XXVII Sesja Rady Miejskiej w Sieradzu

Wideo

Informacje

Porządek Sesji:
 1. Otwarcie Sesji.

 2. Przedstawienie porządku XXVII Sesji.

 3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

 4. Interpelacje Radnych, zapytania mieszkańców.

 5. Informacja Prezydenta Miasta Sieradza

  - o głównych zadaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sieradza.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Sieradza na 2020 r.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych Miasta Sieradza.

 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie opłaty targowej.

 10. Podjecie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Miasto Sieradz w roku szkolnym 2020/2021.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z parku linowego i wolnostojącej ściany wspinaczkowej położonych w parku im. Adama Mickiewicza w Sieradzu.

 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Centrum Obsługi Finansowej w Sieradzu i nadania statutu.

 13. Podjecie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieradzu za 2019 r.

 14. Debata nad raportem o stanie Gminy Miasto Sieradz za rok 2019.

 15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Sieradza wotum zaufania.

 16. Procedura absolutoryjna:

  1) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta Sieradza za 2019 r., wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Sieradza za 2019 r.,

  po uprzednim zapoznaniu się i rozpatrzeniu:

  a) sprawozdania finansowego za rok 2019 r.;

  b) sprawozdania z wykonania budżetu miasta Sieradza za 2019 r.;

  c) informacji o stanie mienia miasta Sieradza według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. ;

  d) uchwały Nr IV/78/2020 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Sieradza za 2019 rok.

  2) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Sieradza absolutorium za 2019 rok, po uprzednim zapoznaniu się i rozpatrzeniu:

  a) wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Sieradza *;

  b) uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sieradzu o udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Sieradza za 2019 rok.

 17. Zakończenie obrad.

O godzinie 12.30 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji.

Wyniki

 • 17. Zakończenie obrad.

  17. Zakończenie obrad.

  • Rozpoczęto: 2020-06-25 17:46:57
  • Zakończono : 2020-06-25 17:47:03
 • 16.2. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Sieradza absolutorium za 2019 rok.

  16.2. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Sieradza absolutorium za 2019 rok.

  • Rozpoczęto: 2020-06-25 17:43:25
  • Zakończono : 2020-06-25 17:43:37
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Sposób liczenia wyniku: Większość bezwzględną
  • Rozkład głosów:
   • Za: 12
   • Przeciw: 5
   • Wstrzymani: 3
   • Nieobecni: 1
  • Frekwencja: 95.24%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Marzanna Kamola
  4. Magdalena Słupińska
  5. Ryszard Perka
  6. Cezary Szydło
  7. Zbigniew Miśkiewicz
  8. Mariusz Góra
  9. Marcin Sośnicki
  10. Stanisław Kosatka
  11. Mirosław Antoni Owczarek
  12. Grzegorz Delida
  Wstrzymani
  1. Jacek Przybyłek
  2. Urszula Rozmarynowska
  3. Zbigniew Czarnecki
  Przeciw
  1. Beata Jacyszyn
  2. Arkadiusz Góraj
  3. Juliusz Góraj
  4. Witold Kiełbasa
  5. Mirosław Owczarek
  Nieobecni
  1. Jolanta Pietrus
 • 16.1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta Sieradza za 2019 r., wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Sieradza za 2019 r.

  16.1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta Sieradza za 2019 r., wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Sieradza za 2019 r.

  • Rozpoczęto: 2020-06-25 17:26:47
  • Zakończono : 2020-06-25 17:27:17
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 14
   • Przeciw: 3
   • Wstrzymani: 3
   • Nieobecni: 1
  • Frekwencja: 95.24%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Marzanna Kamola
  4. Magdalena Słupińska
  5. Ryszard Perka
  6. Cezary Szydło
  7. Zbigniew Miśkiewicz
  8. Zbigniew Czarnecki
  9. Mariusz Góra
  10. Witold Kiełbasa
  11. Marcin Sośnicki
  12. Stanisław Kosatka
  13. Mirosław Antoni Owczarek
  14. Grzegorz Delida
  Wstrzymani
  1. Jacek Przybyłek
  2. Beata Jacyszyn
  3. Urszula Rozmarynowska
  Przeciw
  1. Arkadiusz Góraj
  2. Juliusz Góraj
  3. Mirosław Owczarek
  Nieobecni
  1. Jolanta Pietrus
 • 15. Reasumpcja: Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Sieradza wotum zaufania.

