XVII Sesja Rady Miejskiej w Sieradzu w kadencji 2018 - 2023

Informacje

Wyniki

 • 11b. Wniosek formalny dot. zdjęcia z porządku obrad pkt 11

  11b. Wniosek formalny dot. zdjęcia z porządku obrad pkt 11

  • Rozpoczęto: 2019-11-26 15:25:14
  • Zakończono : 2019-11-26 15:25:45
  • Wynik: Odrzucono podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 8
   • Przeciw: 11
   • Wstrzymani: 1
   • Nieobecni: 1
  • Frekwencja: 95.24%

  Szczegóły głosowania

  Przeciw
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Jacek Przybyłek
  4. Ryszard Perka
  5. Cezary Szydło
  6. Zbigniew Miśkiewicz
  7. Jolanta Pietrus
  8. Mariusz Góra
  9. Marcin Sośnicki
  10. Mirosław Antoni Owczarek
  11. Grzegorz Delida
  Nieobecni
  1. Marzanna Kamola
  Za
  1. Beata Jacyszyn
  2. Arkadiusz Góraj
  3. Juliusz Góraj
  4. Urszula Rozmarynowska
  5. Magdalena Słupińska
  6. Zbigniew Czarnecki
  7. Witold Kiełbasa
  8. Mirosław Owczarek
  Wstrzymani
  1. Stanisław Kosatka
 • 11a. Wniosek formalny dot. pkt. 11 uchwały w sprawie określenia przystanków - usunięcie z pkt 11 przystanków nr 01,02,04 i zmiany przystanku 03 na 01, i dostosowanie kilometrażu do proponowanej zmiany.

  11a. Wniosek formalny dot. pkt. 11 uchwały w sprawie określenia przystanków - usunięcie z pkt 11 przystanków nr 01,02,04 i zmiany przystanku 03 na 01, i dostosowanie kilometrażu do proponowanej zmiany.

  • Rozpoczęto: 2019-11-26 15:14:19
  • Zakończono : 2019-11-26 15:14:56
  • Wynik: Odrzucono podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 7
   • Przeciw: 11
   • Wstrzymani: 2
   • Nieobecni: 1
  • Frekwencja: 95.24%

  Szczegóły głosowania

  Przeciw
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Jacek Przybyłek
  4. Ryszard Perka
  5. Cezary Szydło
  6. Zbigniew Miśkiewicz
  7. Jolanta Pietrus
  8. Mariusz Góra
  9. Marcin Sośnicki
  10. Mirosław Antoni Owczarek
  11. Grzegorz Delida
  Nieobecni
  1. Marzanna Kamola
  Za
  1. Beata Jacyszyn
  2. Arkadiusz Góraj
  3. Juliusz Góraj
  4. Urszula Rozmarynowska
  5. Zbigniew Czarnecki
  6. Witold Kiełbasa
  7. Mirosław Owczarek
  Wstrzymani
  1. Magdalena Słupińska
  2. Stanisław Kosatka
 • 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy gminy Miasto Sieradz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020

  11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy gminy Miasto Sieradz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020

  • Rozpoczęto: 2019-11-26 14:38:02
  • Zakończono : 2019-11-26 14:39:28
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 20
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 1
  • Frekwencja: 95.24%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Jacek Przybyłek
  4. Beata Jacyszyn
  5. Arkadiusz Góraj
  6. Juliusz Góraj
  7. Urszula Rozmarynowska
  8. Magdalena Słupińska
  9. Ryszard Perka
  10. Cezary Szydło
  11. Zbigniew Miśkiewicz
  12. Zbigniew Czarnecki
  13. Jolanta Pietrus
  14. Mariusz Góra
  15. Witold Kiełbasa
  16. Marcin Sośnicki
  17. Stanisław Kosatka
  18. Mirosław Antoni Owczarek
  19. Grzegorz Delida
  20. Mirosław Owczarek
  Nieobecni
  1. Marzanna Kamola
 • 17. Zakończenie obrad XVII Sesji Rady Miejskiej w Sieradzu w kadencji 2018 - 2023

