XXXV Sesja Rady Miejskiej w Sieradzu

Wideo

Informacje

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713,1378 ) zwołuję

XXXV Sesję Rady Miejskiej w Sieradzu w kadencji 2018 -2023

27 października 2020 r. o godz. 14.30 - Sesja zdalna


Porządek Sesji:

 1. Otwarcie Sesji.

 2. Przedstawienie porządku XXXV Sesji.

 3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

 4. Interpelacje Radnych, zapytania mieszkańców.

 5. Informacja Prezydenta Miasta Sieradza

    - o głównych zadaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

 1. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sieradza.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Sieradza na 2020 r.

 2. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Łódzkiemu na rozbudowę skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 480 i nr 482 oraz drogi gminnej - ulicy 3-go Maja w Sieradzu.

 4. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia gminy Miasto Sieradz do realizacji projektu w ramach Poddziałania IX. 1.1 w ramach Osi Priorytetowej IX Wyłączenie społeczne Regionalnego Programu

        Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020.

 1. Sprawy różne, komunikaty, oświadczenia

 2. Zakończenie obrad.

Wyniki

 • 15. Zakończenie obrad.

  15. Zakończenie obrad.

  • Rozpoczęto: 2020-10-27 15:53:24
  • Zakończono : 2020-10-27 15:53:29
 • 14. Sprawy różne, komunikaty, oświadczenia

  14. Sprawy różne, komunikaty, oświadczenia

  • Rozpoczęto: 2020-10-27 15:22:42
  • Zakończono : 2020-10-27 15:27:50
 • 13. Podjęcie uchwały uchylającą uchwałę Nr XXVIII/193/2020 z dn. 22 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej WŁ na wykonanie modernizacji drogi wojewódzkiej nr 480- ul. POW w Sieradzu

  13. Podjęcie uchwały uchylającą uchwałę Nr XXVIII/193/2020 z dn. 22 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej WŁ na wykonanie modernizacji drogi wojewódzkiej nr 480= ul. POW w Sieradzu

  • Rozpoczęto: 2020-10-27 15:22:07
  • Zakończono : 2020-10-27 15:22:29
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 20
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 1
  • Frekwencja: 95,24%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Jacek Przybyłek
  4. Marzanna Kamola
  5. Juliusz Góraj
  6. Urszula Rozmarynowska
  7. Magdalena Słupińska
  8. Cezary Szydło
  9. Zbigniew Miśkiewicz
  10. Zbigniew Czarnecki
  11. Jolanta Pietrus
  12. Mariusz Góra
  13. Witold Kiełbasa
  14. Marcin Sośnicki
  15. Stanisław Kosatka
  16. Mirosław Antoni Owczarek
  17. Grzegorz Delida
  18. Mirosław Owczarek
  19. Beata Jacyszyn
  20. Ryszard Perka
  Nieobecni
  1. Arkadiusz Góraj
 • 12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Miasto Sieradz do realizacji projektu w ramach Podddziałania IX.1.1 w ramach Osi Priorytetowej IX Wyłączenie Społeczne RP WŁ na lata 2014-2020.

  12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Miasto Sieradz do realizacji projektu w ramach Podddziałania IX.1.1 w ramach Osi Priorytetowej IX Wyłączenie Społeczne Regionalnego Programu WŁ na lata 2014-2020.

  • Rozpoczęto: 2020-10-27 15:18:41
  • Zakończono : 2020-10-27 15:19:05
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 20
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 1
  • Frekwencja: 95,24%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Jacek Przybyłek
  4. Marzanna Kamola
  5. Juliusz Góraj
  6. Urszula Rozmarynowska
  7. Magdalena Słupińska
  8. Cezary Szydło
  9. Zbigniew Miśkiewicz
  10. Zbigniew Czarnecki
  11. Jolanta Pietrus
  12. Mariusz Góra
  13. Witold Kiełbasa
  14. Marcin Sośnicki
  15. Stanisław Kosatka
  16. Mirosław Antoni Owczarek
  17. Grzegorz Delida
  18. Mirosław Owczarek
  19. Beata Jacyszyn
  20. Ryszard Perka
  Nieobecni
  1. Arkadiusz Góraj
 • 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Łódzkiemu na rozbudowę skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 480 i nr 482 oraz drogi gminnej- ul. 3-go Maja.

  11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Łódzkiemu na rozbudowę skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 480 i nr 482 oraz drogi gminnej- ul. 3-go Maja w Sieradzu.