  15. Reasumpcja: Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Sieradza wotum zaufania.

  • Rozpoczęto: 2020-06-25 17:00:43
  • Zakończono : 2020-06-25 17:01:09
  • Wynik: Odrzucono podpunkt w głosowaniu
  • Sposób liczenia wyniku: Większość bezwzględną
  • Rozkład głosów:
   • Za: 10
   • Przeciw: 5
   • Wstrzymani: 5
   • Nieobecni: 1
  • Frekwencja: 95.24%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Marzanna Kamola
  4. Ryszard Perka
  5. Cezary Szydło
  6. Zbigniew Miśkiewicz
  7. Mariusz Góra
  8. Stanisław Kosatka
  9. Mirosław Antoni Owczarek
  10. Grzegorz Delida
  Wstrzymani
  1. Jacek Przybyłek
  2. Magdalena Słupińska
  3. Zbigniew Czarnecki
  4. Witold Kiełbasa
  5. Marcin Sośnicki
  Przeciw
  1. Beata Jacyszyn
  2. Arkadiusz Góraj
  3. Juliusz Góraj
  4. Urszula Rozmarynowska
  5. Mirosław Owczarek
  Nieobecni
  1. Jolanta Pietrus
 • 15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Sieradza wotum zaufania.

  15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Sieradza wotum zaufania.

  • Rozpoczęto: 2020-06-25 16:47:18
  • Zakończono : 2020-06-25 16:47:29
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 10
   • Przeciw: 4
   • Wstrzymani: 6
   • Nieobecni: 1
  • Frekwencja: 95.24%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Marzanna Kamola
  4. Ryszard Perka
  5. Cezary Szydło
  6. Zbigniew Miśkiewicz
  7. Mariusz Góra
  8. Stanisław Kosatka
  9. Mirosław Antoni Owczarek
  10. Grzegorz Delida
  Wstrzymani
  1. Jacek Przybyłek
  2. Urszula Rozmarynowska
  3. Magdalena Słupińska
  4. Zbigniew Czarnecki
  5. Witold Kiełbasa
  6. Marcin Sośnicki
  Przeciw
  1. Beata Jacyszyn
  2. Arkadiusz Góraj
  3. Juliusz Góraj
  4. Mirosław Owczarek
  Nieobecni
  1. Jolanta Pietrus
 • 14. Debata nad raportem o stanie Gminy Miasto Sieradz za rok 2019.

  14. Debata nad raportem o stanie Gminy Miasto Sieradz za rok 2019.

  • Rozpoczęto: 2020-06-25 14:55:47
  • Zakończono : 2020-06-25 15:23:48
 • 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieradzu za 2019 r.

  13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieradzu za 2019 r.

  • Rozpoczęto: 2020-06-25 14:55:24
  • Zakończono : 2020-06-25 14:55:32
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 20
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 1
  • Frekwencja: 95.24%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Jacek Przybyłek
  4. Marzanna Kamola
  5. Beata Jacyszyn
  6. Arkadiusz Góraj
  7. Juliusz Góraj
  8. Urszula Rozmarynowska
  9. Magdalena Słupińska
  10. Ryszard Perka
  11. Cezary Szydło
  12. Zbigniew Miśkiewicz
  13. Zbigniew Czarnecki
  14. Mariusz Góra
  15. Witold Kiełbasa
  16. Marcin Sośnicki
  17. Stanisław Kosatka
  18. Mirosław Antoni Owczarek
  19. Grzegorz Delida
  20. Mirosław Owczarek
  Nieobecni
  1. Jolanta Pietrus
 • 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Centrum Obsługi Finansowej w Sieradzu i nadania statutu.

  12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Centrum Obsługi Finansowej w Sieradzu i nadania statutu.

