XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Sieradzu

Wideo

Informacje

 content_077236f9b2525b91a80d30ab4128cd2b.pdf

Wyniki

 • 25. Zakończenie obrad.

  25. Zakończenie obrad.

  • Rozpoczęto: 2020-11-24 17:47:24
  • Zakończono : 2020-11-24 17:47:54
 • 24. Sprawy różne, komunikaty, oświadczenia

  24. Sprawy różne, komunikaty, oświadczenia

  • Rozpoczęto: 2020-11-24 17:27:17
  • Zakończono : 2020-11-24 17:29:24
 • 23. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy miasto Sieradz.

  23. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy miasto Sieradz.

  • Rozpoczęto: 2020-11-24 17:09:13
  • Zakończono : 2020-11-24 17:09:30
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 15
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 6
   • Nieobecni: 0
  • Frekwencja: 100%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Marzanna Kamola
  4. Magdalena Słupińska
  5. Ryszard Perka
  6. Cezary Szydło
  7. Zbigniew Miśkiewicz
  8. Zbigniew Czarnecki
  9. Jolanta Pietrus
  10. Mariusz Góra
  11. Marcin Sośnicki
  12. Stanisław Kosatka
  13. Mirosław Antoni Owczarek
  14. Grzegorz Delida
  15. Mirosław Owczarek
  Wstrzymani
  1. Jacek Przybyłek
  2. Beata Jacyszyn
  3. Arkadiusz Góraj
  4. Juliusz Góraj
  5. Urszula Rozmarynowska
  6. Witold Kiełbasa
 • 21. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę Nr XXI/151/2020 z dnia 18 lutego 2020r. w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Miasta Sieradza na lata 2020-2030.

  21. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę Nr XXI/151/2020 z dnia 18 lutego 2020r. w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Miasta Sieradza na lata 2020-2030.

  • Rozpoczęto: 2020-11-24 17:02:40
  • Zakończono : 2020-11-24 17:03:16
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 19
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 2
   • Nieobecni: 0
  • Frekwencja: 100%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Jacek Przybyłek
  4. Marzanna Kamola
  5. Arkadiusz Góraj
  6. Juliusz Góraj
  7. Magdalena Słupińska
  8. Ryszard Perka
  9. Cezary Szydło
  10. Zbigniew Miśkiewicz
  11. Zbigniew Czarnecki
  12. Jolanta Pietrus
  13. Mariusz Góra
  14. Witold Kiełbasa
  15. Marcin Sośnicki
  16. Stanisław Kosatka
  17. Mirosław Antoni Owczarek
  18. Grzegorz Delida
  19. Mirosław Owczarek
  Wstrzymani
  1. Beata Jacyszyn
  2. Urszula Rozmarynowska
 • 22.. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Miasta Sieradza na lata 2020-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii.

  22.. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Miasta Sieradza na lata 2020-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii.

  • Rozpoczęto: 2020-11-24 17:04:45
  • Zakończono : 2020-11-24 17:05:51
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 19
   • Przeciw: 1
   • Wstrzymani: 1
   • Nieobecni: 0
  • Frekwencja: 100%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Zdzisław Mosiniak
  2. Jacek Przybyłek
  3. Marzanna Kamola
  4. Arkadiusz Góraj
  5. Juliusz Góraj
  6. Magdalena Słupińska
  7. Ryszard Perka
  8. Cezary Szydło
  9. Zbigniew Miśkiewicz
  10. Zbigniew Czarnecki
  11. Jolanta Pietrus
  12. Mariusz Góra
  13. Witold Kiełbasa
  14. Marcin Sośnicki
  15. Stanisław Kosatka
  16. Mirosław Antoni Owczarek
  17. Grzegorz Delida
  18. Mirosław Owczarek
  19. Andrzej Czapnik
  Przeciw
  1. Beata Jacyszyn
  Wstrzymani
  1. Urszula Rozmarynowska
 • 20.. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości.

  20.. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości.

