XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Sieradzu

Wideo

Informacje

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  z  2020 r. poz. 713,1378 ) zwołuję     

 XXXIX Sesję Rady Miejskiej w Sieradzu w kadencji  2018 – 2023 

26 stycznia  2021 r. o godz. 14.30

sesja zdalna

Porządek Sesji:

 

1.      Otwarcie Sesji.

2.      Przedstawienie porządku XXXIX  Sesji.

3.      Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

4.      Interpelacje Radnych,  zapytania mieszkańców.

5.      Informacja Prezydenta Miasta Sieradza o głównych zadaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

6.      Podjęcie  uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy  Finansowej  Miasta  Sieradza.

7.      Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Sieradza na 2021 r.

8.      Podjęcie uchwały w sprawie   wyodrębnienia środków finansowych na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Miasto Sieradz 

9.      Podjęcie uchwały w sprawie  przyjęcia  Strategii rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Sieradza na lata 2021 - 2030.

10.   Podjęcie uchwały   zmieniającej uchwałę w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasto Sieradz, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

11.   Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych Gminy Miasto Sieradz.

12.   Podjęcie uchwały w sprawie   zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Miasto Sieradz na rok 2021 na realizację projektu pn. "Modernizacja III płyty boiska przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sieradzu - etap II”, ubiegającego się o współfinansowanie ze środków budżetu Województwa Łódzkiego.

13.   Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi według właściwości. 

14.   Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora Miejskiego Ośrodka pomocy Społecznej w Sieradzu.

15.   Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy komisji Rady Miejskiej w Sieradzu na 2021 rok.

16.   Sprawy rożne, komunikaty, oświadczenia radnych.

17.   Zakończenie obrad.

 O godzinie  13.00 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji  Rady Miejskiej w Sieradzu.


Obrady można oglądać na kanale Rady Miejskiej na platformie youtube - Relacja na żywo


Wyniki

 • 21. Zakończenia obrad.

  21. Zakończenia obrad.

  • Rozpoczęto: 2021-01-26 18:02:52
  • Zakończono : 2021-01-26 18:03:19
 • 20. Sprawy różne, komunikaty, oświadczenia radnych.

  20. Sprawy różne, komunikaty, oświadczenia radnych.

  • Rozpoczęto: 2021-01-26 17:51:42
  • Zakończono : 2021-01-26 17:59:08
 • 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia przez do projektu pn. "Zakup i wymiana autobusów w MPK Sieradz w celu osiągnięcia niskoemisyjnej i zrównoważonej mobilności miejskiej"

  18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia przez Gminę Miasto Sieradz do projektu pn. "Zakup i wymiana autobusów w MPK Sieradz w celu osiągnięcia niskoemisyjnej i zrónoważonej mobilności miejskiej - etap III"

  • Rozpoczęto: 2021-01-26 17:36:29
  • Zakończono : 2021-01-26 17:36:52
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 20
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 1
  • Frekwencja: 95,24%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Jacek Przybyłek
  4. Marzanna Kamola
  5. Arkadiusz Góraj
  6. Juliusz Góraj
  7. Urszula Rozmarynowska
  8. Magdalena Słupińska
  9. Cezary Szydło
  10. Zbigniew Miśkiewicz
  11. Zbigniew Czarnecki
  12. Jolanta Pietrus
  13. Mariusz Góra
  14. Witold Kiełbasa
  15. Marcin Sośnicki
  16. Stanisław Kosatka
  17. Mirosław Antoni Owczarek
  18. Grzegorz Delida
  19. Mirosław Owczarek
  20. Ryszard Perka
  Nieobecni
  1. Beata Jacyszyn
 • 19. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Sieradza

