XXXI Sesja Rady Miejskiej w Sieradzu

Informacje


 Porządek XXXI Sesji Rady Miejskiej  w Sieradzu

Wyniki

 • 15. Zakończenie obrad.

  15. Zakończenie obrad.

  • Rozpoczęto: 2020-09-29 14:00:13
  • Zakończono : 2020-09-29 14:00:18
 • 14. Sprawy rożne, komunikaty, oświadczenia radnych.

  14. Sprawy rożne, komunikaty, oświadczenia radnych.

  • Rozpoczęto: 2020-09-29 14:00:00
  • Zakończono : 2020-09-29 14:00:04
 • 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Sieradzu.

  13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Sieradzu.

  • Rozpoczęto: 2020-09-29 13:59:34
  • Zakończono : 2020-09-29 13:59:41
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 19
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 2
   • Nieobecni: 0
  • Frekwencja: 100%

  Szczegóły głosowania

  Wstrzymani
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zbigniew Miśkiewicz
  Za
  1. Zdzisław Mosiniak
  2. Jacek Przybyłek
  3. Marzanna Kamola
  4. Beata Jacyszyn
  5. Arkadiusz Góraj
  6. Juliusz Góraj
  7. Urszula Rozmarynowska
  8. Magdalena Słupińska
  9. Ryszard Perka
  10. Cezary Szydło
  11. Zbigniew Czarnecki
  12. Jolanta Pietrus
  13. Mariusz Góra
  14. Witold Kiełbasa
  15. Marcin Sośnicki
  16. Stanisław Kosatka
  17. Mirosław Antoni Owczarek
  18. Grzegorz Delida
  19. Mirosław Owczarek
 • 12. Podjecie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

  12. Podjecie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

  • Rozpoczęto: 2020-09-29 13:57:59
  • Zakończono : 2020-09-29 13:58:09
  • Wynik: Odrzucono podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 10
   • Przeciw: 11
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 0
  • Frekwencja: 100%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Marzanna Kamola
  4. Ryszard Perka
  5. Cezary Szydło
  6. Zbigniew Miśkiewicz
  7. Mariusz Góra
  8. Stanisław Kosatka
  9. Mirosław Antoni Owczarek
  10. Grzegorz Delida
  Przeciw
  1. Jacek Przybyłek
  2. Beata Jacyszyn
  3. Arkadiusz Góraj
  4. Juliusz Góraj
  5. Urszula Rozmarynowska
  6. Magdalena Słupińska
  7. Zbigniew Czarnecki
  8. Jolanta Pietrus
  9. Witold Kiełbasa
  10. Marcin Sośnicki
  11. Mirosław Owczarek
 • 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

  11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

  • Rozpoczęto: 2020-09-29 13:56:08
  • Zakończono : 2020-09-29 13:56:15
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 14
   • Przeciw: 6
   • Wstrzymani: 1
   • Nieobecni: 0
  • Frekwencja: 100%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Marzanna Kamola
  4. Urszula Rozmarynowska
  5. Magdalena Słupińska
  6. Ryszard Perka
  7. Cezary Szydło
  8. Zbigniew Miśkiewicz
  9. Zbigniew Czarnecki
  10. Jolanta Pietrus
  11. Mariusz Góra
  12. Stanisław Kosatka
  13. Mirosław Antoni Owczarek
  14. Grzegorz Delida
  Przeciw
  1. Jacek Przybyłek
  2. Arkadiusz Góraj
  3. Juliusz Góraj
  4. Witold Kiełbasa
  5. Marcin Sośnicki
  6. Mirosław Owczarek
  Wstrzymani
  1. Beata Jacyszyn
 • 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżecie Miasta Sieradza na rok 2020.

  10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżecie Miasta Sieradza na rok 2020.

  • Rozpoczęto: 2020-09-29 13:54:32
  • Zakończono : 2020-09-29 13:54:43
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 13
   • Przeciw: 3
   • Wstrzymani: 5
   • Nieobecni: 0
  • Frekwencja: 100%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Marzanna Kamola
  4. Magdalena Słupińska
  5. Ryszard Perka
  6. Cezary Szydło
  7. Zbigniew Miśkiewicz
  8. Zbigniew Czarnecki
  9. Mariusz Góra
  10. Witold Kiełbasa
  11. Stanisław Kosatka
  12. Mirosław Antoni Owczarek
  13. Grzegorz Delida
  Wstrzymani
  1. Jacek Przybyłek
  2. Arkadiusz Góraj
  3. Juliusz Góraj
  4. Jolanta Pietrus
  5. Mirosław Owczarek
  Przeciw
  1. Beata Jacyszyn
  2. Urszula Rozmarynowska
  3. Marcin Sośnicki
 • 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwalę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sieradza.

