XVIII Sesja Rady Miejskiej w Sieradzu w kadencji 2018 - 2023

Informacje

Wyniki

 • 19. Zakończenie XVIII Sesji Rady Miejskiej w Sieradzu w kadencji 2018 - 2023

  19. Zakończenie XVIII Sesji Rady Miejskiej w Sieradzu w kadencji 2018 - 2023

  • Rozpoczęto: 2019-12-17 15:01:33
  • Zakończono : 2019-12-17 15:04:33
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 5
   • Przeciw: 4
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 12
  • Frekwencja: 42.86%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Mariusz Góra
  3. Stanisław Kosatka
  4. Mirosław Antoni Owczarek
  5. Grzegorz Delida
  Nieobecni
  1. Zdzisław Mosiniak
  2. Jacek Przybyłek
  3. Marzanna Kamola
  4. Beata Jacyszyn
  5. Arkadiusz Góraj
  6. Urszula Rozmarynowska
  7. Magdalena Słupińska
  8. Ryszard Perka
  9. Cezary Szydło
  10. Zbigniew Miśkiewicz
  11. Jolanta Pietrus
  12. Marcin Sośnicki
  Przeciw
  1. Juliusz Góraj
  2. Zbigniew Czarnecki
  3. Witold Kiełbasa
  4. Mirosław Owczarek
 • 18. Sprawy różne, komunikaty, oświadczenia Radnych

  18. Sprawy różne, komunikaty, oświadczenia Radnych

  • Rozpoczęto: 2019-12-17 14:58:54
  • Zakończono : 2019-12-17 15:01:26
 • 17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Miasto Sieradz w roku szkolnym 2019/2020

  17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Miasto Sieradz w roku szkolnym 2019/2020

  • Rozpoczęto: 2019-12-17 14:58:07
  • Zakończono : 2019-12-17 14:58:22
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 20
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 1
  • Frekwencja: 95.24%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Jacek Przybyłek
  4. Beata Jacyszyn
  5. Arkadiusz Góraj
  6. Juliusz Góraj
  7. Urszula Rozmarynowska
  8. Magdalena Słupińska
  9. Ryszard Perka
  10. Cezary Szydło
  11. Zbigniew Miśkiewicz
  12. Zbigniew Czarnecki
  13. Jolanta Pietrus
  14. Mariusz Góra
  15. Witold Kiełbasa
  16. Marcin Sośnicki
  17. Stanisław Kosatka
  18. Mirosław Antoni Owczarek
  19. Grzegorz Delida
  20. Mirosław Owczarek
  Nieobecni
  1. Marzanna Kamola
 • 16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Sieradza na rok 2020

  16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Sieradza na rok 2020

  • Rozpoczęto: 2019-12-17 14:55:29
  • Zakończono : 2019-12-17 14:55:41
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 16
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 4
   • Nieobecni: 1
  • Frekwencja: 95.24%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Jacek Przybyłek
  4. Beata Jacyszyn
  5. Urszula Rozmarynowska
  6. Magdalena Słupińska
  7. Ryszard Perka
  8. Cezary Szydło
  9. Zbigniew Miśkiewicz
  10. Zbigniew Czarnecki
  11. Jolanta Pietrus
  12. Mariusz Góra
  13. Marcin Sośnicki
  14. Stanisław Kosatka
  15. Mirosław Antoni Owczarek
  16. Grzegorz Delida
  Nieobecni
  1. Marzanna Kamola
  Wstrzymani
  1. Arkadiusz Góraj
  2. Juliusz Góraj
  3. Witold Kiełbasa
  4. Mirosław Owczarek
 • 15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sieradza

  15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sieradza

  • Rozpoczęto: 2019-12-17 14:27:39
  • Zakończono : 2019-12-17 14:27:51
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 18
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 2
   • Nieobecni: 1
  • Frekwencja: 95.24%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Jacek Przybyłek
  4. Beata Jacyszyn
  5. Arkadiusz Góraj
  6. Juliusz Góraj
  7. Urszula Rozmarynowska
  8. Magdalena Słupińska
  9. Ryszard Perka
  10. Cezary Szydło
  11. Zbigniew Miśkiewicz
  12. Zbigniew Czarnecki
  13. Jolanta Pietrus
  14. Mariusz Góra
  15. Marcin Sośnicki
  16. Stanisław Kosatka
  17. Mirosław Antoni Owczarek
  18. Grzegorz Delida
  Nieobecni
  1. Marzanna Kamola
  Wstrzymani
  1. Witold Kiełbasa
  2. Mirosław Owczarek
 • 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg gminnych na terenie Miasta Sieradza