  19. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Sieradza

  • Rozpoczęto: 2021-01-26 17:38:09
  • Zakończono : 2021-01-26 17:51:23
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 19
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 1
   • Nieobecni: 1
  • Frekwencja: 95,24%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Jacek Przybyłek
  4. Marzanna Kamola
  5. Juliusz Góraj
  6. Urszula Rozmarynowska
  7. Magdalena Słupińska
  8. Cezary Szydło
  9. Zbigniew Miśkiewicz
  10. Zbigniew Czarnecki
  11. Jolanta Pietrus
  12. Mariusz Góra
  13. Witold Kiełbasa
  14. Marcin Sośnicki
  15. Stanisław Kosatka
  16. Mirosław Antoni Owczarek
  17. Grzegorz Delida
  18. Mirosław Owczarek
  19. Ryszard Perka
  Nieobecni
  1. Beata Jacyszyn
  Wstrzymani
  1. Arkadiusz Góraj
 • 17. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów przedsięwzięć mających na celu ograniczenia niskiej emisji zanieczyszczeń z lokalnych źródeł ciepła-edycja III

  17. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów przedsięwzięć mających na celu ograniczenia niskiej emisji zanieczyszczeń z lokalnych źródeł ciepła na terenie miasta Sieradza- edycja III

  • Rozpoczęto: 2021-01-26 17:32:44
  • Zakończono : 2021-01-26 17:33:40
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 20
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 1
  • Frekwencja: 95,24%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Jacek Przybyłek
  4. Marzanna Kamola
  5. Arkadiusz Góraj
  6. Juliusz Góraj
  7. Urszula Rozmarynowska
  8. Magdalena Słupińska
  9. Cezary Szydło
  10. Zbigniew Miśkiewicz
  11. Zbigniew Czarnecki
  12. Jolanta Pietrus
  13. Mariusz Góra
  14. Witold Kiełbasa
  15. Marcin Sośnicki
  16. Stanisław Kosatka
  17. Mirosław Antoni Owczarek
  18. Grzegorz Delida
  19. Mirosław Owczarek
  20. Ryszard Perka
  Nieobecni
  1. Beata Jacyszyn
 • 16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów przedsięwzięć mających na celu ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń

  16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów przedsięwzięć mających na celu ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń z lokalnych źródeł ciepła na terenie miasta Sieradza poprzez przyłączenie

  • Rozpoczęto: 2021-01-26 17:23:59
  • Zakończono : 2021-01-26 17:24:35
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 20
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 1
  • Frekwencja: 95,24%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Jacek Przybyłek
  4. Marzanna Kamola
  5. Arkadiusz Góraj
  6. Juliusz Góraj
  7. Urszula Rozmarynowska
  8. Magdalena Słupińska
  9. Cezary Szydło
  10. Zbigniew Miśkiewicz
  11. Zbigniew Czarnecki
  12. Jolanta Pietrus
  13. Mariusz Góra
  14. Witold Kiełbasa
  15. Marcin Sośnicki
  16. Stanisław Kosatka
  17. Mirosław Antoni Owczarek
  18. Grzegorz Delida
  19. Mirosław Owczarek
  20. Ryszard Perka
  Nieobecni
  1. Beata Jacyszyn
 • 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy komisji Rady Miejskiej w Sieradzu na 2021 rok.

  15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy komisji Rady Miejskiej w Sieradzu na 2021 rok.

  • Rozpoczęto: 2021-01-26 17:22:05
  • Zakończono : 2021-01-26 17:22:25
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 20
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 1
  • Frekwencja: 95,24%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Jacek Przybyłek
  4. Marzanna Kamola
  5. Arkadiusz Góraj
  6. Juliusz Góraj
  7. Urszula Rozmarynowska
  8. Magdalena Słupińska
  9. Cezary Szydło
  10. Zbigniew Miśkiewicz
  11. Zbigniew Czarnecki
  12. Jolanta Pietrus
  13. Mariusz Góra
  14. Witold Kiełbasa
  15. Marcin Sośnicki
  16. Stanisław Kosatka
  17. Mirosław Antoni Owczarek
  18. Grzegorz Delida
  19. Mirosław Owczarek
  20. Ryszard Perka
  Nieobecni
  1. Beata Jacyszyn
 • 14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Spełecznej w Sieradzu.

