XXIV Sesja Rady Miejskiej w Sieradzu

Informacje

content_d4dcd89f637e34001d926582c873c112.odt

Wyniki

 • 17. Zakończenie obrad.

  17. Zakończenie obrad.

  • Rozpoczęto: 2020-03-20 15:25:55
  • Zakończono : 2020-03-20 15:26:04
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 5
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 16
  • Frekwencja: 23.81%

  Szczegóły głosowania

  Nieobecni
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Jacek Przybyłek
  4. Marzanna Kamola
  5. Beata Jacyszyn
  6. Arkadiusz Góraj
  7. Juliusz Góraj
  8. Urszula Rozmarynowska
  9. Magdalena Słupińska
  10. Ryszard Perka
  11. Zbigniew Miśkiewicz
  12. Jolanta Pietrus
  13. Witold Kiełbasa
  14. Marcin Sośnicki
  15. Mirosław Antoni Owczarek
  16. Mirosław Owczarek
  Za
  1. Cezary Szydło
  2. Zbigniew Czarnecki
  3. Mariusz Góra
  4. Stanisław Kosatka
  5. Grzegorz Delida
 • 16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Miasto Sieradz na rok 2020".

  16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Miasto Sieradz na rok 2020".

  • Rozpoczęto: 2020-03-20 15:25:29
  • Zakończono : 2020-03-20 15:25:47
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Sposób liczenia wyniku: Większość bezwzględną
  • Rozkład głosów:
   • Za: 17
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 4
  • Frekwencja: 80.95%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Marzanna Kamola
  4. Arkadiusz Góraj
  5. Juliusz Góraj
  6. Magdalena Słupińska
  7. Cezary Szydło
  8. Zbigniew Miśkiewicz
  9. Zbigniew Czarnecki
  10. Jolanta Pietrus
  11. Mariusz Góra
  12. Witold Kiełbasa
  13. Marcin Sośnicki
  14. Stanisław Kosatka
  15. Mirosław Antoni Owczarek
  16. Grzegorz Delida
  17. Mirosław Owczarek
  Nieobecni
  1. Jacek Przybyłek
  2. Beata Jacyszyn
  3. Urszula Rozmarynowska
  4. Ryszard Perka
 • 15. Podjęcie uchwały w sprawie wykazu kąpielisk i sezonu kąpielowego na terenie Gminy Miasto Sieradz w roku 2020.

  15. Podjęcie uchwały w sprawie wykazu kąpielisk i sezonu kąpielowego na terenie Gminy Miasto Sieradz w roku 2020.

  • Rozpoczęto: 2020-03-20 15:22:28
  • Zakończono : 2020-03-20 15:22:43
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 17
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 4
  • Frekwencja: 80.95%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Marzanna Kamola
  4. Arkadiusz Góraj
  5. Juliusz Góraj
  6. Magdalena Słupińska
  7. Cezary Szydło
  8. Zbigniew Miśkiewicz
  9. Zbigniew Czarnecki
  10. Jolanta Pietrus
  11. Mariusz Góra
  12. Witold Kiełbasa
  13. Marcin Sośnicki
  14. Stanisław Kosatka
  15. Mirosław Antoni Owczarek
  16. Grzegorz Delida
  17. Mirosław Owczarek
  Nieobecni
  1. Jacek Przybyłek
  2. Beata Jacyszyn
  3. Urszula Rozmarynowska
  4. Ryszard Perka
 • 14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rodzajów, warunków i sposobu przyznawania świadczeń z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Sieradz.

  14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rodzajów, warunków i sposobu przyznawania świadczeń z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Sieradz.

  • Rozpoczęto: 2020-03-20 15:21:03
  • Zakończono : 2020-03-20 15:21:13
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 16
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 1
   • Nieobecni: 4
  • Frekwencja: 80.95%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Marzanna Kamola
  4. Arkadiusz Góraj
  5. Juliusz Góraj
  6. Magdalena Słupińska
  7. Cezary Szydło
  8. Zbigniew Miśkiewicz
  9. Jolanta Pietrus
  10. Mariusz Góra
  11. Witold Kiełbasa
  12. Marcin Sośnicki
  13. Stanisław Kosatka
  14. Mirosław Antoni Owczarek
  15. Grzegorz Delida
  16. Mirosław Owczarek
  Nieobecni
  1. Jacek Przybyłek
  2. Beata Jacyszyn
  3. Urszula Rozmarynowska
  4. Ryszard Perka
  Wstrzymani
  1. Zbigniew Czarnecki
 • 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.

  13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.