  14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg gminnych na terenie Miasta Sieradza

  • Rozpoczęto: 2019-12-17 14:06:33
  • Zakończono : 2019-12-17 14:06:42
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 20
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 1
  • Frekwencja: 95.24%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Jacek Przybyłek
  4. Beata Jacyszyn
  5. Arkadiusz Góraj
  6. Juliusz Góraj
  7. Urszula Rozmarynowska
  8. Magdalena Słupińska
  9. Ryszard Perka
  10. Cezary Szydło
  11. Zbigniew Miśkiewicz
  12. Zbigniew Czarnecki
  13. Jolanta Pietrus
  14. Mariusz Góra
  15. Witold Kiełbasa
  16. Marcin Sośnicki
  17. Stanisław Kosatka
  18. Mirosław Antoni Owczarek
  19. Grzegorz Delida
  20. Mirosław Owczarek
  Nieobecni
  1. Marzanna Kamola
 • 13. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy

  13. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy

  • Rozpoczęto: 2019-12-17 14:04:29
  • Zakończono : 2019-12-17 14:04:38
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 20
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 1
  • Frekwencja: 95.24%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Jacek Przybyłek
  4. Beata Jacyszyn
  5. Arkadiusz Góraj
  6. Juliusz Góraj
  7. Urszula Rozmarynowska
  8. Magdalena Słupińska
  9. Ryszard Perka
  10. Cezary Szydło
  11. Zbigniew Miśkiewicz
  12. Zbigniew Czarnecki
  13. Jolanta Pietrus
  14. Mariusz Góra
  15. Witold Kiełbasa
  16. Marcin Sośnicki
  17. Stanisław Kosatka
  18. Mirosław Antoni Owczarek
  19. Grzegorz Delida
  20. Mirosław Owczarek
  Nieobecni
  1. Marzanna Kamola
 • 12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Olendry Duże, Łąkowa, Witosa i Krakowskie Przedmieście w Sieradzu

  12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Olendry Duże, Łąkowa, Witosa i Krakowskie Przedmieście w Sieradzu

  • Rozpoczęto: 2019-12-17 13:58:40
  • Zakończono : 2019-12-17 13:58:49
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 20
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 1
  • Frekwencja: 95.24%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Jacek Przybyłek
  4. Beata Jacyszyn
  5. Arkadiusz Góraj
  6. Juliusz Góraj
  7. Urszula Rozmarynowska
  8. Magdalena Słupińska
  9. Ryszard Perka
  10. Cezary Szydło
  11. Zbigniew Miśkiewicz
  12. Zbigniew Czarnecki
  13. Jolanta Pietrus
  14. Mariusz Góra
  15. Witold Kiełbasa
  16. Marcin Sośnicki
  17. Stanisław Kosatka
  18. Mirosław Antoni Owczarek
  19. Grzegorz Delida
  20. Mirosław Owczarek
  Nieobecni
  1. Marzanna Kamola
 • 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Sieradza na 2019 rok

  11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Sieradza na 2019 rok

  • Rozpoczęto: 2019-12-17 13:56:51
  • Zakończono : 2019-12-17 13:57:04
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 15
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 5
   • Nieobecni: 1
  • Frekwencja: 95.24%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Jacek Przybyłek
  4. Urszula Rozmarynowska
  5. Magdalena Słupińska
  6. Ryszard Perka
  7. Cezary Szydło
  8. Zbigniew Miśkiewicz
  9. Zbigniew Czarnecki
  10. Jolanta Pietrus
  11. Mariusz Góra
  12. Marcin Sośnicki
  13. Stanisław Kosatka
  14. Mirosław Antoni Owczarek
  15. Grzegorz Delida
  Nieobecni
  1. Marzanna Kamola
  Wstrzymani
  1. Beata Jacyszyn
  2. Arkadiusz Góraj
  3. Juliusz Góraj
  4. Witold Kiełbasa
  5. Mirosław Owczarek
 • 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sieradza