  14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Spełecznej w Sieradzu.

  • Rozpoczęto: 2021-01-26 17:20:26
  • Zakończono : 2021-01-26 17:20:43
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 20
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 1
  • Frekwencja: 95,24%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Jacek Przybyłek
  4. Marzanna Kamola
  5. Arkadiusz Góraj
  6. Juliusz Góraj
  7. Urszula Rozmarynowska
  8. Magdalena Słupińska
  9. Cezary Szydło
  10. Zbigniew Miśkiewicz
  11. Zbigniew Czarnecki
  12. Jolanta Pietrus
  13. Mariusz Góra
  14. Witold Kiełbasa
  15. Marcin Sośnicki
  16. Stanisław Kosatka
  17. Mirosław Antoni Owczarek
  18. Grzegorz Delida
  19. Mirosław Owczarek
  20. Ryszard Perka
  Nieobecni
  1. Beata Jacyszyn
 • 13. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi według właściwości.

  13. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi według właściwości.

  • Rozpoczęto: 2021-01-26 17:18:50
  • Zakończono : 2021-01-26 17:19:13
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 20
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 1
  • Frekwencja: 95,24%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Jacek Przybyłek
  4. Marzanna Kamola
  5. Arkadiusz Góraj
  6. Juliusz Góraj
  7. Urszula Rozmarynowska
  8. Magdalena Słupińska
  9. Cezary Szydło
  10. Zbigniew Miśkiewicz
  11. Zbigniew Czarnecki
  12. Jolanta Pietrus
  13. Mariusz Góra
  14. Witold Kiełbasa
  15. Marcin Sośnicki
  16. Stanisław Kosatka
  17. Mirosław Antoni Owczarek
  18. Grzegorz Delida
  19. Mirosław Owczarek
  20. Ryszard Perka
  Nieobecni
  1. Beata Jacyszyn
 • 12. Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Miasto Sieradz na rok 2021 na realizację projektu pn. "Modernizacja III płyty boiska przy MOSiR w Sieradzu- etap II".

  12. Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Miasto Sieradz na rok 2021 na realizację projektu pn. "Modernizacja III płyty boiska przy MOSiR w Sieradzu- etap II".

  • Rozpoczęto: 2021-01-26 17:17:03
  • Zakończono : 2021-01-26 17:17:28
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 20
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 1
  • Frekwencja: 95,24%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Jacek Przybyłek
  4. Marzanna Kamola
  5. Arkadiusz Góraj
  6. Juliusz Góraj
  7. Urszula Rozmarynowska
  8. Magdalena Słupińska
  9. Cezary Szydło
  10. Zbigniew Miśkiewicz
  11. Zbigniew Czarnecki
  12. Jolanta Pietrus
  13. Mariusz Góra
  14. Witold Kiełbasa
  15. Marcin Sośnicki
  16. Stanisław Kosatka
  17. Mirosław Antoni Owczarek
  18. Grzegorz Delida
  19. Mirosław Owczarek
  20. Ryszard Perka
  Nieobecni
  1. Beata Jacyszyn
 • 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych Gminy Miasto Sieradz.

  11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych Gminy Miasto Sieradz.

  • Rozpoczęto: 2021-01-26 17:14:53
  • Zakończono : 2021-01-26 17:15:43
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 19
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 1
   • Nieobecni: 1
  • Frekwencja: 95,24%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Jacek Przybyłek
  4. Marzanna Kamola
  5. Juliusz Góraj
  6. Urszula Rozmarynowska
  7. Magdalena Słupińska
  8. Cezary Szydło
  9. Zbigniew Miśkiewicz
  10. Zbigniew Czarnecki
  11. Jolanta Pietrus
  12. Mariusz Góra
  13. Witold Kiełbasa
  14. Marcin Sośnicki
  15. Stanisław Kosatka
  16. Mirosław Antoni Owczarek
  17. Grzegorz Delida
  18. Mirosław Owczarek
  19. Ryszard Perka
  Nieobecni
  1. Beata Jacyszyn
  Wstrzymani
  1. Arkadiusz Góraj
 • 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na GMS , na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