  • Rozpoczęto: 2020-11-24 17:00:43
  • Zakończono : 2020-11-24 17:00:59
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 20
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 1
   • Nieobecni: 0
  • Frekwencja: 100%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Jacek Przybyłek
  4. Marzanna Kamola
  5. Beata Jacyszyn
  6. Arkadiusz Góraj
  7. Juliusz Góraj
  8. Urszula Rozmarynowska
  9. Magdalena Słupińska
  10. Ryszard Perka
  11. Cezary Szydło
  12. Zbigniew Miśkiewicz
  13. Zbigniew Czarnecki
  14. Jolanta Pietrus
  15. Mariusz Góra
  16. Witold Kiełbasa
  17. Marcin Sośnicki
  18. Stanisław Kosatka
  19. Mirosław Antoni Owczarek
  20. Grzegorz Delida
  Wstrzymani
  1. Mirosław Owczarek
 • 19.. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

  19.. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

  • Rozpoczęto: 2020-11-24 16:58:42
  • Zakończono : 2020-11-24 16:59:00
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 14
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 7
   • Nieobecni: 0
  • Frekwencja: 100%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Jacek Przybyłek
  4. Marzanna Kamola
  5. Magdalena Słupińska
  6. Ryszard Perka
  7. Cezary Szydło
  8. Zbigniew Miśkiewicz
  9. Jolanta Pietrus
  10. Mariusz Góra
  11. Marcin Sośnicki
  12. Stanisław Kosatka
  13. Mirosław Antoni Owczarek
  14. Grzegorz Delida
  Wstrzymani
  1. Beata Jacyszyn
  2. Arkadiusz Góraj
  3. Juliusz Góraj
  4. Urszula Rozmarynowska
  5. Zbigniew Czarnecki
  6. Witold Kiełbasa
  7. Mirosław Owczarek
 • 18. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału Gminy Miasto Sieradz na dwa sektory w celu zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

  18. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału Gminy Miasto Sieradz na dwa sektory w celu zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

  • Rozpoczęto: 2020-11-24 16:56:21
  • Zakończono : 2020-11-24 16:56:44
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 19
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 2
   • Nieobecni: 0
  • Frekwencja: 100%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Jacek Przybyłek
  4. Marzanna Kamola
  5. Arkadiusz Góraj
  6. Juliusz Góraj
  7. Urszula Rozmarynowska
  8. Magdalena Słupińska
  9. Ryszard Perka
  10. Cezary Szydło
  11. Zbigniew Miśkiewicz
  12. Jolanta Pietrus
  13. Mariusz Góra
  14. Witold Kiełbasa
  15. Marcin Sośnicki
  16. Stanisław Kosatka
  17. Mirosław Antoni Owczarek
  18. Grzegorz Delida
  19. Mirosław Owczarek
  Wstrzymani
  1. Beata Jacyszyn
  2. Zbigniew Czarnecki
 • 17.. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.

  17.. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.

  • Rozpoczęto: 2020-11-24 16:36:22
  • Zakończono : 2020-11-24 16:36:35
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 14
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 7
   • Nieobecni: 0
  • Frekwencja: 100%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Jacek Przybyłek
  4. Marzanna Kamola
  5. Urszula Rozmarynowska
  6. Magdalena Słupińska
  7. Ryszard Perka
  8. Cezary Szydło
  9. Zbigniew Miśkiewicz
  10. Jolanta Pietrus
  11. Mariusz Góra
  12. Stanisław Kosatka
  13. Mirosław Antoni Owczarek
  14. Grzegorz Delida
  Wstrzymani
  1. Beata Jacyszyn
  2. Arkadiusz Góraj
  3. Juliusz Góraj
  4. Zbigniew Czarnecki
  5. Witold Kiełbasa
  6. Marcin Sośnicki
  7. Mirosław Owczarek
 • 16.. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpa

  16.. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami

  • Rozpoczęto: 2020-11-24 16:34:32
  • Zakończono : 2020-11-24 16:34:47
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 15
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 6
   • Nieobecni: 0
  • Frekwencja: 100%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Jacek Przybyłek
  4. Marzanna Kamola
  5. Urszula Rozmarynowska
  6. Magdalena Słupińska
  7. Ryszard Perka
  8. Cezary Szydło
  9. Zbigniew Miśkiewicz
  10. Jolanta Pietrus
  11. Mariusz Góra
  12. Marcin Sośnicki
  13. Stanisław Kosatka
  14. Mirosław Antoni Owczarek
  15. Grzegorz Delida
  Wstrzymani
  1. Beata Jacyszyn
  2. Arkadiusz Góraj
  3. Juliusz Góraj
  4. Zbigniew Czarnecki
  5. Witold Kiełbasa
  6. Mirosław Owczarek
 • 15.. Podjęcie uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasto Sieradz, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