  10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sieradza

  • Rozpoczęto: 2019-12-17 13:52:50
  • Zakończono : 2019-12-17 13:53:01
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 16
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 4
   • Nieobecni: 1
  • Frekwencja: 95.24%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Jacek Przybyłek
  4. Beata Jacyszyn
  5. Urszula Rozmarynowska
  6. Magdalena Słupińska
  7. Ryszard Perka
  8. Cezary Szydło
  9. Zbigniew Miśkiewicz
  10. Zbigniew Czarnecki
  11. Jolanta Pietrus
  12. Mariusz Góra
  13. Marcin Sośnicki
  14. Stanisław Kosatka
  15. Mirosław Antoni Owczarek
  16. Grzegorz Delida
  Nieobecni
  1. Marzanna Kamola
  Wstrzymani
  1. Arkadiusz Góraj
  2. Juliusz Góraj
  3. Witold Kiełbasa
  4. Mirosław Owczarek
 • 9. Przyjęcie Raportu z działań implementacji z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Sieradza do 2018 roku

  9. Przyjęcie Raportu z działań implementacji z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Sieradza do 2018 roku

  • Rozpoczęto: 2019-12-17 13:50:59
  • Zakończono : 2019-12-17 13:51:08
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 16
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 4
   • Nieobecni: 1
  • Frekwencja: 95.24%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Jacek Przybyłek
  4. Beata Jacyszyn
  5. Urszula Rozmarynowska
  6. Magdalena Słupińska
  7. Ryszard Perka
  8. Cezary Szydło
  9. Zbigniew Miśkiewicz
  10. Zbigniew Czarnecki
  11. Jolanta Pietrus
  12. Mariusz Góra
  13. Marcin Sośnicki
  14. Stanisław Kosatka
  15. Mirosław Antoni Owczarek
  16. Grzegorz Delida
  Nieobecni
  1. Marzanna Kamola
  Wstrzymani
  1. Arkadiusz Góraj
  2. Juliusz Góraj
  3. Witold Kiełbasa
  4. Mirosław Owczarek
 • 8. Przyjęcie Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasto Sieradz za lata 2017 - 2018

  8. Przyjęcie Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasto Sieradz za lata 2017 - 2018

  • Rozpoczęto: 2019-12-17 13:49:54
  • Zakończono : 2019-12-17 13:50:18
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 17
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 3
   • Nieobecni: 1
  • Frekwencja: 95.24%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Jacek Przybyłek
  4. Beata Jacyszyn
  5. Arkadiusz Góraj
  6. Urszula Rozmarynowska
  7. Magdalena Słupińska
  8. Ryszard Perka
  9. Cezary Szydło
  10. Zbigniew Miśkiewicz
  11. Zbigniew Czarnecki
  12. Jolanta Pietrus
  13. Mariusz Góra
  14. Marcin Sośnicki
  15. Stanisław Kosatka
  16. Mirosław Antoni Owczarek
  17. Grzegorz Delida
  Nieobecni
  1. Marzanna Kamola
  Wstrzymani
  1. Juliusz Góraj
  2. Witold Kiełbasa
  3. Mirosław Owczarek
 • 7. Informacja Prezydenta Miasta Sieradza o głównych zadaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym

  7. Informacja Prezydenta Miasta Sieradza o głównych zadaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym

  • Rozpoczęto: 2019-12-17 13:49:01
  • Zakończono : 2019-12-17 13:49:15
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 19
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 1
   • Nieobecni: 1
  • Frekwencja: 95.24%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Jacek Przybyłek
  4. Beata Jacyszyn
  5. Juliusz Góraj
  6. Urszula Rozmarynowska
  7. Magdalena Słupińska
  8. Ryszard Perka
  9. Cezary Szydło
  10. Zbigniew Miśkiewicz
  11. Zbigniew Czarnecki
  12. Jolanta Pietrus
  13. Mariusz Góra
  14. Witold Kiełbasa
  15. Marcin Sośnicki
  16. Stanisław Kosatka
  17. Mirosław Antoni Owczarek
  18. Grzegorz Delida
  19. Mirosław Owczarek
  Nieobecni
  1. Marzanna Kamola
  Wstrzymani
  1. Arkadiusz Góraj
 • 6. Interpelacje Radnych, zapytania mieszkańców

  6. Interpelacje Radnych, zapytania mieszkańców

  • Rozpoczęto: 2019-12-17 13:14:01
  • Zakończono : 2019-12-17 13:33:05
 • 5. Przyjęcie protokołu z XVII Sesji Rady Miejskiej w Sieradzu

