XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Sieradzu

Wideo

Informacje

 

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 713,1378 ) na wniosek Prezydenta Miasta Sieradza zwołuję

XXXIV Sesję Rady Miejskiej w Sieradzu w kadencji 2018 – 2023

16 października 2020 r. o godz. 12.00

Sesja w trybie zdalnym


Porządek Sesji:

 1. Otwarcie Sesji.

 2. Przedstawienie porządku XXXIV Sesji.

 3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

 4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

 5. Zakończenie obrad.


Wyniki

 • 5. Zakończenie obrad.

  5. Zakończenie obrad.

  • Rozpoczęto: 2020-10-16 12:11:25
  • Zakończono : 2020-10-16 12:11:37
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 1
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 20
  • Frekwencja: 4.76%

  Szczegóły głosowania

  Nieobecni
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Jacek Przybyłek
  4. Marzanna Kamola
  5. Beata Jacyszyn
  6. Arkadiusz Góraj
  7. Juliusz Góraj
  8. Urszula Rozmarynowska
  9. Magdalena Słupińska
  10. Ryszard Perka
  11. Cezary Szydło
  12. Zbigniew Miśkiewicz
  13. Zbigniew Czarnecki
  14. Mariusz Góra
  15. Witold Kiełbasa
  16. Marcin Sośnicki
  17. Stanisław Kosatka
  18. Mirosław Antoni Owczarek
  19. Grzegorz Delida
  20. Mirosław Owczarek
  Za
  1. Jolanta Pietrus
 • 4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

  4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

  • Rozpoczęto: 2020-10-16 12:07:31
  • Zakończono : 2020-10-16 12:09:33
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 10
   • Przeciw: 7
   • Wstrzymani: 4
   • Nieobecni: 0
  • Frekwencja: 100%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Marzanna Kamola
  4. Ryszard Perka
  5. Cezary Szydło
  6. Zbigniew Miśkiewicz
  7. Mariusz Góra
  8. Stanisław Kosatka
  9. Mirosław Antoni Owczarek
  10. Grzegorz Delida
  Wstrzymani
  1. Jacek Przybyłek
  2. Beata Jacyszyn
  3. Urszula Rozmarynowska
  4. Magdalena Słupińska
  Przeciw
  1. Arkadiusz Góraj
  2. Juliusz Góraj
  3. Jolanta Pietrus
  4. Witold Kiełbasa
  5. Marcin Sośnicki
  6. Mirosław Owczarek
  7. Zbigniew Czarnecki
 • 4a. Wniosek formalny Radnego Mirosława Antoniego Owczarka w sprawie zmiany stawki 24,50 zamiast 26,00 oraz 49,00 zamiast 52,00

  4a. Wniosek formalny Radnego Mirosława Antoniego Owczarka w sprawie zmiany stawki 24,50 zamiast 26,00 oraz 49,00 zamiast 52,00

  • Rozpoczęto: 2020-10-16 12:03:29
  • Zakończono : 2020-10-16 12:04:57
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 11
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 10
   • Nieobecni: 0
  • Frekwencja: 100%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Zdzisław Mosiniak
  2. Marzanna Kamola
  3. Urszula Rozmarynowska
  4. Ryszard Perka
  5. Cezary Szydło
  6. Zbigniew Miśkiewicz
  7. Mariusz Góra
  8. Stanisław Kosatka
  9. Mirosław Antoni Owczarek
  10. Grzegorz Delida
  11. Andrzej Czapnik
  Wstrzymani
  1. Jacek Przybyłek
  2. Beata Jacyszyn
  3. Arkadiusz Góraj
  4. Juliusz Góraj
  5. Magdalena Słupińska
  6. Jolanta Pietrus
  7. Witold Kiełbasa
  8. Marcin Sośnicki
  9. Mirosław Owczarek
  10. Zbigniew Czarnecki
 • 3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

  3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

  • Rozpoczęto: 2020-10-16 10:45:35
  • Zakończono : 2020-10-16 10:47:28
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 20
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 1
   • Nieobecni: 0
  • Frekwencja: 100%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Jacek Przybyłek
  4. Marzanna Kamola
  5. Beata Jacyszyn
  6. Arkadiusz Góraj
  7. Juliusz Góraj
  8. Urszula Rozmarynowska
  9. Magdalena Słupińska
  10. Ryszard Perka
  11. Zbigniew Miśkiewicz
  12. Jolanta Pietrus
  13. Mariusz Góra
  14. Witold Kiełbasa
  15. Marcin Sośnicki
  16. Stanisław Kosatka
  17. Mirosław Antoni Owczarek
  18. Grzegorz Delida
  19. Mirosław Owczarek
  20. Zbigniew Czarnecki
  Wstrzymani
  1. Cezary Szydło
 • 2. Przedstawienie porządku XXXIV Sesji.

  2. Przedstawienie porządku XXXIV Sesji.

  • Rozpoczęto: 2020-10-16 10:43:24
  • Zakończono : 2020-10-16 10:45:01
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 21
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 0
  • Frekwencja:100%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Jacek Przybyłek
  4. Marzanna Kamola
  5. Beata Jacyszyn
  6. Arkadiusz Góraj
  7. Juliusz Góraj
  8. Urszula Rozmarynowska
  9. Magdalena Słupińska
  10. Ryszard Perka
  11. Cezary Szydło
  12. Zbigniew Miśkiewicz
  13. Jolanta Pietrus
  14. Mariusz Góra
  15. Witold Kiełbasa
  16. Marcin Sośnicki
  17. Stanisław Kosatka
  18. Mirosław Antoni Owczarek
  19. Grzegorz Delida
  20. Mirosław Owczarek
  21. Zbigniew Czarnecki
 • 1. Otwarcie Sesji.

  1. Otwarcie Sesji.

  • Rozpoczęto: 2020-10-16 10:12:28
  • Zakończono : 2020-10-16 10:13:35

Komentarze