  10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasto Sieradz, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

  • Rozpoczęto: 2021-01-26 17:03:34
  • Zakończono : 2021-01-26 17:04:31
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 18
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 2
   • Nieobecni: 1
  • Frekwencja: 95,24%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Jacek Przybyłek
  4. Marzanna Kamola
  5. Arkadiusz Góraj
  6. Urszula Rozmarynowska
  7. Magdalena Słupińska
  8. Cezary Szydło
  9. Zbigniew Miśkiewicz
  10. Zbigniew Czarnecki
  11. Jolanta Pietrus
  12. Mariusz Góra
  13. Marcin Sośnicki
  14. Stanisław Kosatka
  15. Mirosław Antoni Owczarek
  16. Grzegorz Delida
  17. Mirosław Owczarek
  18. Ryszard Perka
  Nieobecni
  1. Beata Jacyszyn
  Wstrzymani
  1. Juliusz Góraj
  2. Witold Kiełbasa
 • 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii rozwiązywanie Problemów Społecznych Miasta Sieradza na lata 2021-2030.

  9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii rozwiązywanie Problemów Społecznych Miasta Sieradza na lata 2021-2030.

  • Rozpoczęto: 2021-01-26 16:55:59
  • Zakończono : 2021-01-26 16:56:10
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 20
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 1
  • Frekwencja: 95,24%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Jacek Przybyłek
  4. Marzanna Kamola
  5. Arkadiusz Góraj
  6. Juliusz Góraj
  7. Urszula Rozmarynowska
  8. Magdalena Słupińska
  9. Cezary Szydło
  10. Zbigniew Miśkiewicz
  11. Zbigniew Czarnecki
  12. Jolanta Pietrus
  13. Mariusz Góra
  14. Witold Kiełbasa
  15. Marcin Sośnicki
  16. Stanisław Kosatka
  17. Mirosław Antoni Owczarek
  18. Grzegorz Delida
  19. Mirosław Owczarek
  20. Ryszard Perka
  Nieobecni
  1. Beata Jacyszyn
 • 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyodrębnienia środków finansowych na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach

  8. Podjęcie uchwały w sprawie wyodrębnienia środków finansowych na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Sieradz.

  • Rozpoczęto: 2021-01-26 16:53:51
  • Zakończono : 2021-01-26 16:54:28
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 20
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 1
  • Frekwencja: 95,24%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Jacek Przybyłek
  4. Marzanna Kamola
  5. Arkadiusz Góraj
  6. Juliusz Góraj
  7. Urszula Rozmarynowska
  8. Magdalena Słupińska
  9. Cezary Szydło
  10. Zbigniew Miśkiewicz
  11. Zbigniew Czarnecki
  12. Jolanta Pietrus
  13. Mariusz Góra
  14. Witold Kiełbasa
  15. Marcin Sośnicki
  16. Stanisław Kosatka
  17. Mirosław Antoni Owczarek
  18. Grzegorz Delida
  19. Mirosław Owczarek
  20. Ryszard Perka
  Nieobecni
  1. Beata Jacyszyn
 • 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Sieradza na 2021 r.

  7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Sieradza na 2021 r.

  • Rozpoczęto: 2021-01-26 16:49:34
  • Zakończono : 2021-01-26 16:50:27
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 15
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 5
   • Nieobecni: 1
  • Frekwencja: 95,24%