  • Rozpoczęto: 2020-06-25 14:53:58
  • Zakończono : 2020-06-25 14:54:07
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 20
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 1
  • Frekwencja: 95.24%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Jacek Przybyłek
  4. Marzanna Kamola
  5. Beata Jacyszyn
  6. Arkadiusz Góraj
  7. Juliusz Góraj
  8. Urszula Rozmarynowska
  9. Magdalena Słupińska
  10. Ryszard Perka
  11. Cezary Szydło
  12. Zbigniew Miśkiewicz
  13. Zbigniew Czarnecki
  14. Mariusz Góra
  15. Witold Kiełbasa
  16. Marcin Sośnicki
  17. Stanisław Kosatka
  18. Mirosław Antoni Owczarek
  19. Grzegorz Delida
  20. Mirosław Owczarek
  Nieobecni
  1. Jolanta Pietrus
 • 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z parku linowego i wolnostojącej ściany wspinaczkowej położonych w parku im. Adama Mickiewicza w Sieradzu.

  11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z parku linowego i wolnostojącej ściany wspinaczkowej położonych w parku im. Adama Mickiewicza w Sieradzu.

  • Rozpoczęto: 2020-06-25 14:52:18
  • Zakończono : 2020-06-25 14:52:27
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 20
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 1
  • Frekwencja: 95.24%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Jacek Przybyłek
  4. Marzanna Kamola
  5. Beata Jacyszyn
  6. Arkadiusz Góraj
  7. Juliusz Góraj
  8. Urszula Rozmarynowska
  9. Magdalena Słupińska
  10. Ryszard Perka
  11. Cezary Szydło
  12. Zbigniew Miśkiewicz
  13. Zbigniew Czarnecki
  14. Mariusz Góra
  15. Witold Kiełbasa
  16. Marcin Sośnicki
  17. Stanisław Kosatka
  18. Mirosław Antoni Owczarek
  19. Grzegorz Delida
  20. Mirosław Owczarek
  Nieobecni
  1. Jolanta Pietrus
 • 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Miasto Sieradz w roku 2020/2021.

  10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Miasto Sieradz w roku 2020/2021.

  • Rozpoczęto: 2020-06-25 14:50:32
  • Zakończono : 2020-06-25 14:50:43
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 16
   • Przeciw: 4
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 1
  • Frekwencja: 95.24%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Jacek Przybyłek
  4. Marzanna Kamola
  5. Beata Jacyszyn
  6. Urszula Rozmarynowska
  7. Magdalena Słupińska
  8. Ryszard Perka
  9. Cezary Szydło
  10. Zbigniew Miśkiewicz
  11. Zbigniew Czarnecki
  12. Mariusz Góra
  13. Marcin Sośnicki
  14. Stanisław Kosatka
  15. Mirosław Antoni Owczarek
  16. Grzegorz Delida
  Przeciw
  1. Arkadiusz Góraj
  2. Juliusz Góraj
  3. Witold Kiełbasa
  4. Mirosław Owczarek
  Nieobecni
  1. Jolanta Pietrus
 • 10a. Wniosek formalny w sprawie zmiany średniej jednostki ceny paliwa dla autogazu na stawkę 2 zł za dm3

  10a. Wniosek formalny w sprawie zmiany średniej jednostki ceny paliwa dla autogazu na stawkę 2 zł za dm3

  • Rozpoczęto: 2020-06-25 14:47:20
  • Zakończono : 2020-06-25 14:47:50
  • Wynik: Odrzucono podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 6
   • Przeciw: 6
   • Wstrzymani: 8
   • Nieobecni: 1
  • Frekwencja: 95.24%

  Szczegóły głosowania

  Przeciw
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Ryszard Perka
  4. Zbigniew Miśkiewicz
  5. Mariusz Góra
  6. Mirosław Antoni Owczarek
  Wstrzymani
  1. Jacek Przybyłek
  2. Marzanna Kamola
  3. Magdalena Słupińska
  4. Cezary Szydło
  5. Zbigniew Czarnecki
  6. Marcin Sośnicki
  7. Stanisław Kosatka
  8. Grzegorz Delida
  Za
  1. Beata Jacyszyn
  2. Arkadiusz Góraj
  3. Juliusz Góraj
  4. Urszula Rozmarynowska
  5. Witold Kiełbasa
  6. Mirosław Owczarek
  Nieobecni
  1. Jolanta Pietrus
 • 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie opłaty targowej.

  9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie opłaty targowej.

