XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Sieradzu

Wideo

Informacje

Porządek Sesji:

 1. Otwarcie Sesji.

 2. Przedstawienie porządku XXVIII Sesji.

 3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Sieradza na rok 2020.

 5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sieradza.

 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów przedsięwzięć mających na celu ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń z lokalnych źródeł ciepła na terenie miasta Sieradza poprzez przyłączenie budynków do sieci ciepłowniczej.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi położonej na terenie miasta Sieradza, będącej przedłużeniem ulicy Sikorskiego, położonej na działkach nr 5253/5, 5580, 5579, 5488 oraz 5489 w obrębie geodezyjnym nr 15, do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Łódzkiemu na wykonanie modernizacji drogi wojewódzkiej nr 480 - Polskiej Organizacji Wojskowej w Sieradzu.

 9. Zakończenie obrad.

Wyniki

 • 9. Wniosek formalny Radnej Beaty Jacyszyn do uchwały w sprawie zmiany uchwały w XXVII/183/2020 RM w Sieradzu z dnia 25 czerwca w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z parku linowego i ścianki wspinaczkowej w par 9 w pkt 3 z wzrostu 130 cm na 120

  9. Wniosek formalny Radnej Beaty Jacyszyn do uchwały w sprawie zmiany uchwały w XXVII/183/2020 RM w Sieradzu z dnia 25 czerwca w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z parku linowego i ścianki wspinaczkowej w par 9 w pkt 3 z wzrostu 130 cm na 120 cm

  • Rozpoczęto: 2020-07-22 15:05:16
  • Zakończono : 2020-07-22 15:06:11
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 9
   • Przeciw: 6
   • Wstrzymani: 5
   • Nieobecni: 1
  • Frekwencja: 95.24%

  Szczegóły głosowania

  Wstrzymani
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Juliusz Góraj
  4. Zbigniew Miśkiewicz
  5. Mirosław Owczarek
  Za
  1. Jacek Przybyłek
  2. Beata Jacyszyn
  3. Urszula Rozmarynowska
  4. Magdalena Słupińska
  5. Zbigniew Czarnecki
  6. Jolanta Pietrus
  7. Witold Kiełbasa
  8. Marcin Sośnicki
  9. Mirosław Antoni Owczarek
  Przeciw
  1. Marzanna Kamola
  2. Ryszard Perka
  3. Cezary Szydło
  4. Mariusz Góra
  5. Stanisław Kosatka
  6. Grzegorz Delida
  Nieobecni
  1. Arkadiusz Góraj
 • 10a. Wniosek formalny Komisji wspólnej do uchwały w sprawie zmiany uchwały w XXVII/183/2020 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 25 czerwca w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z parku linowego i ścianki wspinaczkowej w par 9 w pkt 2 i 3

  10a. Wniosek formalny Komisji wspólnej do uchwały w sprawie zmiany uchwały w XXVII/183/2020 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 25 czerwca w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z parku linowego i ścianki wspinaczkowej w par 9 w pkt 2 i 3

  • Rozpoczęto: 2020-07-22 14:51:05
  • Zakończono : 2020-07-22 14:51:21
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 12
   • Przeciw: 3
   • Wstrzymani: 5
   • Nieobecni: 1
  • Frekwencja: 95.24%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Jacek Przybyłek
  4. Beata Jacyszyn
  5. Urszula Rozmarynowska
  6. Magdalena Słupińska
  7. Ryszard Perka
  8. Zbigniew Czarnecki
  9. Jolanta Pietrus
  10. Witold Kiełbasa
  11. Marcin Sośnicki
  12. Mirosław Antoni Owczarek
  Wstrzymani
  1. Marzanna Kamola
  2. Juliusz Góraj
  3. Zbigniew Miśkiewicz
  4. Stanisław Kosatka
  5. Mirosław Owczarek
  Nieobecni
  1. Arkadiusz Góraj
  Przeciw
  1. Cezary Szydło
  2. Mariusz Góra
  3. Grzegorz Delida
 • 3a. Wniosek formalny Prezydenta Miasta Sieradza w sprawie wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany ustalenia zasad i trybu korzystania z parku linowego i ścianki wspinaczkowej

  3a. Wniosek formalny Prezydenta Miasta Sieradza w sprawie wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany ustalenia zasad i trybu korzystania z parku linowego i ścianki wspinaczkowej

  • Rozpoczęto: 2020-07-22 14:03:13
  • Zakończono : 2020-07-22 14:03:28
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Sposób liczenia wyniku: Większość bezwzględną
  • Rozkład głosów:
   • Za: 20
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 1
  • Frekwencja: 95.24%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Jacek Przybyłek
  4. Marzanna Kamola
  5. Beata Jacyszyn
  6. Juliusz Góraj
  7. Urszula Rozmarynowska
  8. Magdalena Słupińska
  9. Ryszard Perka
  10. Cezary Szydło
  11. Zbigniew Miśkiewicz
  12. Zbigniew Czarnecki
  13. Jolanta Pietrus
  14. Mariusz Góra
  15. Witold Kiełbasa
  16. Marcin Sośnicki
  17. Stanisław Kosatka
  18. Mirosław Antoni Owczarek
  19. Grzegorz Delida
  20. Mirosław Owczarek
  Nieobecni
  1. Arkadiusz Góraj
 • 2. Przedstawienie porządku XXVIII Sesji