  15.. Podjęcie uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasto Sieradz, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

  • Rozpoczęto: 2020-11-24 16:32:26
  • Zakończono : 2020-11-24 16:32:48
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 14
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 7
   • Nieobecni: 0
  • Frekwencja: 100%

  Szczegóły głosowania

  Wstrzymani
  1. Andrzej Czapnik
  2. Beata Jacyszyn
  3. Arkadiusz Góraj
  4. Juliusz Góraj
  5. Zbigniew Czarnecki
  6. Witold Kiełbasa
  7. Mirosław Owczarek
  Za
  1. Zdzisław Mosiniak
  2. Jacek Przybyłek
  3. Marzanna Kamola
  4. Urszula Rozmarynowska
  5. Magdalena Słupińska
  6. Ryszard Perka
  7. Cezary Szydło
  8. Zbigniew Miśkiewicz
  9. Jolanta Pietrus
  10. Mariusz Góra
  11. Marcin Sośnicki
  12. Stanisław Kosatka
  13. Mirosław Antoni Owczarek
  14. Grzegorz Delida
 • 14.. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Sieradz.

  14.. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Sieradz.

  • Rozpoczęto: 2020-11-24 16:29:56
  • Zakończono : 2020-11-24 16:30:38
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 17
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 4
   • Nieobecni: 0
  • Frekwencja: 100%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Jacek Przybyłek
  4. Marzanna Kamola
  5. Arkadiusz Góraj
  6. Juliusz Góraj
  7. Urszula Rozmarynowska
  8. Magdalena Słupińska
  9. Ryszard Perka
  10. Cezary Szydło
  11. Zbigniew Miśkiewicz
  12. Jolanta Pietrus
  13. Mariusz Góra
  14. Witold Kiełbasa
  15. Stanisław Kosatka
  16. Mirosław Antoni Owczarek
  17. Grzegorz Delida
  Wstrzymani
  1. Beata Jacyszyn
  2. Zbigniew Czarnecki
  3. Marcin Sośnicki
  4. Mirosław Owczarek
 • 13.. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji doraźnej do opracowania zmian do Statutu Miasta Sieradza.

  13.. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji doraźnej do opracowania zmian do Statutu Miasta Sieradza.

  • Rozpoczęto: 2020-11-24 16:27:55
  • Zakończono : 2020-11-24 16:28:16
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 15
   • Przeciw: 2
   • Wstrzymani: 4
   • Nieobecni: 0
  • Frekwencja: 100%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Jacek Przybyłek
  4. Marzanna Kamola
  5. Beata Jacyszyn
  6. Arkadiusz Góraj
  7. Juliusz Góraj
  8. Urszula Rozmarynowska
  9. Magdalena Słupińska
  10. Zbigniew Czarnecki
  11. Jolanta Pietrus
  12. Witold Kiełbasa
  13. Marcin Sośnicki
  14. Stanisław Kosatka
  15. Mirosław Owczarek
  Wstrzymani
  1. Ryszard Perka
  2. Cezary Szydło
  3. Zbigniew Miśkiewicz
  4. Mirosław Antoni Owczarek
  Przeciw
  1. Mariusz Góra
  2. Grzegorz Delida
 • 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Miasta Sieradza.*

  12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Miasta Sieradza.*

  • Rozpoczęto: 2020-11-24 16:24:21
  • Zakończono : 2020-11-24 16:26:17
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 12
   • Przeciw: 7
   • Wstrzymani: 2
   • Nieobecni: 0
  • Frekwencja: 100%

  Szczegóły głosowania

  Przeciw
  1. Andrzej Czapnik
  2. Ryszard Perka
  3. Zbigniew Miśkiewicz
  4. Mariusz Góra
  5. Stanisław Kosatka
  6. Mirosław Antoni Owczarek
  7. Grzegorz Delida
  Wstrzymani
  1. Zdzisław Mosiniak
  2. Cezary Szydło
  Za
  1. Jacek Przybyłek
  2. Marzanna Kamola
  3. Beata Jacyszyn
  4. Arkadiusz Góraj
  5. Juliusz Góraj
  6. Urszula Rozmarynowska
  7. Magdalena Słupińska
  8. Zbigniew Czarnecki
  9. Jolanta Pietrus
  10. Witold Kiełbasa
  11. Marcin Sośnicki
  12. Mirosław Owczarek
 • 11.. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy gminy Miasto Sieradz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”.