  9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwalę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sieradza.

  • Rozpoczęto: 2020-09-29 13:52:31
  • Zakończono : 2020-09-29 13:52:47
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 14
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 7
   • Nieobecni: 0
  • Frekwencja: 100%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Marzanna Kamola
  4. Juliusz Góraj
  5. Urszula Rozmarynowska
  6. Magdalena Słupińska
  7. Ryszard Perka
  8. Cezary Szydło
  9. Zbigniew Miśkiewicz
  10. Zbigniew Czarnecki
  11. Mariusz Góra
  12. Stanisław Kosatka
  13. Mirosław Antoni Owczarek
  14. Grzegorz Delida
  Wstrzymani
  1. Jacek Przybyłek
  2. Beata Jacyszyn
  3. Arkadiusz Góraj
  4. Jolanta Pietrus
  5. Witold Kiełbasa
  6. Marcin Sośnicki
  7. Mirosław Owczarek
 • 8. Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sieradzu i Sieradzkiego Centrum Kultury w Sieradzu za pierwsze półrocze 2020 roku.

  8. Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sieradzu i Sieradzkiego Centrum Kultury w Sieradzu za pierwsze półrocze 2020 roku.

  • Rozpoczęto: 2020-09-29 13:50:52
  • Zakończono : 2020-09-29 13:51:38
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 20
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 1
   • Nieobecni: 0
  • Frekwencja: 100%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Jacek Przybyłek
  4. Marzanna Kamola
  5. Arkadiusz Góraj
  6. Juliusz Góraj
  7. Urszula Rozmarynowska
  8. Magdalena Słupińska
  9. Ryszard Perka
  10. Cezary Szydło
  11. Zbigniew Miśkiewicz
  12. Zbigniew Czarnecki
  13. Jolanta Pietrus
  14. Mariusz Góra
  15. Witold Kiełbasa
  16. Marcin Sośnicki
  17. Stanisław Kosatka
  18. Mirosław Antoni Owczarek
  19. Grzegorz Delida
  20. Mirosław Owczarek
  Wstrzymani
  1. Beata Jacyszyn
 • 7. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

  7. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

  • Rozpoczęto: 2020-09-29 13:36:03
  • Zakończono : 2020-09-29 13:36:29
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 21
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 0
  • Frekwencja: 100%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Jacek Przybyłek
  4. Marzanna Kamola
  5. Beata Jacyszyn
  6. Arkadiusz Góraj
  7. Juliusz Góraj
  8. Urszula Rozmarynowska
  9. Magdalena Słupińska
  10. Ryszard Perka
  11. Cezary Szydło
  12. Zbigniew Miśkiewicz
  13. Zbigniew Czarnecki
  14. Jolanta Pietrus
  15. Mariusz Góra
  16. Witold Kiełbasa
  17. Marcin Sośnicki
  18. Stanisław Kosatka
  19. Mirosław Antoni Owczarek
  20. Grzegorz Delida
  21. Mirosław Owczarek
 • 6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Sieradza za I półrocze 2020 roku.

  6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Sieradza za I półrocze 2020 roku.

  • Rozpoczęto: 2020-09-29 13:33:58
  • Zakończono : 2020-09-29 13:34:21
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 19
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 2
   • Nieobecni: 0
  • Frekwencja: 100%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Jacek Przybyłek
  4. Marzanna Kamola
  5. Juliusz Góraj
  6. Urszula Rozmarynowska
  7. Magdalena Słupińska
  8. Ryszard Perka
  9. Cezary Szydło
  10. Zbigniew Miśkiewicz
  11. Zbigniew Czarnecki
  12. Jolanta Pietrus
  13. Mariusz Góra
  14. Witold Kiełbasa
  15. Marcin Sośnicki
  16. Stanisław Kosatka
  17. Mirosław Antoni Owczarek
  18. Grzegorz Delida
  19. Mirosław Owczarek
  Wstrzymani
  1. Beata Jacyszyn
  2. Arkadiusz Góraj
 • 5. Informacja Prezydenta Miasta Sieradza o głównych zadaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

