bezwzględną
  • Rozkład głosów:
   • Za: 21
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 0
  • Frekwencja: 100%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Jacek Przybyłek
  4. Marzanna Kamola
  5. Beata Jacyszyn
  6. Arkadiusz Góraj
  7. Urszula Rozmarynowska
  8. Magdalena Słupińska
  9. Ryszard Perka
  10. Cezary Szydło
  11. Zbigniew Miśkiewicz
  12. Zbigniew Czarnecki
  13. Jolanta Pietrus
  14. Mariusz Góra
  15. Witold Kiełbasa
  16. Marcin Sośnicki
  17. Stanisław Kosatka
  18. Mirosław Antoni Owczarek
  19. Grzegorz Delida
  20. Mirosław Owczarek
  21. Juliusz Góraj

 • 2a. Wniosek formalny w sprawie wprowadzenia do porządku obrad uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gmina Miasto Sieradz

  2a. Wniosek formalny w sprawie wprowadzenia do porządku obrad uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gmina Miasto Sieradz

  • Rozpoczęto: 2020-12-15 14:06:25
  • Zakończono : 2020-12-15 14:07:44
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Sposób liczenia wyniku: Większość bezwzględną
  • Rozkład głosów:
   • Za: 21
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 0
  • Frekwencja: 100%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Jacek Przybyłek
  2. Marzanna Kamola
  3. Beata Jacyszyn
  4. Urszula Rozmarynowska
  5. Magdalena Słupińska
  6. Ryszard Perka
  7. Cezary Szydło
  8. Zbigniew Miśkiewicz
  9. Zbigniew Czarnecki
  10. Jolanta Pietrus
  11. Marcin Sośnicki
  12. Mirosław Antoni Owczarek
  13. Grzegorz Delida
  14. Andrzej Czapnik
  15. Zdzisław Mosiniak
  16. Arkadiusz Góraj
  17. Juliusz Góraj
  18. Mariusz Góra
  19. Witold Kiełbasa
  20. Stanisław Kosatka
  21. Mirosław Owczarek
 • 1. Otwarcie Sesji.

  1. Otwarcie Sesji.

  • Rozpoczęto: 2020-12-15 14:06:02
  • Zakończono : 2020-12-15 14:06:06

Komentarze