  • Rozpoczęto: 2020-03-20 15:19:22
  • Zakończono : 2020-03-20 15:19:31
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Sposób liczenia wyniku: Większość bezwzględną
  • Rozkład głosów:
   • Za: 17
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 4
  • Frekwencja: 80.95%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Marzanna Kamola
  4. Arkadiusz Góraj
  5. Juliusz Góraj
  6. Magdalena Słupińska
  7. Cezary Szydło
  8. Zbigniew Miśkiewicz
  9. Zbigniew Czarnecki
  10. Jolanta Pietrus
  11. Mariusz Góra
  12. Witold Kiełbasa
  13. Marcin Sośnicki
  14. Stanisław Kosatka
  15. Mirosław Antoni Owczarek
  16. Grzegorz Delida
  17. Mirosław Owczarek
  Nieobecni
  1. Jacek Przybyłek
  2. Beata Jacyszyn
  3. Urszula Rozmarynowska
  4. Ryszard Perka
 • 12. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie sprawiania przez gminę Miasto Sieradz pogrzebu osobom zmarłym i dzieciom martwo urodzonym.

  12. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie sprawiania przez gminę Miasto Sieradz pogrzebu osobom zmarłym i dzieciom martwo urodzonym.

  • Rozpoczęto: 2020-03-20 15:17:46
  • Zakończono : 2020-03-20 15:17:53
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 17
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 4
  • Frekwencja: 80.95%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Marzanna Kamola
  4. Arkadiusz Góraj
  5. Juliusz Góraj
  6. Magdalena Słupińska
  7. Cezary Szydło
  8. Zbigniew Miśkiewicz
  9. Zbigniew Czarnecki
  10. Jolanta Pietrus
  11. Mariusz Góra
  12. Witold Kiełbasa
  13. Marcin Sośnicki
  14. Stanisław Kosatka
  15. Mirosław Antoni Owczarek
  16. Grzegorz Delida
  17. Mirosław Owczarek
  Nieobecni
  1. Jacek Przybyłek
  2. Beata Jacyszyn
  3. Urszula Rozmarynowska
  4. Ryszard Perka
 • 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Sieradza na 2020 r.

  11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Sieradza na 2020 r.

  • Rozpoczęto: 2020-03-20 15:16:12
  • Zakończono : 2020-03-20 15:16:20
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 17
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 4
  • Frekwencja: 80.95%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Marzanna Kamola
  4. Arkadiusz Góraj
  5. Juliusz Góraj
  6. Magdalena Słupińska
  7. Cezary Szydło
  8. Zbigniew Miśkiewicz
  9. Zbigniew Czarnecki
  10. Jolanta Pietrus
  11. Mariusz Góra
  12. Witold Kiełbasa
  13. Marcin Sośnicki
  14. Stanisław Kosatka
  15. Mirosław Antoni Owczarek
  16. Grzegorz Delida
  17. Mirosław Owczarek
  Nieobecni
  1. Jacek Przybyłek
  2. Beata Jacyszyn
  3. Urszula Rozmarynowska
  4. Ryszard Perka
 • 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sieradza.

  10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sieradza.

  • Rozpoczęto: 2020-03-20 15:14:45
  • Zakończono : 2020-03-20 15:14:54
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 15
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 2
   • Nieobecni: 4
  • Frekwencja: 80.95%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Marzanna Kamola
  4. Arkadiusz Góraj
  5. Magdalena Słupińska
  6. Cezary Szydło
  7. Zbigniew Miśkiewicz
  8. Zbigniew Czarnecki
  9. Jolanta Pietrus
  10. Mariusz Góra
  11. Marcin Sośnicki
  12. Stanisław Kosatka
  13. Mirosław Antoni Owczarek
  14. Grzegorz Delida
  15. Mirosław Owczarek
  Nieobecni
  1. Jacek Przybyłek
  2. Beata Jacyszyn
  3. Urszula Rozmarynowska
  4. Ryszard Perka
  Wstrzymani
  1. Juliusz Góraj
  2. Witold Kiełbasa
 • 9. Sprawozdanie z realizacji programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Miasto Sieradz na rok 2019.

  9. Sprawozdanie z realizacji programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Miasto Sieradz na rok 2019.

  • Rozpoczęto: 2020-03-20 15:13:18
  • Zakończono : 2020-03-20 15:13:27
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 15
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 2
   • Nieobecni: 4
  • Frekwencja: 80.95%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Marzanna Kamola
  4. Magdalena Słupińska
  5. Cezary Szydło
  6. Zbigniew Miśkiewicz
  7. Zbigniew Czarnecki
  8. Jolanta Pietrus
  9. Mariusz Góra
  10. Witold Kiełbasa
  11. Marcin Sośnicki
  12. Stanisław Kosatka
  13. Mirosław Antoni Owczarek
  14. Grzegorz Delida
  15. Mirosław Owczarek
  Nieobecni
  1. Jacek Przybyłek
  2. Beata Jacyszyn
  3. Urszula Rozmarynowska
  4. Ryszard Perka
  Wstrzymani
  1. Arkadiusz Góraj
  2. Juliusz Góraj
 • 8. Sprawozdanie z realizacji zadań „Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla miasta Sieradza na lata 2018 – 2021” za rok 2019.