  5. Informacja Prezydenta Miasta Sieradza o głównych zadaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

  • Rozpoczęto: 2020-09-29 13:06:20
  • Zakończono : 2020-09-29 13:32:46
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 20
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 1
   • Nieobecni: 0
  • Frekwencja: 100%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Jacek Przybyłek
  4. Marzanna Kamola
  5. Beata Jacyszyn
  6. Arkadiusz Góraj
  7. Juliusz Góraj
  8. Urszula Rozmarynowska
  9. Magdalena Słupińska
  10. Ryszard Perka
  11. Cezary Szydło
  12. Zbigniew Miśkiewicz
  13. Zbigniew Czarnecki
  14. Jolanta Pietrus
  15. Mariusz Góra
  16. Witold Kiełbasa
  17. Marcin Sośnicki
  18. Stanisław Kosatka
  19. Mirosław Antoni Owczarek
  20. Mirosław Owczarek
  Wstrzymani
  1. Grzegorz Delida
 • 4. Interpelacje Radnych, zapytania mieszkańców.

  4. Interpelacje Radnych, zapytania mieszkańców.

  • Rozpoczęto: 2020-09-29 12:52:18
  • Zakończono : 2020-09-29 13:01:15
 • 2.1. Wniosek formalny w sprawie wprowadzenia do porządku obrad uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia WPF

  2.1. Wniosek formalny w sprawie wprowadzenia do porządku obrad uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia WPF

  • Rozpoczęto: 2020-09-29 12:50:26
  • Zakończono : 2020-09-29 12:50:51
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 19
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 2
   • Nieobecni: 0
  • Frekwencja: 100%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Jacek Przybyłek
  4. Marzanna Kamola
  5. Arkadiusz Góraj
  6. Juliusz Góraj
  7. Urszula Rozmarynowska
  8. Magdalena Słupińska
  9. Ryszard Perka
  10. Cezary Szydło
  11. Zbigniew Miśkiewicz
  12. Zbigniew Czarnecki
  13. Jolanta Pietrus
  14. Mariusz Góra
  15. Witold Kiełbasa
  16. Stanisław Kosatka
  17. Mirosław Antoni Owczarek
  18. Grzegorz Delida
  19. Mirosław Owczarek
  Wstrzymani
  1. Beata Jacyszyn
  2. Marcin Sośnicki
 • 3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

  3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

  • Rozpoczęto: 2020-09-29 12:51:56
  • Zakończono : 2020-09-29 12:52:04
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 20
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 1
   • Nieobecni: 0
  • Frekwencja: 100%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Jacek Przybyłek
  4. Marzanna Kamola
  5. Beata Jacyszyn
  6. Arkadiusz Góraj
  7. Juliusz Góraj
  8. Urszula Rozmarynowska
  9. Magdalena Słupińska
  10. Ryszard Perka
  11. Zbigniew Miśkiewicz
  12. Zbigniew Czarnecki
  13. Jolanta Pietrus
  14. Mariusz Góra
  15. Witold Kiełbasa
  16. Marcin Sośnicki
  17. Stanisław Kosatka
  18. Mirosław Antoni Owczarek
  19. Grzegorz Delida
  20. Mirosław Owczarek
  Wstrzymani
  1. Cezary Szydło
 • 2. Przedstawienie porządku XXXI Sesji.

  2. Przedstawienie porządku XXXI Sesji.

  • Rozpoczęto: 2020-09-29 12:51:18
  • Zakończono : 2020-09-29 12:51:26
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Sposób liczenia wyniku: Większość bezwzględną
  • Rozkład głosów:
   • Za: 20
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 1
   • Nieobecni: 0
  • Frekwencja: 100%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Jacek Przybyłek
  4. Marzanna Kamola
  5. Arkadiusz Góraj
  6. Juliusz Góraj
  7. Urszula Rozmarynowska
  8. Magdalena Słupińska
  9. Ryszard Perka
  10. Cezary Szydło
  11. Zbigniew Miśkiewicz
  12. Zbigniew Czarnecki
  13. Jolanta Pietrus
  14. Mariusz Góra
  15. Witold Kiełbasa
  16. Marcin Sośnicki
  17. Stanisław Kosatka
  18. Mirosław Antoni Owczarek
  19. Grzegorz Delida
  20. Mirosław Owczarek
  Wstrzymani
  1. Beata Jacyszyn
 • 1. Otwarcie Sesji.

  1. Otwarcie Sesji.

  • Rozpoczęto: 2020-09-29 12:43:02
  • Zakończono : 2020-09-29 12:44:27

Komentarze