  2. Przedstawienie porządku XXVIII Sesji

  • Rozpoczęto: 2020-07-22 14:03:45
  • Zakończono : 2020-07-22 14:03:56
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 20
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 1
  • Frekwencja: 95.24%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Jacek Przybyłek
  4. Marzanna Kamola
  5. Beata Jacyszyn
  6. Juliusz Góraj
  7. Urszula Rozmarynowska
  8. Magdalena Słupińska
  9. Ryszard Perka
  10. Cezary Szydło
  11. Zbigniew Miśkiewicz
  12. Zbigniew Czarnecki
  13. Jolanta Pietrus
  14. Mariusz Góra
  15. Witold Kiełbasa
  16. Marcin Sośnicki
  17. Stanisław Kosatka
  18. Mirosław Antoni Owczarek
  19. Grzegorz Delida
  20. Mirosław Owczarek
  Nieobecni
  1. Arkadiusz Góraj
 • 11. Zakończenie obrad

  11. Zakończenie obrad

  • Rozpoczęto: 2020-07-22 15:08:44
  • Zakończono : 2020-07-22 15:08:50
 • 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w XXVII/183/2020 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z parku linowego i wolnostojącej ściany wspinaczkowej wraz z poprawkami

  10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w XXVII/183/2020 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z parku linowego i wolnostojącej ściany wspinaczkowej wraz z poprawkami

  • Rozpoczęto: 2020-07-22 15:08:05
  • Zakończono : 2020-07-22 15:08:20
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 13
   • Przeciw: 6
   • Wstrzymani: 1
   • Nieobecni: 1
  • Frekwencja: 95.24%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Jacek Przybyłek
  4. Beata Jacyszyn
  5. Juliusz Góraj
  6. Urszula Rozmarynowska
  7. Magdalena Słupińska
  8. Zbigniew Czarnecki
  9. Jolanta Pietrus
  10. Witold Kiełbasa
  11. Marcin Sośnicki
  12. Mirosław Antoni Owczarek
  13. Mirosław Owczarek
  Przeciw
  1. Marzanna Kamola
  2. Ryszard Perka
  3. Cezary Szydło
  4. Mariusz Góra
  5. Stanisław Kosatka
  6. Grzegorz Delida
  Nieobecni
  1. Arkadiusz Góraj
  Wstrzymani
  1. Zbigniew Miśkiewicz
 • 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Łódzkiemu na wykonanie modernizacji drogi wojewódzkiej nr 480 - Polskiej Organizacji Wojskowej w Sieradzu.

  8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Łódzkiemu na wykonanie modernizacji drogi wojewódzkiej nr 480 - Polskiej Organizacji Wojskowej w Sieradzu.

  • Rozpoczęto: 2020-07-22 14:20:27
  • Zakończono : 2020-07-22 14:20:45
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 20
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 1
  • Frekwencja: 95.24%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Jacek Przybyłek
  4. Marzanna Kamola
  5. Beata Jacyszyn
  6. Juliusz Góraj
  7. Urszula Rozmarynowska
  8. Magdalena Słupińska
  9. Ryszard Perka
  10. Cezary Szydło
  11. Zbigniew Miśkiewicz
  12. Zbigniew Czarnecki
  13. Jolanta Pietrus
  14. Mariusz Góra
  15. Witold Kiełbasa
  16. Marcin Sośnicki
  17. Stanisław Kosatka
  18. Mirosław Antoni Owczarek
  19. Grzegorz Delida
  20. Mirosław Owczarek
  Nieobecni
  1. Arkadiusz Góraj
 • 7. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi położonej na terenie miasta Sieradza, będącej przedłużeniem ulicy Sikorskiego, położonej na działkach nr 5253/5, 5580, 5579, 5488 oraz 5489 w obrębie geodezyjnym nr 15, do kategorii dróg gminnych oraz ustalen

  7. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi położonej na terenie miasta Sieradza, będącej przedłużeniem ulicy Sikorskiego, położonej na działkach nr 5253/5, 5580, 5579, 5488 oraz 5489 w obrębie geodezyjnym nr 15, do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia

  • Rozpoczęto: 2020-07-22 14:18:53
  • Zakończono : 2020-07-22 14:19:02
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 20
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 1
  • Frekwencja: 95.24%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Jacek Przybyłek
  4. Marzanna Kamola
  5. Beata Jacyszyn
  6. Juliusz Góraj
  7. Urszula Rozmarynowska
  8. Magdalena Słupińska
  9. Ryszard Perka
  10. Cezary Szydło
  11. Zbigniew Miśkiewicz
  12. Zbigniew Czarnecki
  13. Jolanta Pietrus
  14. Mariusz Góra
  15. Witold Kiełbasa
  16. Marcin Sośnicki
  17. Stanisław Kosatka
  18. Mirosław Antoni Owczarek
  19. Grzegorz Delida
  20. Mirosław Owczarek
  Nieobecni
  1. Arkadiusz Góraj
 • 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów przedsięwzięć mających na celu ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń z lokalnych źródeł ciepła na terenie miasta Sieradza poprzez przyłączen

  6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów przedsięwzięć mających na celu ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń z lokalnych źródeł ciepła na terenie miasta Sieradza poprzez przyłączenie

  • Rozpoczęto: 2020-07-22 14:13:57
  • Zakończono : 2020-07-22 14:14:06
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 20
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 1
  • Frekwencja: 95.24%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Jacek Przybyłek
  4. Marzanna Kamola
  5. Beata Jacyszyn
  6. Juliusz Góraj
  7. Urszula Rozmarynowska
  8. Magdalena Słupińska
  9. Ryszard Perka
  10. Cezary Szydło
  11. Zbigniew Miśkiewicz
  12. Zbigniew Czarnecki
  13. Jolanta Pietrus
  14. Mariusz Góra
  15. Witold Kiełbasa
  16. Marcin Sośnicki
  17. Stanisław Kosatka
  18. Mirosław Antoni Owczarek
  19. Grzegorz Delida
  20. Mirosław Owczarek
  Nieobecni
  1. Arkadiusz Góraj
 • 5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sieradza

  5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sieradza

  • Rozpoczęto: 2020-07-22 14:10:49
  • Zakończono : 2020-07-22 14:10:56
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 18
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 2
   • Nieobecni: 1
  • Frekwencja: 95.24%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Jacek Przybyłek
  4. Marzanna Kamola
  5. Juliusz Góraj
  6. Magdalena Słupińska
  7. Ryszard Perka
  8. Cezary Szydło
  9. Zbigniew Miśkiewicz
  10. Zbigniew Czarnecki
  11. Jolanta Pietrus
  12. Mariusz Góra
  13. Witold Kiełbasa
  14. Marcin Sośnicki
  15. Stanisław Kosatka
  16. Mirosław Antoni Owczarek
  17. Grzegorz Delida
  18. Mirosław Owczarek
  Wstrzymani
  1. Beata Jacyszyn
  2. Urszula Rozmarynowska
  Nieobecni
  1. Arkadiusz Góraj
 • 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Sieradza na rok 2020

  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Sieradza na rok 2020

  • Rozpoczęto: 2020-07-22 14:09:21
  • Zakończono : 2020-07-22 14:09:29
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 18
   • Przeciw: 1
   • Wstrzymani: 1
   • Nieobecni: 1
  • Frekwencja: 95.24%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Jacek Przybyłek
  4. Marzanna Kamola
  5. Juliusz Góraj
  6. Magdalena Słupińska
  7. Ryszard Perka
  8. Cezary Szydło
  9. Zbigniew Miśkiewicz
  10. Zbigniew Czarnecki
  11. Jolanta Pietrus
  12. Mariusz Góra
  13. Witold Kiełbasa
  14. Marcin Sośnicki
  15. Stanisław Kosatka
  16. Mirosław Antoni Owczarek
  17. Grzegorz Delida
  18. Mirosław Owczarek
  Wstrzymani
  1. Beata Jacyszyn
  Nieobecni
  1. Arkadiusz Góraj
  Przeciw
  1. Urszula Rozmarynowska
 • 3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków

  3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków

  • Rozpoczęto: 2020-07-22 14:04:23
  • Zakończono : 2020-07-22 14:04:33
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 20
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 1
  • Frekwencja: 95.24%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Jacek Przybyłek
  4. Marzanna Kamola
  5. Beata Jacyszyn
  6. Juliusz Góraj
  7. Urszula Rozmarynowska
  8. Magdalena Słupińska
  9. Ryszard Perka
  10. Cezary Szydło
  11. Zbigniew Miśkiewicz
  12. Zbigniew Czarnecki
  13. Jolanta Pietrus
  14. Mariusz Góra
  15. Witold Kiełbasa
  16. Marcin Sośnicki
  17. Stanisław Kosatka
  18. Mirosław Antoni Owczarek
  19. Grzegorz Delida
  20. Mirosław Owczarek
  Nieobecni
  1. Arkadiusz Góraj
 • Przedstawienie porządku XXVIII Sesji

  Przedstawienie porządku XXVIII Sesji

  • Rozpoczęto: 2020-07-22 13:54:37
  • Zakończono : 2020-07-22 13:57:54
 • 1 . Otwarcie Sesji

  1 . Otwarcie Sesji

  • Rozpoczęto: 2020-07-22 13:53:53
  • Zakończono : 2020-07-22 13:54:24

Komentarze