  • Rozpoczęto: 2020-10-27 15:09:43
  • Zakończono : 2020-10-27 15:09:58
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 20
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 1
  • Frekwencja: 95,24%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Jacek Przybyłek
  4. Marzanna Kamola
  5. Juliusz Góraj
  6. Urszula Rozmarynowska
  7. Magdalena Słupińska
  8. Cezary Szydło
  9. Zbigniew Miśkiewicz
  10. Zbigniew Czarnecki
  11. Jolanta Pietrus
  12. Mariusz Góra
  13. Witold Kiełbasa
  14. Marcin Sośnicki
  15. Stanisław Kosatka
  16. Mirosław Antoni Owczarek
  17. Grzegorz Delida
  18. Mirosław Owczarek
  19. Beata Jacyszyn
  20. Ryszard Perka
  Nieobecni
  1. Arkadiusz Góraj
 • 9a. Autopoprawka do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Sieradza na 2020 rok.

  9a. Autopoprawka do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Sieradza na 2020 rok.

  • Rozpoczęto: 2020-10-27 14:56:05
  • Zakończono : 2020-10-27 14:56:10
 • 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

  10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

  • Rozpoczęto: 2020-10-27 15:07:41
  • Zakończono : 2020-10-27 15:07:58
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 13
   • Przeciw: 4
   • Wstrzymani: 3
   • Nieobecni: 1
  • Frekwencja: 95,24%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Marzanna Kamola
  4. Urszula Rozmarynowska
  5. Magdalena Słupińska
  6. Cezary Szydło
  7. Zbigniew Miśkiewicz
  8. Jolanta Pietrus
  9. Mariusz Góra
  10. Stanisław Kosatka
  11. Mirosław Antoni Owczarek
  12. Grzegorz Delida
  13. Ryszard Perka
  Wstrzymani
  1. Jacek Przybyłek
  2. Zbigniew Czarnecki
  3. Marcin Sośnicki
  Nieobecni
  1. Arkadiusz Góraj
  Przeciw
  1. Juliusz Góraj
  2. Witold Kiełbasa
  3. Mirosław Owczarek
  4. Beata Jacyszyn
 • 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Sieradza na 2020 r.

  9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Sieradza na 2020 r.

  • Rozpoczęto: 2020-10-27 15:03:22
  • Zakończono : 2020-10-27 15:03:40
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 18
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 2
   • Nieobecni: 1
  • Frekwencja: 95,24%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Marzanna Kamola
  4. Juliusz Góraj
  5. Urszula Rozmarynowska
  6. Magdalena Słupińska
  7. Cezary Szydło
  8. Zbigniew Miśkiewicz
  9. Zbigniew Czarnecki
  10. Jolanta Pietrus
  11. Mariusz Góra
  12. Witold Kiełbasa
  13. Marcin Sośnicki
  14. Stanisław Kosatka
  15. Mirosław Antoni Owczarek
  16. Grzegorz Delida
  17. Mirosław Owczarek
  18. Ryszard Perka
  Wstrzymani
  1. Jacek Przybyłek
  2. Beata Jacyszyn
  Nieobecni
  1. Arkadiusz Góraj
 • 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sieradza.

  8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sieradza.

  • Rozpoczęto: 2020-10-27 14:55:03
  • Zakończono : 2020-10-27 14:55:29
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 18
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 2
   • Nieobecni: 1
  • Frekwencja: 95,24%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Marzanna Kamola
  4. Juliusz Góraj
  5. Urszula Rozmarynowska
  6. Magdalena Słupińska
  7. Cezary Szydło
  8. Zbigniew Miśkiewicz
  9. Zbigniew Czarnecki
  10. Jolanta Pietrus
  11. Mariusz Góra
  12. Witold Kiełbasa
  13. Marcin Sośnicki
  14. Stanisław Kosatka
  15. Mirosław Antoni Owczarek
  16. Grzegorz Delida
  17. Mirosław Owczarek
  18. Ryszard Perka
  Wstrzymani
  1. Jacek Przybyłek
  2. Beata Jacyszyn
  Nieobecni
  1. Arkadiusz Góraj
 • 7a. Głosowanie projektu odpowiedzi kierowanej do Wojewody Łódzkiego

  7a. Głosowanie projektu odpowiedzi kierowanej do Wojewody Łódzkiego

  • Rozpoczęto: 2020-10-27 14:43:59
  • Zakończono : 2020-10-27 14:44:09
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 19
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 1
   • Nieobecni: 1
  • Frekwencja: 95.24%

  Szczegóły głosowania

  Wstrzymani
  1. Andrzej Czapnik
  Za
  1. Zdzisław Mosiniak
  2. Jacek Przybyłek
  3. Marzanna Kamola
  4. Juliusz Góraj
  5. Urszula Rozmarynowska
  6. Magdalena Słupińska
  7. Cezary Szydło
  8. Zbigniew Miśkiewicz
  9. Zbigniew Czarnecki
  10. Jolanta Pietrus
  11. Mariusz Góra
  12. Witold Kiełbasa
  13. Marcin Sośnicki
  14. Stanisław Kosatka
  15. Mirosław Antoni Owczarek
  16. Grzegorz Delida
  17. Mirosław Owczarek
  18. Beata Jacyszyn
  19. Ryszard Perka
  Nieobecni
  1. Arkadiusz Góraj
 • 8a. Autopoprawka do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sieradza