  Szczegóły głosowania

  Wstrzymani
  1. Andrzej Czapnik
  2. Urszula Rozmarynowska
  3. Zbigniew Miśkiewicz
  4. Zbigniew Czarnecki
  5. Jacek Przybyłek
  Za
  1. Zdzisław Mosiniak
  2. Marzanna Kamola
  3. Arkadiusz Góraj
  4. Juliusz Góraj
  5. Magdalena Słupińska
  6. Cezary Szydło
  7. Jolanta Pietrus
  8. Mariusz Góra
  9. Witold Kiełbasa
  10. Marcin Sośnicki
  11. Stanisław Kosatka
  12. Mirosław Antoni Owczarek
  13. Grzegorz Delida
  14. Mirosław Owczarek
  15. Ryszard Perka
  Nieobecni
  1. Beata Jacyszyn
 • 7a. Wniosek formalny o zdjęcie w dziale 750 kwoty 170 tys. na zadanie inwestycyjne pn. Muzeum Wirtualne Antoine'a Cierplikowskiego bez wskazania innego zadania.

  7a. Wniosek formalny o zdjęcie w dziale 750 kwoty 170 tys. na zadanie inwestycyjne pn. Wykonanie i dostawa kompleksowego systemu i oprogramowania- Muzeum Wirtualne Antoine'a Cierplikowskiego bez wskazania innego zadania.

  • Rozpoczęto: 2021-01-26 16:20:55
  • Zakończono : 2021-01-26 16:27:24
  • Wynik: Odrzucono podpunkt w głosowaniu
  • Sposób liczenia wyniku: Większość bezwzględną
  • Rozkład głosów:
   • Za: 7
   • Przeciw: 9
   • Wstrzymani: 4
   • Nieobecni: 1
  • Frekwencja: 95.52%

  Szczegóły głosowania

  Wstrzymani
  1. Andrzej Czapnik
  2. Cezary Szydło
  3. Zbigniew Miśkiewicz
  4. Stanisław Kosatka
  Przeciw
  1. Zdzisław Mosiniak
  2. Marzanna Kamola
  3. Arkadiusz Góraj
  4. Juliusz Góraj
  5. Mariusz Góra
  6. Witold Kiełbasa
  7. Grzegorz Delida
  8. Mirosław Owczarek
  9. Ryszard Perka
  Za
  1. Jacek Przybyłek
  2. Urszula Rozmarynowska
  3. Magdalena Słupińska
  4. Zbigniew Czarnecki
  5. Jolanta Pietrus
  6. Marcin Sośnicki
  7. Mirosław Antoni Owczarek
  Nieobecni
  1. Beata Jacyszyn
 • 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sieradza.

  6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sieradza.

  • Rozpoczęto: 2021-01-26 14:35:48
  • Zakończono : 2021-01-26 14:36:33
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 16
   • Przeciw: 1
   • Wstrzymani: 4
   • Nieobecni: 0
  • Frekwencja: 100%

  Szczegóły głosowania

  Wstrzymani
  1. Andrzej Czapnik
  2. Jacek Przybyłek
  3. Beata Jacyszyn
  4. Urszula Rozmarynowska
  Za
  1. Zdzisław Mosiniak
  2. Marzanna Kamola
  3. Arkadiusz Góraj
  4. Juliusz Góraj
  5. Magdalena Słupińska
  6. Ryszard Perka
  7. Cezary Szydło
  8. Zbigniew Miśkiewicz
  9. Zbigniew Czarnecki
  10. Mariusz Góra
  11. Witold Kiełbasa
  12. Marcin Sośnicki
  13. Stanisław Kosatka
  14. Mirosław Antoni Owczarek
  15. Grzegorz Delida
  16. Mirosław Owczarek
  Przeciw
  1. Jolanta Pietrus
 • 5. Informacja Prezydenta Miasta Sieradza o głównych zadaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

  5. Informacja Prezydenta Miasta Sieradza o głównych zadaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

  • Rozpoczęto: 2021-01-26 14:32:49
  • Zakończono : 2021-01-26 14:33:55
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 20
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 1
   • Nieobecni: 0
  • Frekwencja: 100%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Jacek Przybyłek
  4. Marzanna Kamola
  5. Beata Jacyszyn
  6. Arkadiusz Góraj
  7. Urszula Rozmarynowska
  8. Magdalena Słupińska
  9. Ryszard Perka
  10. Cezary Szydło
  11. Zbigniew Miśkiewicz
  12. Zbigniew Czarnecki
  13. Jolanta Pietrus
  14. Mariusz Góra
  15. Witold Kiełbasa
  16. Marcin Sośnicki
  17. Stanisław Kosatka
  18. Mirosław Antoni Owczarek
  19. Grzegorz Delida
  20. Mirosław Owczarek
  Wstrzymani
  1. Juliusz Góraj
 • 4. Interpelacje Radnych, zapytania mieszkańców.