  • Rozpoczęto: 2020-06-25 14:40:56
  • Zakończono : 2020-06-25 14:41:05
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 16
   • Przeciw: 1
   • Wstrzymani: 3
   • Nieobecni: 1
  • Frekwencja: 95.24%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Jacek Przybyłek
  4. Marzanna Kamola
  5. Arkadiusz Góraj
  6. Urszula Rozmarynowska
  7. Magdalena Słupińska
  8. Ryszard Perka
  9. Cezary Szydło
  10. Zbigniew Miśkiewicz
  11. Zbigniew Czarnecki
  12. Mariusz Góra
  13. Marcin Sośnicki
  14. Stanisław Kosatka
  15. Mirosław Antoni Owczarek
  16. Grzegorz Delida
  Wstrzymani
  1. Beata Jacyszyn
  2. Juliusz Góraj
  3. Witold Kiełbasa
  Nieobecni
  1. Jolanta Pietrus
  Przeciw
  1. Mirosław Owczarek
 • 8. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych Miasta Sieradza.

  8. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych Miasta Sieradza.

  • Rozpoczęto: 2020-06-25 14:39:29
  • Zakończono : 2020-06-25 14:39:37
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 14
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 6
   • Nieobecni: 1
  • Frekwencja: 95.24%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Jacek Przybyłek
  4. Marzanna Kamola
  5. Urszula Rozmarynowska
  6. Magdalena Słupińska
  7. Ryszard Perka
  8. Cezary Szydło
  9. Zbigniew Miśkiewicz
  10. Zbigniew Czarnecki
  11. Mariusz Góra
  12. Stanisław Kosatka
  13. Mirosław Antoni Owczarek
  14. Grzegorz Delida
  Wstrzymani
  1. Beata Jacyszyn
  2. Arkadiusz Góraj
  3. Juliusz Góraj
  4. Witold Kiełbasa
  5. Marcin Sośnicki
  6. Mirosław Owczarek
  Nieobecni
  1. Jolanta Pietrus
 • 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Sieradza na 2020 r.

  7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Sieradza na 2020 r.

  • Rozpoczęto: 2020-06-25 14:38:13
  • Zakończono : 2020-06-25 14:38:22
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 15
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 5
   • Nieobecni: 1
  • Frekwencja: 95.24%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Jacek Przybyłek
  4. Marzanna Kamola
  5. Urszula Rozmarynowska
  6. Magdalena Słupińska
  7. Ryszard Perka
  8. Cezary Szydło
  9. Zbigniew Miśkiewicz
  10. Zbigniew Czarnecki
  11. Mariusz Góra
  12. Marcin Sośnicki
  13. Stanisław Kosatka
  14. Mirosław Antoni Owczarek
  15. Grzegorz Delida
  Wstrzymani
  1. Beata Jacyszyn
  2. Arkadiusz Góraj
  3. Juliusz Góraj
  4. Witold Kiełbasa
  5. Mirosław Owczarek
  Nieobecni
  1. Jolanta Pietrus
 • 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sieradza.

  6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sieradza.

  • Rozpoczęto: 2020-06-25 14:36:41
  • Zakończono : 2020-06-25 14:37:00
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 18
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 2
   • Nieobecni: 1
  • Frekwencja: 95.24%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Jacek Przybyłek
  4. Marzanna Kamola
  5. Juliusz Góraj
  6. Urszula Rozmarynowska
  7. Magdalena Słupińska
  8. Ryszard Perka
  9. Cezary Szydło
  10. Zbigniew Miśkiewicz
  11. Zbigniew Czarnecki
  12. Mariusz Góra
  13. Witold Kiełbasa
  14. Marcin Sośnicki
  15. Stanisław Kosatka
  16. Mirosław Antoni Owczarek
  17. Grzegorz Delida
  18. Mirosław Owczarek
  Wstrzymani
  1. Beata Jacyszyn
  2. Arkadiusz Góraj
  Nieobecni
  1. Jolanta Pietrus
 • 5. Informacja Prezydenta Miasta Sieradza o głównych zadaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

