XXII Sesja Rady Miejskiej w Sieradzu

Informacje

content_4780f162af5d37471ce0451eecacbe16.pdf

Wyniki

 • 5a. wniosek formalny o zdjęcie z porządku obrad punktu 5 oraz 6

  5a. wniosek formalny o zdjęcie z porządku obrad punktu 5 oraz 6

  • Rozpoczęto: 2020-02-28 12:36:07
  • Zakończono : 2020-02-28 12:36:28
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 16
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 4
   • Nieobecni: 1
  • Frekwencja: 95.24%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Jacek Przybyłek
  4. Arkadiusz Góraj
  5. Juliusz Góraj
  6. Magdalena Słupińska
  7. Ryszard Perka
  8. Cezary Szydło
  9. Zbigniew Miśkiewicz
  10. Zbigniew Czarnecki
  11. Jolanta Pietrus
  12. Mariusz Góra
  13. Witold Kiełbasa
  14. Stanisław Kosatka
  15. Mirosław Antoni Owczarek
  16. Grzegorz Delida
  Nieobecni
  1. Marzanna Kamola
  Wstrzymani
  1. Beata Jacyszyn
  2. Urszula Rozmarynowska
  3. Marcin Sośnicki
  4. Mirosław Owczarek
 • 5a. wniosek formalny o zdjęcie z porządku obrad punktu 5 oraz 6

  5a. wniosek formalny o zdjęcie z porządku obrad punktu 5 oraz 6

  • Rozpoczęto: 2020-02-28 12:34:08
  • Zakończono : 2020-02-28 12:34:48
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 17
   • Przeciw: 2
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 2
  • Frekwencja: 90.48%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Jacek Przybyłek
  4. Arkadiusz Góraj
  5. Juliusz Góraj
  6. Magdalena Słupińska
  7. Ryszard Perka
  8. Cezary Szydło
  9. Zbigniew Miśkiewicz
  10. Zbigniew Czarnecki
  11. Jolanta Pietrus
  12. Mariusz Góra
  13. Witold Kiełbasa
  14. Stanisław Kosatka
  15. Mirosław Antoni Owczarek
  16. Grzegorz Delida
  17. Mirosław Owczarek
  Nieobecni
  1. Marzanna Kamola
  2. Urszula Rozmarynowska
  Przeciw
  1. Beata Jacyszyn
  2. Marcin Sośnicki
 • 1b. Autopoprawka do projektu uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości.

  1b. Autopoprawka do projektu uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości.

  • Rozpoczęto: 2020-02-28 12:41:08
  • Zakończono : 2020-02-28 12:41:13
 • 1a. Autopoprawka do projektu uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne.

  1a. Autopoprawka do projektu uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne.

  • Rozpoczęto: 2020-02-28 12:40:48
  • Zakończono : 2020-02-28 12:40:53
 • 7.. Zakończenie obrad.

  7.. Zakończenie obrad.

  • Rozpoczęto: 2020-02-28 12:41:19
  • Zakończono : 2020-02-28 12:41:23
 • 6.. Podjęcie uchwały sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości.

  6.. Podjęcie uchwały sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości.

  • Rozpoczęto: 2020-02-28 12:40:59
  • Zakończono : 2020-02-28 12:41:03
 • 5.. Podjęcie uchwały sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne.

  5.. Podjęcie uchwały sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne.

  • Rozpoczęto: 2020-02-28 12:40:37
  • Zakończono : 2020-02-28 12:40:43
 • 4.. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

  4.. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

  • Rozpoczęto: 2020-02-28 12:29:39
  • Zakończono : 2020-02-28 12:30:00
  • Wynik: Odrzucono podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 9
   • Przeciw: 11
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 1
  • Frekwencja: 95.24%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Ryszard Perka
  4. Cezary Szydło
  5. Zbigniew Miśkiewicz
  6. Mariusz Góra
  7. Stanisław Kosatka
  8. Mirosław Antoni Owczarek
  9. Grzegorz Delida
  Przeciw
  1. Jacek Przybyłek
  2. Beata Jacyszyn
  3. Arkadiusz Góraj
  4. Juliusz Góraj
  5. Urszula Rozmarynowska
  6. Magdalena Słupińska
  7. Zbigniew Czarnecki
  8. Jolanta Pietrus
  9. Witold Kiełbasa
  10. Marcin Sośnicki
  11. Mirosław Owczarek
  Nieobecni
  1. Marzanna Kamola
 • 3.. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków

  3.. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków

  • Rozpoczęto: 2020-02-28 12:28:02
  • Zakończono : 2020-02-28 12:28:27
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 20
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 1
  • Frekwencja: 95.24%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Jacek Przybyłek
  4. Beata Jacyszyn
  5. Arkadiusz Góraj
  6. Juliusz Góraj
  7. Urszula Rozmarynowska
  8. Magdalena Słupińska
  9. Ryszard Perka
  10. Cezary Szydło
  11. Zbigniew Miśkiewicz
  12. Zbigniew Czarnecki
  13. Jolanta Pietrus
  14. Mariusz Góra
  15. Witold Kiełbasa
  16. Marcin Sośnicki
  17. Stanisław Kosatka
  18. Mirosław Antoni Owczarek
  19. Grzegorz Delida
  20. Mirosław Owczarek
  Nieobecni
  1. Marzanna Kamola
 • 2.. Przedstawienie porządku XXII Sesji

  2.. Przedstawienie porządku XXII Sesji

  • Rozpoczęto: 2020-02-28 12:27:03
  • Zakończono : 2020-02-28 12:27:25
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 20
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 1
  • Frekwencja: 95.24%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Jacek Przybyłek
  4. Beata Jacyszyn
  5. Arkadiusz Góraj
  6. Juliusz Góraj
  7. Urszula Rozmarynowska
  8. Magdalena Słupińska
  9. Ryszard Perka
  10. Cezary Szydło
  11. Zbigniew Miśkiewicz
  12. Zbigniew Czarnecki
  13. Jolanta Pietrus
  14. Mariusz Góra
  15. Witold Kiełbasa
  16. Marcin Sośnicki
  17. Stanisław Kosatka
  18. Mirosław Antoni Owczarek
  19. Grzegorz Delida
  20. Mirosław Owczarek
  Nieobecni
  1. Marzanna Kamola
 • 1.. Otwarcie Sesji

  1.. Otwarcie Sesji

  • Rozpoczęto: 2020-02-28 12:10:05
  • Zakończono : 2020-02-28 12:11:17

Komentarze