  17. Zakończenie obrad XVII Sesji Rady Miejskiej w Sieradzu w kadencji 2018 - 2023

  • Rozpoczęto: 2019-11-26 15:48:01
  • Zakończono : 2019-11-26 15:48:27
 • 16. Sprawy różne, komunikaty, oświadczenia Radnych

  16. Sprawy różne, komunikaty, oświadczenia Radnych

  • Rozpoczęto: 2019-11-26 15:34:55
  • Zakończono : 2019-11-26 15:47:34
 • 15. Podjęcie uchwały w sprawie petycji dotyczącej wprowadzenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów

  15. Podjęcie uchwały w sprawie petycji dotyczącej wprowadzenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów

  • Rozpoczęto: 2019-11-26 15:34:16
  • Zakończono : 2019-11-26 15:34:30
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 19
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 1
   • Nieobecni: 1
  • Frekwencja: 95.24%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Jacek Przybyłek
  4. Beata Jacyszyn
  5. Arkadiusz Góraj
  6. Juliusz Góraj
  7. Urszula Rozmarynowska
  8. Magdalena Słupińska
  9. Ryszard Perka
  10. Cezary Szydło
  11. Zbigniew Miśkiewicz
  12. Zbigniew Czarnecki
  13. Jolanta Pietrus
  14. Mariusz Góra
  15. Witold Kiełbasa
  16. Marcin Sośnicki
  17. Stanisław Kosatka
  18. Mirosław Antoni Owczarek
  19. Grzegorz Delida
  Nieobecni
  1. Marzanna Kamola
  Wstrzymani
  1. Mirosław Owczarek
 • 14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Sieradzu i ustalenia jej składu osobowego w kadencji 2018 - 2023

  14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Sieradzu i ustalenia jej składu osobowego w kadencji 2018 - 2023

  • Rozpoczęto: 2019-11-26 15:30:58
  • Zakończono : 2019-11-26 15:31:08
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 17
   • Przeciw: 1
   • Wstrzymani: 2
   • Nieobecni: 1
  • Frekwencja: 95.24%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Jacek Przybyłek
  4. Beata Jacyszyn
  5. Arkadiusz Góraj
  6. Juliusz Góraj
  7. Urszula Rozmarynowska
  8. Magdalena Słupińska
  9. Ryszard Perka
  10. Zbigniew Miśkiewicz
  11. Zbigniew Czarnecki
  12. Jolanta Pietrus
  13. Mariusz Góra
  14. Witold Kiełbasa
  15. Marcin Sośnicki
  16. Stanisław Kosatka
  17. Mirosław Owczarek
  Nieobecni
  1. Marzanna Kamola
  Przeciw
  1. Cezary Szydło
  Wstrzymani
  1. Mirosław Antoni Owczarek
  2. Grzegorz Delida
 • 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych

  13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych

  • Rozpoczęto: 2019-11-26 15:29:25
  • Zakończono : 2019-11-26 15:29:33
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 20
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 1
  • Frekwencja: 95.24%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Jacek Przybyłek
  4. Beata Jacyszyn
  5. Arkadiusz Góraj
  6. Juliusz Góraj
  7. Urszula Rozmarynowska
  8. Magdalena Słupińska
  9. Ryszard Perka
  10. Cezary Szydło
  11. Zbigniew Miśkiewicz
  12. Zbigniew Czarnecki
  13. Jolanta Pietrus
  14. Mariusz Góra
  15. Witold Kiełbasa
  16. Marcin Sośnicki
  17. Stanisław Kosatka
  18. Mirosław Antoni Owczarek
  19. Grzegorz Delida
  20. Mirosław Owczarek
  Nieobecni
  1. Marzanna Kamola
 • 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina miasto Sieradz, udostepnionych dla operatorów i przewoźników oraz ustalenia warunków i zasad korzystania z tych obiektów

  12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina miasto Sieradz, udostepnionych dla operatorów i przewoźników oraz ustalenia warunków i zasad korzystania z tych obiektów