  8. Sprawozdanie z realizacji zadań „Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla miasta Sieradza na lata 2018 – 2021” za rok 2019.

  • Rozpoczęto: 2020-03-20 15:12:49
  • Zakończono : 2020-03-20 15:12:55
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 17
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 4
  • Frekwencja: 80.95%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Marzanna Kamola
  4. Arkadiusz Góraj
  5. Juliusz Góraj
  6. Magdalena Słupińska
  7. Cezary Szydło
  8. Zbigniew Miśkiewicz
  9. Zbigniew Czarnecki
  10. Jolanta Pietrus
  11. Mariusz Góra
  12. Witold Kiełbasa
  13. Marcin Sośnicki
  14. Stanisław Kosatka
  15. Mirosław Antoni Owczarek
  16. Grzegorz Delida
  17. Mirosław Owczarek
  Nieobecni
  1. Jacek Przybyłek
  2. Beata Jacyszyn
  3. Urszula Rozmarynowska
  4. Ryszard Perka
 • 7. Sprawozdanie z realizacji „Programu wspierania rodziny dla miasta Sieradza na lata 2017 – 2019” za rok 2019.

  7. Sprawozdanie z realizacji „Programu wspierania rodziny dla miasta Sieradza na lata 2017 – 2019” za rok 2019.

  • Rozpoczęto: 2020-03-20 15:12:18
  • Zakończono : 2020-03-20 15:12:24
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Sposób liczenia wyniku: Większość bezwzględną
  • Rozkład głosów:
   • Za: 17
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 4
  • Frekwencja: 80.95%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Marzanna Kamola
  4. Arkadiusz Góraj
  5. Juliusz Góraj
  6. Magdalena Słupińska
  7. Cezary Szydło
  8. Zbigniew Miśkiewicz
  9. Zbigniew Czarnecki
  10. Jolanta Pietrus
  11. Mariusz Góra
  12. Witold Kiełbasa
  13. Marcin Sośnicki
  14. Stanisław Kosatka
  15. Mirosław Antoni Owczarek
  16. Grzegorz Delida
  17. Mirosław Owczarek
  Nieobecni
  1. Jacek Przybyłek
  2. Beata Jacyszyn
  3. Urszula Rozmarynowska
  4. Ryszard Perka
 • 6. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na terenie miasta Sieradza za rok 2019.

  6. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na terenie miasta Sieradza za rok 2019.

  • Rozpoczęto: 2020-03-20 15:11:46
  • Zakończono : 2020-03-20 15:11:55
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Sposób liczenia wyniku: Większość bezwzględną
  • Rozkład głosów:
   • Za: 17
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 4
  • Frekwencja: 80.95%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Marzanna Kamola
  4. Arkadiusz Góraj
  5. Juliusz Góraj
  6. Magdalena Słupińska
  7. Cezary Szydło
  8. Zbigniew Miśkiewicz
  9. Zbigniew Czarnecki
  10. Jolanta Pietrus
  11. Mariusz Góra
  12. Witold Kiełbasa
  13. Marcin Sośnicki
  14. Stanisław Kosatka
  15. Mirosław Antoni Owczarek
  16. Grzegorz Delida
  17. Mirosław Owczarek
  Nieobecni
  1. Jacek Przybyłek
  2. Beata Jacyszyn
  3. Urszula Rozmarynowska
  4. Ryszard Perka
 • 5. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2019 rok.

  5. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2019 rok.

  • Rozpoczęto: 2020-03-20 15:11:14
  • Zakończono : 2020-03-20 15:11:23
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 16
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 1
   • Nieobecni: 4
  • Frekwencja: 80.95%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Marzanna Kamola
  4. Arkadiusz Góraj
  5. Juliusz Góraj
  6. Magdalena Słupińska
  7. Cezary Szydło
  8. Zbigniew Miśkiewicz
  9. Zbigniew Czarnecki
  10. Jolanta Pietrus
  11. Mariusz Góra
  12. Witold Kiełbasa
  13. Marcin Sośnicki
  14. Stanisław Kosatka
  15. Grzegorz Delida
  16. Mirosław Owczarek
  Nieobecni
  1. Jacek Przybyłek
  2. Beata Jacyszyn
  3. Urszula Rozmarynowska
  4. Ryszard Perka
  Wstrzymani
  1. Mirosław Antoni Owczarek
 • 4. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy gminy Miasto Sieradz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019”.