  8a. Autopoprawka do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sieradza

  • Rozpoczęto: 2020-10-27 14:44:46
  • Zakończono : 2020-10-27 14:45:07
 • 7. Przedstawienie wystąpienia pokontrolnego z przeprowadzonej w Urzędzie Miasta Sieradza przez Łódzki Urząd Wojewódzki - kontroli zadania zleconego z zakresu administracji rządowej polegającego na przygotowaniu wyboru ławników.

  7. Przedstawienie wystąpienia pokontrolnego z przeprowadzonej w Urzędzie Miasta Sieradza przez Łódzki Urząd Wojewódzki - kontroli zadania zleconego z zakresu administracji rządowej polegającego na przygotowaniu wyboru ławników.

  • Rozpoczęto: 2020-10-27 14:43:48
  • Zakończono : 2020-10-27 14:43:53
 • 6. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych złożonych Przewodniczącej Rady Miejskiej w Sieradzu oraz Prezydentowi Miasta Sieradza.

  6 Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych złożonych Przewodniczącej Rady Miejskiej w Sieradzu oraz Prezydentowi Miasta Sieradza.

  • Rozpoczęto: 2020-10-27 14:37:06
  • Zakończono : 2020-10-27 14:42:44
 • 5. Informacja Prezydenta Miasta Sieradza- o głównych zadaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

  5. Informacja Prezydenta Miasta Sieradza- o głównych zadaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

  • Rozpoczęto: 2020-10-27 14:32:33
  • Zakończono : 2020-10-27 14:33:59
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 19
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 1
   • Nieobecni: 1
  • Frekwencja: 95,24 %

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Jacek Przybyłek
  4. Marzanna Kamola
  5. Juliusz Góraj
  6. Urszula Rozmarynowska
  7. Magdalena Słupińska
  8. Cezary Szydło
  9. Zbigniew Miśkiewicz
  10. Zbigniew Czarnecki
  11. Jolanta Pietrus
  12. Mariusz Góra
  13. Witold Kiełbasa
  14. Marcin Sośnicki
  15. Stanisław Kosatka
  16. Mirosław Antoni Owczarek
  17. Grzegorz Delida
  18. Mirosław Owczarek
  19. Ryszard Perka
  Wstrzymani:
  1. Beata Jacyszyn
  Nieobecni
  1. Arkadiusz Góraj
 • 4. Interpelacje Radnych, zapytania mieszkańców.

  4. Interpelacje Radnych, zapytania mieszkańców.

  • Rozpoczęto: 2020-10-27 14:04:14
  • Zakończono : 2020-10-27 14:22:17
 • 3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

  3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

  • Rozpoczęto: 2020-10-27 14:01:55
  • Zakończono : 2020-10-27 14:03:33
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 18
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 2
   • Nieobecni: 3
  • Frekwencja: 95,24%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Jacek Przybyłek
  4. Marzanna Kamola
  5. Juliusz Góraj
  6. Urszula Rozmarynowska
  7. Zbigniew Miśkiewicz
  8. Zbigniew Czarnecki
  9. Jolanta Pietrus
  10. Mariusz Góra
  11. Witold Kiełbasa
  12. Marcin Sośnicki
  13. Stanisław Kosatka
  14. Mirosław Antoni Owczarek
  15. Grzegorz Delida
  16. Mirosław Owczarek
  17. Beata Jacyszyn
  18. Ryszard Perka
  Nieobecni
  1. Arkadiusz Góraj
  Wstrzymani
  1. Magdalena Słupińska
  2. Cezary Szydło
 • 2c. Wniosek formalny o wprowadzenie do porządku obrad informacji dotyczącej analizy oświadczeń majątkowych złożonych Przewodniczącej Rady Miejskiej w Sieradzu oraz Prezydentowi Miasta Sieradza.

  2c. Wniosek formalny o wprowadzenie do porządku obrad informacji dotyczącej analizy oświadczeń majątkowych złożonych Przewodniczącej Rady Miejskiej w Sieradzu oraz Prezydentowi Miasta Sieradza.