  5. Informacja Prezydenta Miasta Sieradza o głównych zadaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

  • Rozpoczęto: 2020-06-25 14:34:31
  • Zakończono : 2020-06-25 14:34:44
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 19
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 1
   • Nieobecni: 1
  • Frekwencja: 95.24%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Jacek Przybyłek
  4. Marzanna Kamola
  5. Beata Jacyszyn
  6. Juliusz Góraj
  7. Urszula Rozmarynowska
  8. Magdalena Słupińska
  9. Ryszard Perka
  10. Cezary Szydło
  11. Zbigniew Miśkiewicz
  12. Zbigniew Czarnecki
  13. Mariusz Góra
  14. Witold Kiełbasa
  15. Marcin Sośnicki
  16. Stanisław Kosatka
  17. Mirosław Antoni Owczarek
  18. Grzegorz Delida
  19. Mirosław Owczarek
  Wstrzymani
  1. Arkadiusz Góraj
  Nieobecni
  1. Jolanta Pietrus
 • 4. Interpelacje Radnych, zapytania mieszkańców.

  4. Interpelacje Radnych, zapytania mieszkańców.

  • Rozpoczęto: 2020-06-25 12:49:30
  • Zakończono : 2020-06-25 13:55:08
 • 2. Reasumpcja: Przedstawienie porządku XXVII Sesji.

  2. Reasumpcja: Przedstawienie porządku XXVII Sesji.

  • Rozpoczęto: 2020-06-25 12:47:48
  • Zakończono : 2020-06-25 12:48:28
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 20
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 1
  • Frekwencja: 95.24%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Jacek Przybyłek
  4. Marzanna Kamola
  5. Beata Jacyszyn
  6. Arkadiusz Góraj
  7. Juliusz Góraj
  8. Urszula Rozmarynowska
  9. Magdalena Słupińska
  10. Ryszard Perka
  11. Cezary Szydło
  12. Zbigniew Miśkiewicz
  13. Zbigniew Czarnecki
  14. Mariusz Góra
  15. Witold Kiełbasa
  16. Marcin Sośnicki
  17. Stanisław Kosatka
  18. Mirosław Antoni Owczarek
  19. Grzegorz Delida
  20. Mirosław Owczarek
  Nieobecni
  1. Jolanta Pietrus
 • 3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

  3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

  • Rozpoczęto: 2020-06-25 12:48:45
  • Zakończono : 2020-06-25 12:49:20
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 20
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 1
  • Frekwencja: 95.24%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Jacek Przybyłek
  4. Marzanna Kamola
  5. Beata Jacyszyn
  6. Arkadiusz Góraj
  7. Juliusz Góraj
  8. Urszula Rozmarynowska
  9. Magdalena Słupińska
  10. Ryszard Perka
  11. Cezary Szydło
  12. Zbigniew Miśkiewicz
  13. Zbigniew Czarnecki
  14. Mariusz Góra
  15. Witold Kiełbasa
  16. Marcin Sośnicki
  17. Stanisław Kosatka
  18. Mirosław Antoni Owczarek
  19. Grzegorz Delida
  20. Mirosław Owczarek
  Nieobecni
  1. Jolanta Pietrus
 • 2. Przedstawienie porządku XXVII Sesji.

  2. Przedstawienie porządku XXVII Sesji.

  • Rozpoczęto: 2020-06-25 12:25:31
  • Zakończono : 2020-06-25 12:25:59
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 19
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 2
  • Frekwencja: 90.48%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Jacek Przybyłek
  4. Marzanna Kamola
  5. Beata Jacyszyn
  6. Juliusz Góraj
  7. Urszula Rozmarynowska
  8. Magdalena Słupińska
  9. Ryszard Perka
  10. Cezary Szydło
  11. Zbigniew Miśkiewicz
  12. Zbigniew Czarnecki
  13. Mariusz Góra
  14. Witold Kiełbasa
  15. Marcin Sośnicki
  16. Stanisław Kosatka
  17. Mirosław Antoni Owczarek
  18. Grzegorz Delida
  19. Mirosław Owczarek
  Nieobecni
  1. Arkadiusz Góraj
  2. Jolanta Pietrus
 • 1. Otwarcie Sesji.

  1. Otwarcie Sesji.

  • Rozpoczęto: 2020-06-25 12:24:15
  • Zakończono : 2020-06-25 12:25:26

Komentarze