XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Sieradzu

Informacje

  1. Otwarcie Sesji.

  2. Przedstawienie porządku XXXIII Sesji.

  3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

  4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

  5. Podjęcie uchwały uchylającej Nr XXVIII/193/2020 z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Łódzkiemu na wykonanie modernizacji drogi wojewódzkiej nr 480 – ul. Polskiej Organizacji Wojskowej w Sieradzu.

  6. Zakończenie obrad.Wyniki

Komentarze