  4. Interpelacje Radnych, zapytania mieszkańców.

  • Rozpoczęto: 2021-01-26 14:11:55
  • Zakończono : 2021-01-26 14:27:47
 • 3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

  3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

  • Rozpoczęto: 2021-01-26 14:11:03
  • Zakończono : 2021-01-26 14:11:42
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 21
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 0
  • Frekwencja: 100%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Jacek Przybyłek
  4. Marzanna Kamola
  5. Beata Jacyszyn
  6. Arkadiusz Góraj
  7. Juliusz Góraj
  8. Urszula Rozmarynowska
  9. Magdalena Słupińska
  10. Ryszard Perka
  11. Cezary Szydło
  12. Zbigniew Miśkiewicz
  13. Zbigniew Czarnecki
  14. Jolanta Pietrus
  15. Mariusz Góra
  16. Witold Kiełbasa
  17. Marcin Sośnicki
  18. Stanisław Kosatka
  19. Mirosław Antoni Owczarek
  20. Grzegorz Delida
  21. Mirosław Owczarek
 • 2c. Wniosek formalny o wprowadzenie do porządku obrad uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia przez Gminę Miasto SIeradz do projektu pn. "Zakup i wymiana autobusów w MPK Sieradz w celu osiagnięcia niskoemisyjnej i zrównoważonej mobilności miej

  2c. Wniosek formalny o wprowadzenie do porządku obrad uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia przez Gminę Miasto SIeradz do projektu pn. "Zakup i wymiana autobusów w MPK Sieradz w celu osiagnięcia niskoemisyjnej i zrównoważonej mobilności miejskie

  • Rozpoczęto: 2021-01-26 14:07:58
  • Zakończono : 2021-01-26 14:08:38
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Sposób liczenia wyniku: Większość bezwzględną
  • Rozkład głosów:
   • Za: 21
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 0
  • Frekwencja: 100%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Jacek Przybyłek
  4. Marzanna Kamola
  5. Beata Jacyszyn
  6. Arkadiusz Góraj
  7. Juliusz Góraj
  8. Urszula Rozmarynowska
  9. Magdalena Słupińska
  10. Ryszard Perka
  11. Cezary Szydło
  12. Zbigniew Miśkiewicz
  13. Zbigniew Czarnecki
  14. Jolanta Pietrus
  15. Mariusz Góra
  16. Witold Kiełbasa
  17. Marcin Sośnicki
  18. Stanisław Kosatka
  19. Mirosław Antoni Owczarek
  20. Grzegorz Delida
  21. Mirosław Owczarek
 • 2d. Wprowadzenie do porządku obrad uchwały w sprawie rozpatrzenia skragi na działalność Prezydenta Miasta Sieradza

  2d. Wprowadzenie do porządku obrad uchwały w sprawie rozpatrzenia skragi na działalność Prezydenta Miasta Sieradza

  • Rozpoczęto: 2021-01-26 14:08:54
  • Zakończono : 2021-01-26 14:09:20
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Sposób liczenia wyniku: Większość bezwzględną
  • Rozkład głosów:
   • Za: 21
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 0
  • Frekwencja: 100%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Jacek Przybyłek
  4. Marzanna Kamola
  5. Beata Jacyszyn
  6. Arkadiusz Góraj
  7. Juliusz Góraj
  8. Urszula Rozmarynowska
  9. Magdalena Słupińska
  10. Ryszard Perka
  11. Cezary Szydło
  12. Zbigniew Miśkiewicz
  13. Zbigniew Czarnecki
  14. Jolanta Pietrus
  15. Mariusz Góra
  16. Witold Kiełbasa
  17. Marcin Sośnicki
  18. Stanisław Kosatka
  19. Mirosław Antoni Owczarek
  20. Grzegorz Delida
  21. Mirosław Owczarek
 • 2. Przedstawienie porządku XXXIX Sesji.