  4. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy gminy Miasto Sieradz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019”.

  • Rozpoczęto: 2020-03-20 15:10:38
  • Zakończono : 2020-03-20 15:10:50
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Sposób liczenia wyniku: Większość bezwzględną
  • Rozkład głosów:
   • Za: 15
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 2
   • Nieobecni: 4
  • Frekwencja: 80.95%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Marzanna Kamola
  4. Magdalena Słupińska
  5. Cezary Szydło
  6. Zbigniew Miśkiewicz
  7. Zbigniew Czarnecki
  8. Jolanta Pietrus
  9. Mariusz Góra
  10. Witold Kiełbasa
  11. Marcin Sośnicki
  12. Stanisław Kosatka
  13. Mirosław Antoni Owczarek
  14. Grzegorz Delida
  15. Mirosław Owczarek
  Nieobecni
  1. Jacek Przybyłek
  2. Beata Jacyszyn
  3. Urszula Rozmarynowska
  4. Ryszard Perka
  Wstrzymani
  1. Arkadiusz Góraj
  2. Juliusz Góraj
 • 3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

  3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

  • Rozpoczęto: 2020-03-20 15:09:58
  • Zakończono : 2020-03-20 15:10:09
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Sposób liczenia wyniku: Większość bezwzględną
  • Rozkład głosów:
   • Za: 16
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 1
   • Nieobecni: 4
  • Frekwencja: 80.95%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Marzanna Kamola
  4. Arkadiusz Góraj
  5. Juliusz Góraj
  6. Magdalena Słupińska
  7. Cezary Szydło
  8. Zbigniew Miśkiewicz
  9. Zbigniew Czarnecki
  10. Jolanta Pietrus
  11. Mariusz Góra
  12. Witold Kiełbasa
  13. Marcin Sośnicki
  14. Stanisław Kosatka
  15. Mirosław Antoni Owczarek
  16. Grzegorz Delida
  Nieobecni
  1. Jacek Przybyłek
  2. Beata Jacyszyn
  3. Urszula Rozmarynowska
  4. Ryszard Perka
  Wstrzymani
  1. Mirosław Owczarek
 • 1a. Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad punktu interpelacje, zapytania i wnioski

  1a. Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad punktu interpelacje, zapytania i wnioski

  • Rozpoczęto: 2020-03-20 15:08:19
  • Zakończono : 2020-03-20 15:08:43
  • Wynik: Odrzucono podpunkt w głosowaniu
  • Sposób liczenia wyniku: Większość bezwzględną
  • Rozkład głosów:
   • Za: 7
   • Przeciw: 10
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 4
  • Frekwencja: 80.95%

  Szczegóły głosowania

  Przeciw
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Marzanna Kamola
  4. Magdalena Słupińska
  5. Cezary Szydło
  6. Zbigniew Miśkiewicz
  7. Mariusz Góra
  8. Stanisław Kosatka
  9. Mirosław Antoni Owczarek
  10. Grzegorz Delida
  Nieobecni
  1. Jacek Przybyłek
  2. Beata Jacyszyn
  3. Urszula Rozmarynowska
  4. Ryszard Perka
  Za
  1. Arkadiusz Góraj
  2. Juliusz Góraj
  3. Zbigniew Czarnecki
  4. Jolanta Pietrus
  5. Witold Kiełbasa
  6. Marcin Sośnicki
  7. Mirosław Owczarek
 • 2. Przedstawienie porządku XXIV Sesji.

  2. Przedstawienie porządku XXIV Sesji.

  • Rozpoczęto: 2020-03-20 15:09:04
  • Zakończono : 2020-03-20 15:09:17
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 12
   • Przeciw: 4
   • Wstrzymani: 1
   • Nieobecni: 4
  • Frekwencja: 80.95%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Marzanna Kamola
  4. Magdalena Słupińska
  5. Cezary Szydło
  6. Zbigniew Miśkiewicz
  7. Jolanta Pietrus
  8. Mariusz Góra
  9. Marcin Sośnicki
  10. Stanisław Kosatka
  11. Mirosław Antoni Owczarek
  12. Grzegorz Delida
  Nieobecni
  1. Jacek Przybyłek
  2. Beata Jacyszyn
  3. Urszula Rozmarynowska
  4. Ryszard Perka
  Przeciw
  1. Arkadiusz Góraj
  2. Juliusz Góraj
  3. Zbigniew Czarnecki
  4. Witold Kiełbasa
  Wstrzymani
  1. Mirosław Owczarek

Komentarze