  11.. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy gminy Miasto Sieradz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”.

  • Rozpoczęto: 2020-11-24 15:50:16
  • Zakończono : 2020-11-24 15:50:27
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 20
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 1
   • Nieobecni: 0
  • Frekwencja: 100%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Jacek Przybyłek
  4. Marzanna Kamola
  5. Arkadiusz Góraj
  6. Juliusz Góraj
  7. Urszula Rozmarynowska
  8. Magdalena Słupińska
  9. Ryszard Perka
  10. Cezary Szydło
  11. Zbigniew Miśkiewicz
  12. Zbigniew Czarnecki
  13. Jolanta Pietrus
  14. Mariusz Góra
  15. Witold Kiełbasa
  16. Marcin Sośnicki
  17. Stanisław Kosatka
  18. Mirosław Antoni Owczarek
  19. Grzegorz Delida
  20. Mirosław Owczarek
  Wstrzymani
  1. Beata Jacyszyn
 • 10.. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021”.

  10.. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021”.

  • Rozpoczęto: 2020-11-24 15:48:14
  • Zakończono : 2020-11-24 15:48:29
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 21
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 0
  • Frekwencja: 100%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Jacek Przybyłek
  4. Marzanna Kamola
  5. Beata Jacyszyn
  6. Arkadiusz Góraj
  7. Juliusz Góraj
  8. Urszula Rozmarynowska
  9. Magdalena Słupińska
  10. Ryszard Perka
  11. Cezary Szydło
  12. Zbigniew Miśkiewicz
  13. Zbigniew Czarnecki
  14. Jolanta Pietrus
  15. Mariusz Góra
  16. Witold Kiełbasa
  17. Marcin Sośnicki
  18. Stanisław Kosatka
  19. Mirosław Antoni Owczarek
  20. Grzegorz Delida
  21. Mirosław Owczarek
 • 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy miasto Sieradz na lata 2021 – 2026.

  9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy miasto Sieradz na lata 2021 – 2026.

  • Rozpoczęto: 2020-11-24 15:45:57
  • Zakończono : 2020-11-24 15:46:34
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 13
   • Przeciw: 1
   • Wstrzymani: 7
   • Nieobecni: 0
  • Frekwencja: 100%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Marzanna Kamola
  4. Magdalena Słupińska
  5. Ryszard Perka
  6. Cezary Szydło
  7. Zbigniew Miśkiewicz
  8. Jolanta Pietrus
  9. Mariusz Góra
  10. Marcin Sośnicki
  11. Stanisław Kosatka
  12. Mirosław Antoni Owczarek
  13. Grzegorz Delida
  Wstrzymani
  1. Jacek Przybyłek
  2. Beata Jacyszyn
  3. Arkadiusz Góraj
  4. Juliusz Góraj
  5. Urszula Rozmarynowska
  6. Zbigniew Czarnecki
  7. Mirosław Owczarek
  Przeciw
  1. Witold Kiełbasa
 • 9.1. Wniosek formalny o zmianę w par. 3 ust. 5 "w latach 2021-2024"

  9.1. Wniosek formalny o zmianę w par. 3 ust. 5 "w latach 2021-2024"

  • Rozpoczęto: 2020-11-24 15:41:01
  • Zakończono : 2020-11-24 15:44:09
  • Wynik: Odrzucono podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 5
   • Przeciw: 13
   • Wstrzymani: 3
   • Nieobecni: 0
  • Frekwencja: 100%

  Szczegóły głosowania

  Przeciw
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Urszula Rozmarynowska
  4. Magdalena Słupińska
  5. Ryszard Perka
  6. Cezary Szydło
  7. Zbigniew Miśkiewicz
  8. Zbigniew Czarnecki
  9. Jolanta Pietrus
  10. Mariusz Góra
  11. Stanisław Kosatka
  12. Mirosław Antoni Owczarek
  13. Grzegorz Delida
  Za
  1. Jacek Przybyłek
  2. Arkadiusz Góraj
  3. Juliusz Góraj
  4. Witold Kiełbasa
  5. Mirosław Owczarek
  Wstrzymani
  1. Marzanna Kamola
  2. Beata Jacyszyn
  3. Marcin Sośnicki
 • 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Sieradza na rok 2020.

  8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Sieradza na rok 2020.