  5. Przyjęcie protokołu z XVII Sesji Rady Miejskiej w Sieradzu

  • Rozpoczęto: 2019-12-17 13:12:50
  • Zakończono : 2019-12-17 13:12:59
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 19
   • Przeciw: 1
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 1
  • Frekwencja: 95.24%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Jacek Przybyłek
  4. Beata Jacyszyn
  5. Arkadiusz Góraj
  6. Juliusz Góraj
  7. Urszula Rozmarynowska
  8. Magdalena Słupińska
  9. Cezary Szydło
  10. Zbigniew Miśkiewicz
  11. Zbigniew Czarnecki
  12. Jolanta Pietrus
  13. Mariusz Góra
  14. Witold Kiełbasa
  15. Marcin Sośnicki
  16. Stanisław Kosatka
  17. Mirosław Antoni Owczarek
  18. Grzegorz Delida
  19. Mirosław Owczarek
  Nieobecni
  1. Marzanna Kamola
  Przeciw
  1. Ryszard Perka
 • 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków

  4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków

  • Rozpoczęto: 2019-12-17 13:12:00
  • Zakończono : 2019-12-17 13:12:19
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 19
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 1
   • Nieobecni: 1
  • Frekwencja: 95.24%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Jacek Przybyłek
  4. Beata Jacyszyn
  5. Arkadiusz Góraj
  6. Juliusz Góraj
  7. Urszula Rozmarynowska
  8. Magdalena Słupińska
  9. Ryszard Perka
  10. Zbigniew Miśkiewicz
  11. Zbigniew Czarnecki
  12. Jolanta Pietrus
  13. Mariusz Góra
  14. Witold Kiełbasa
  15. Marcin Sośnicki
  16. Stanisław Kosatka
  17. Mirosław Antoni Owczarek
  18. Grzegorz Delida
  19. Mirosław Owczarek
  Nieobecni
  1. Marzanna Kamola
  Wstrzymani
  1. Cezary Szydło
 • 3. Przyjęcie całego porządku obrad XVIII Sesji Rady Miejskiej w Sieradzu wraz z rozszerzeniem porządku obrad Prezydenta Miasta Sieradza

  3. Przyjęcie całego porządku obrad XVIII Sesji Rady Miejskiej w Sieradzu wraz z rozszerzeniem porządku obrad Prezydenta Miasta Sieradza

  • Rozpoczęto: 2019-12-17 13:09:40
  • Zakończono : 2019-12-17 13:11:20
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 20
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 1
  • Frekwencja: 95.24%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Jacek Przybyłek
  4. Beata Jacyszyn
  5. Arkadiusz Góraj
  6. Juliusz Góraj
  7. Urszula Rozmarynowska
  8. Magdalena Słupińska
  9. Ryszard Perka
  10. Cezary Szydło
  11. Zbigniew Miśkiewicz
  12. Zbigniew Czarnecki
  13. Jolanta Pietrus
  14. Mariusz Góra
  15. Witold Kiełbasa
  16. Marcin Sośnicki
  17. Stanisław Kosatka
  18. Mirosław Antoni Owczarek
  19. Grzegorz Delida
  20. Mirosław Owczarek
  Nieobecni
  1. Marzanna Kamola
 • 2. Wprowadzenie do porządku obrad nowego projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Miasto Sieradz w roku szkolnym 2019/2020

  2. Wprowadzenie do porządku obrad nowego projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Miasto Sieradz w roku szkolnym 2019/2020

  • Rozpoczęto: 2019-12-17 13:07:46
  • Zakończono : 2019-12-17 13:08:44
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 20
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 1
  • Frekwencja: 95.24%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Jacek Przybyłek
  4. Beata Jacyszyn
  5. Arkadiusz Góraj
  6. Juliusz Góraj
  7. Urszula Rozmarynowska
  8. Magdalena Słupińska
  9. Ryszard Perka
  10. Cezary Szydło
  11. Zbigniew Miśkiewicz
  12. Zbigniew Czarnecki
  13. Jolanta Pietrus
  14. Mariusz Góra
  15. Witold Kiełbasa
  16. Marcin Sośnicki
  17. Stanisław Kosatka
  18. Mirosław Antoni Owczarek
  19. Grzegorz Delida
  20. Mirosław Owczarek
  Nieobecni
  1. Marzanna Kamola
 • 1. Otwarcie XVIII Sesji Rady Miejskiej w Sieradzu w kadencji 2018 - 2023

  1. Otwarcie XVIII Sesji Rady Miejskiej w Sieradzu w kadencji 2018 - 2023

  • Rozpoczęto: 2019-12-17 13:05:30
  • Zakończono : 2019-12-17 13:06:20

Komentarze