  • Rozpoczęto: 2020-10-27 13:58:11
  • Zakończono : 2020-10-27 13:58:56
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 19
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 1
   • Nieobecni: 1
  • Frekwencja: 95,24%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Jacek Przybyłek
  4. Marzanna Kamola
  5. Juliusz Góraj
  6. Urszula Rozmarynowska
  7. Magdalena Słupińska
  8. Zbigniew Miśkiewicz
  9. Zbigniew Czarnecki
  10. Jolanta Pietrus
  11. Mariusz Góra
  12. Witold Kiełbasa
  13. Marcin Sośnicki
  14. Stanisław Kosatka
  15. Mirosław Antoni Owczarek
  16. Grzegorz Delida
  17. Mirosław Owczarek
  18. Beata Jacyszyn
  19. Ryszard Perka
  Nieobecni
  1. Arkadiusz Góraj
  Wstrzymani
  1. Cezary Szydło
 • 2b.Wniosek formalny w sprawie wprowadzenia do porządku obrad wystąpienia pokontrolnego z przeprowadzonej w UMS przez ŁUW - kontroli zadania zleconego z zakresu administracji rządowej

  2b. Wniosek formalny w sprawie wprowadzenia do porządku obrad wystąpienia pokontrolnego z przeprowadzonej w Urzędzie Miasta Sieradza przez Łódzki Urząd Wojewódzki - kontroli zadania zleconego z zakresu administracji rządowej

  • Rozpoczęto: 2020-10-27 13:59:18
  • Zakończono : 2020-10-27 14:00:37
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 19
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 1
   • Nieobecni: 1
  • Frekwencja: 95,24%

  Szczegóły głosowania

  Wstrzymani
  1. Andrzej Czapnik
  Za
  1. Zdzisław Mosiniak
  2. Jacek Przybyłek
  3. Marzanna Kamola
  4. Juliusz Góraj
  5. Urszula Rozmarynowska
  6. Magdalena Słupińska
  7. Cezary Szydło
  8. Zbigniew Miśkiewicz
  9. Zbigniew Czarnecki
  10. Jolanta Pietrus
  11. Mariusz Góra
  12. Witold Kiełbasa
  13. Marcin Sośnicki
  14. Stanisław Kosatka
  15. Mirosław Antoni Owczarek
  16. Grzegorz Delida
  17. Mirosław Owczarek
  18. Beata Jacyszyn
  19. Ryszard Perka
  Nieobecni
  1. Arkadiusz Góraj
 • 2. Przedstawienie porządku XXXV Sesji.

  2. Przedstawienie porządku XXXV Sesji.

  • Rozpoczęto: 2020-10-27 14:01:02
  • Zakończono : 2020-10-27 14:01:25
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Sposób liczenia wyniku: Większość bezwzględną
  • Rozkład głosów:
   • Za: 20
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 1
  • Frekwencja: 95,24%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Jacek Przybyłek
  4. Marzanna Kamola
  5. Juliusz Góraj
  6. Urszula Rozmarynowska
  7. Magdalena Słupińska
  8. Cezary Szydło
  9. Zbigniew Miśkiewicz
  10. Zbigniew Czarnecki
  11. Jolanta Pietrus
  12. Mariusz Góra
  13. Witold Kiełbasa
  14. Marcin Sośnicki
  15. Stanisław Kosatka
  16. Mirosław Antoni Owczarek
  17. Grzegorz Delida
  18. Mirosław Owczarek
  19. Beata Jacyszyn
  20. Ryszard Perka
  Nieobecni
  1. Arkadiusz Góraj
 • 2a. Wniosek formalny w sprawie wprowadzenia do porządku obrad uchwały uchylającą uchwałę Nr XXVIII/193/2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej WŁ na wykonanie drogi POW w Sieradzu.

  2a. Wniosek formalny w sprawie wprowadzenia do porządku obrad uchwały uchylającą uchwałę Nr XXVIII/193/2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej WŁ na wykonanie drogi POW w Sieradzu.

  • Rozpoczęto: 2020-10-27 13:53:00
  • Zakończono : 2020-10-27 13:55:05
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 20
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 1
  • Frekwencja: 95,24 %

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Jacek Przybyłek
  4. Marzanna Kamola
  5. Juliusz Góraj
  6. Urszula Rozmarynowska
  7. Magdalena Słupińska
  8. Cezary Szydło
  9. Zbigniew Miśkiewicz
  10. Zbigniew Czarnecki
  11. Jolanta Pietrus
  12. Mariusz Góra
  13. Witold Kiełbasa
  14. Marcin Sośnicki
  15. Stanisław Kosatka
  16. Mirosław Antoni Owczarek
  17. Grzegorz Delida
  18. Mirosław Owczarek
  19. Beata Jacyszyn
  20. Ryszard Perka
  Nieobecni
  1. Arkadiusz Góraj
 • 1. Otwarcie Sesji.

  1. Otwarcie Sesji.

  • Rozpoczęto: 2020-10-27 13:44:11
  • Zakończono : 2020-10-27 13:44:46

Komentarze