  2. Przedstawienie porządku XXXIX Sesji.

  • Rozpoczęto: 2021-01-26 14:09:44
  • Zakończono : 2021-01-26 14:10:28
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 21
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 0
  • Frekwencja: 100%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Jacek Przybyłek
  4. Marzanna Kamola
  5. Beata Jacyszyn
  6. Arkadiusz Góraj
  7. Juliusz Góraj
  8. Urszula Rozmarynowska
  9. Magdalena Słupińska
  10. Ryszard Perka
  11. Cezary Szydło
  12. Zbigniew Miśkiewicz
  13. Zbigniew Czarnecki
  14. Jolanta Pietrus
  15. Mariusz Góra
  16. Witold Kiełbasa
  17. Marcin Sośnicki
  18. Stanisław Kosatka
  19. Mirosław Antoni Owczarek
  20. Grzegorz Delida
  21. Mirosław Owczarek
 • 2b. Wniosek formalny o wprowadzenie do porządku obrad uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów przedsięwzięć mających na celu ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń z lokalnych źródeł ciepła.

  2b. Wniosek formalny o wprowadzenie do porządku obrad uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów przedsięwzięć mających na celu ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń z lokalnych źródeł ciepła.

  • Rozpoczęto: 2021-01-26 14:05:01
  • Zakończono : 2021-01-26 14:07:39
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Sposób liczenia wyniku: Większość bezwzględną
  • Rozkład głosów:
   • Za: 21
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 0
  • Frekwencja: 100%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Jacek Przybyłek
  4. Marzanna Kamola
  5. Beata Jacyszyn
  6. Arkadiusz Góraj
  7. Juliusz Góraj
  8. Urszula Rozmarynowska
  9. Magdalena Słupińska
  10. Ryszard Perka
  11. Cezary Szydło
  12. Zbigniew Miśkiewicz
  13. Zbigniew Czarnecki
  14. Jolanta Pietrus
  15. Mariusz Góra
  16. Witold Kiełbasa
  17. Marcin Sośnicki
  18. Stanisław Kosatka
  19. Mirosław Antoni Owczarek
  20. Grzegorz Delida
  21. Mirosław Owczarek
 • 2a. Wniosek formalny o wprowadzenie do porządku obrad uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowej.

  2a. Wniosek formalny o wprowadzenie do porządku obrad uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowej.

  • Rozpoczęto: 2021-01-26 14:02:38
  • Zakończono : 2021-01-26 14:04:37
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Sposób liczenia wyniku: Większość bezwzględną
  • Rozkład głosów:
   • Za: 20
   • Przeciw: 1
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 0
  • Frekwencja: 100%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Jacek Przybyłek
  4. Marzanna Kamola
  5. Beata Jacyszyn
  6. Arkadiusz Góraj
  7. Juliusz Góraj
  8. Urszula Rozmarynowska
  9. Magdalena Słupińska
  10. Ryszard Perka
  11. Cezary Szydło
  12. Zbigniew Miśkiewicz
  13. Zbigniew Czarnecki
  14. Jolanta Pietrus
  15. Mariusz Góra
  16. Witold Kiełbasa
  17. Marcin Sośnicki
  18. Stanisław Kosatka
  19. Grzegorz Delida
  20. Mirosław Owczarek
  Przeciw
  1. Mirosław Antoni Owczarek
 • 1. Otwarcie Sesji.

  1. Otwarcie Sesji.

  • Rozpoczęto: 2021-01-26 13:52:01
  • Zakończono : 2021-01-26 13:53:18

Komentarze