  • Rozpoczęto: 2020-11-24 15:27:06
  • Zakończono : 2020-11-24 15:27:26
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 19
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 2
   • Nieobecni: 0
  • Frekwencja: 100%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Jacek Przybyłek
  4. Marzanna Kamola
  5. Arkadiusz Góraj
  6. Juliusz Góraj
  7. Magdalena Słupińska
  8. Ryszard Perka
  9. Cezary Szydło
  10. Zbigniew Miśkiewicz
  11. Zbigniew Czarnecki
  12. Jolanta Pietrus
  13. Mariusz Góra
  14. Witold Kiełbasa
  15. Marcin Sośnicki
  16. Stanisław Kosatka
  17. Mirosław Antoni Owczarek
  18. Grzegorz Delida
  19. Mirosław Owczarek
  Wstrzymani
  1. Beata Jacyszyn
  2. Urszula Rozmarynowska
 • 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sieradza.

  7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sieradza.

  • Rozpoczęto: 2020-11-24 15:25:00
  • Zakończono : 2020-11-24 15:25:45
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 19
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 2
   • Nieobecni: 0
  • Frekwencja: 100%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Jacek Przybyłek
  4. Marzanna Kamola
  5. Arkadiusz Góraj
  6. Juliusz Góraj
  7. Magdalena Słupińska
  8. Ryszard Perka
  9. Cezary Szydło
  10. Zbigniew Miśkiewicz
  11. Zbigniew Czarnecki
  12. Jolanta Pietrus
  13. Mariusz Góra
  14. Witold Kiełbasa
  15. Marcin Sośnicki
  16. Stanisław Kosatka
  17. Mirosław Antoni Owczarek
  18. Grzegorz Delida
  19. Mirosław Owczarek
  Wstrzymani
  1. Beata Jacyszyn
  2. Urszula Rozmarynowska
 • 6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Samorządu Miasta Sieradza za rok szkolny 2019/2020

  6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Samorządu Miasta Sieradza za rok szkolny 2019/2020

  • Rozpoczęto: 2020-11-24 15:19:28
  • Zakończono : 2020-11-24 15:21:40
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 20
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 1
   • Nieobecni: 0
  • Frekwencja: 100%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Jacek Przybyłek
  4. Marzanna Kamola
  5. Beata Jacyszyn
  6. Arkadiusz Góraj
  7. Urszula Rozmarynowska
  8. Magdalena Słupińska
  9. Ryszard Perka
  10. Cezary Szydło
  11. Zbigniew Miśkiewicz
  12. Zbigniew Czarnecki
  13. Jolanta Pietrus
  14. Mariusz Góra
  15. Witold Kiełbasa
  16. Marcin Sośnicki
  17. Stanisław Kosatka
  18. Mirosław Antoni Owczarek
  19. Grzegorz Delida
  20. Mirosław Owczarek
  Wstrzymani
  1. Juliusz Góraj
 • 5. Informacja Prezydenta Miasta Sieradza - o głównych zadaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

  5. Informacja Prezydenta Miasta Sieradza - o głównych zadaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

  • Rozpoczęto: 2020-11-24 15:17:54
  • Zakończono : 2020-11-24 15:18:44
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 21
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 0
  • Frekwencja: 100%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Jacek Przybyłek
  4. Marzanna Kamola
  5. Beata Jacyszyn
  6. Arkadiusz Góraj
  7. Juliusz Góraj
  8. Urszula Rozmarynowska
  9. Magdalena Słupińska
  10. Ryszard Perka
  11. Cezary Szydło
  12. Zbigniew Miśkiewicz
  13. Zbigniew Czarnecki
  14. Jolanta Pietrus
  15. Mariusz Góra
  16. Witold Kiełbasa
  17. Marcin Sośnicki
  18. Stanisław Kosatka
  19. Mirosław Antoni Owczarek
  20. Grzegorz Delida
  21. Mirosław Owczarek
 • 4. Interpelacje Radnych, zapytania mieszkańców.

  4. Interpelacje Radnych, zapytania mieszkańców.

  • Rozpoczęto: 2020-11-24 14:53:45
  • Zakończono : 2020-11-24 15:03:50
 • 3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

  3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

  • Rozpoczęto: 2020-11-24 14:20:13
  • Zakończono : 2020-11-24 14:30:36
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 21
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 0
  • Frekwencja: 100%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Jacek Przybyłek
  4. Beata Jacyszyn
  5. Arkadiusz Góraj
  6. Juliusz Góraj
  7. Urszula Rozmarynowska
  8. Magdalena Słupińska
  9. Ryszard Perka
  10. Cezary Szydło
  11. Zbigniew Miśkiewicz
  12. Zbigniew Czarnecki
  13. Jolanta Pietrus
  14. Mariusz Góra
  15. Witold Kiełbasa
  16. Marcin Sośnicki
  17. Stanisław Kosatka
  18. Mirosław Antoni Owczarek
  19. Grzegorz Delida
  20. Mirosław Owczarek
  21. Marzanna Kamola
 • 2. Przedstawienie porządku XXXVI Sesji.

  2. Przedstawienie porządku XXXVI Sesji.

  • Rozpoczęto: 2020-11-24 14:19:04
  • Zakończono : 2020-11-24 14:19:31
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 19
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 2
   • Nieobecni: 0
  • Frekwencja: 100%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Jacek Przybyłek
  4. Marzanna Kamola
  5. Beata Jacyszyn
  6. Arkadiusz Góraj
  7. Juliusz Góraj
  8. Urszula Rozmarynowska
  9. Magdalena Słupińska
  10. Ryszard Perka
  11. Cezary Szydło
  12. Zbigniew Miśkiewicz
  13. Zbigniew Czarnecki
  14. Jolanta Pietrus
  15. Witold Kiełbasa
  16. Marcin Sośnicki
  17. Stanisław Kosatka
  18. Mirosław Antoni Owczarek
  19. Mirosław Owczarek
  Wstrzymani
  1. Mariusz Góra
  2. Grzegorz Delida
 • 2.2. Wniosek formalny o zdjęcie z porządku obrad punktu 12

  2.2. Wniosek formalny o zdjęcie z porządku obrad punktu 12

  • Rozpoczęto: 2020-11-24 14:08:54
  • Zakończono : 2020-11-24 14:10:00
  • Wynik: Odrzucono podpunkt w głosowaniu
  • Sposób liczenia wyniku: Większość bezwzględną
  • Rozkład głosów:
   • Za: 9
   • Przeciw: 10
   • Wstrzymani: 2
   • Nieobecni: 0
  • Frekwencja: 100%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Ryszard Perka
  4. Cezary Szydło
  5. Zbigniew Miśkiewicz
  6. Mariusz Góra
  7. Stanisław Kosatka
  8. Mirosław Antoni Owczarek
  9. Grzegorz Delida
  Przeciw
  1. Jacek Przybyłek
  2. Beata Jacyszyn
  3. Arkadiusz Góraj
  4. Juliusz Góraj
  5. Urszula Rozmarynowska
  6. Zbigniew Czarnecki
  7. Jolanta Pietrus
  8. Witold Kiełbasa
  9. Marcin Sośnicki
  10. Mirosław Owczarek
  Wstrzymani
  1. Marzanna Kamola
  2. Magdalena Słupińska
 • 2.1. Wniosek o zmainę kolejności tj. pk. 21 będzie pkt. 22 , a pkt.22 pkt 21

  2.1. Wniosek o zmainę kolejności tj. pk. 21 będzie pkt. 22 , a pkt.22 pkt 21

  • Rozpoczęto: 2020-11-24 14:02:33
  • Zakończono : 2020-11-24 14:07:12
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Sposób liczenia wyniku: Większość bezwzględną
  • Rozkład głosów:
   • Za: 19
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 2
   • Nieobecni: 0
  • Frekwencja: 100%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Marzanna Kamola
  3. Beata Jacyszyn
  4. Arkadiusz Góraj
  5. Juliusz Góraj
  6. Urszula Rozmarynowska
  7. Ryszard Perka
  8. Cezary Szydło
  9. Zbigniew Miśkiewicz
  10. Zbigniew Czarnecki
  11. Jolanta Pietrus
  12. Mariusz Góra
  13. Witold Kiełbasa
  14. Marcin Sośnicki
  15. Stanisław Kosatka
  16. Mirosław Antoni Owczarek
  17. Grzegorz Delida
  18. Mirosław Owczarek
  19. Jacek Przybyłek
  Wstrzymani
  1. Zdzisław Mosiniak
  2. Magdalena Słupińska
 • 1. . Otwarcie Sesji.

  1. . Otwarcie Sesji.

  • Rozpoczęto: 2020-11-24 13:50:52
  • Zakończono : 2020-11-24 13:51:58

Komentarze