  • Rozpoczęto: 2019-11-26 15:27:40
  • Zakończono : 2019-11-26 15:27:54
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 12
   • Przeciw: 7
   • Wstrzymani: 1
   • Nieobecni: 1
  • Frekwencja: 95.24%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Jacek Przybyłek
  4. Magdalena Słupińska
  5. Ryszard Perka
  6. Cezary Szydło
  7. Zbigniew Miśkiewicz
  8. Jolanta Pietrus
  9. Mariusz Góra
  10. Stanisław Kosatka
  11. Mirosław Antoni Owczarek
  12. Grzegorz Delida
  Nieobecni
  1. Marzanna Kamola
  Przeciw
  1. Beata Jacyszyn
  2. Arkadiusz Góraj
  3. Juliusz Góraj
  4. Urszula Rozmarynowska
  5. Zbigniew Czarnecki
  6. Witold Kiełbasa
  7. Mirosław Owczarek
  Wstrzymani
  1. Marcin Sośnicki
 • 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020

  10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020

  • Rozpoczęto: 2019-11-26 14:27:40
  • Zakończono : 2019-11-26 14:27:48
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 20
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 1
  • Frekwencja: 95.24%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Jacek Przybyłek
  4. Beata Jacyszyn
  5. Arkadiusz Góraj
  6. Juliusz Góraj
  7. Urszula Rozmarynowska
  8. Magdalena Słupińska
  9. Ryszard Perka
  10. Cezary Szydło
  11. Zbigniew Miśkiewicz
  12. Zbigniew Czarnecki
  13. Jolanta Pietrus
  14. Mariusz Góra
  15. Witold Kiełbasa
  16. Marcin Sośnicki
  17. Stanisław Kosatka
  18. Mirosław Antoni Owczarek
  19. Grzegorz Delida
  20. Mirosław Owczarek
  Nieobecni
  1. Marzanna Kamola
 • 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Sieradza na rok 2019

  9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Sieradza na rok 2019

  • Rozpoczęto: 2019-11-26 14:26:00
  • Zakończono : 2019-11-26 14:26:10
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 20
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 1
  • Frekwencja: 95.24%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Jacek Przybyłek
  4. Beata Jacyszyn
  5. Arkadiusz Góraj
  6. Juliusz Góraj
  7. Urszula Rozmarynowska
  8. Magdalena Słupińska
  9. Ryszard Perka
  10. Cezary Szydło
  11. Zbigniew Miśkiewicz
  12. Zbigniew Czarnecki
  13. Jolanta Pietrus
  14. Mariusz Góra
  15. Witold Kiełbasa
  16. Marcin Sośnicki
  17. Stanisław Kosatka
  18. Mirosław Antoni Owczarek
  19. Grzegorz Delida
  20. Mirosław Owczarek
  Nieobecni
  1. Marzanna Kamola
 • 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sieradza

  8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sieradza

  • Rozpoczęto: 2019-11-26 14:17:40
  • Zakończono : 2019-11-26 14:19:54
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 19
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 1
   • Nieobecni: 1
  • Frekwencja: 95.24%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Jacek Przybyłek
  4. Beata Jacyszyn
  5. Juliusz Góraj
  6. Urszula Rozmarynowska
  7. Magdalena Słupińska
  8. Ryszard Perka
  9. Cezary Szydło
  10. Zbigniew Miśkiewicz
  11. Zbigniew Czarnecki
  12. Jolanta Pietrus
  13. Mariusz Góra
  14. Witold Kiełbasa
  15. Marcin Sośnicki
  16. Stanisław Kosatka
  17. Mirosław Antoni Owczarek
  18. Grzegorz Delida
  19. Mirosław Owczarek
  Nieobecni
  1. Marzanna Kamola
  Wstrzymani
  1. Arkadiusz Góraj
 • 7. Informacja Prezydenta Miasta Sieradza - o głównych zadaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym

  7. Informacja Prezydenta Miasta Sieradza - o głównych zadaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym

  • Rozpoczęto: 2019-11-26 14:16:55
  • Zakończono : 2019-11-26 14:17:20
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 12
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 8
   • Nieobecni: 1
  • Frekwencja: 95.24%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Urszula Rozmarynowska
  4. Magdalena Słupińska
  5. Ryszard Perka
  6. Cezary Szydło
  7. Zbigniew Miśkiewicz
  8. Zbigniew Czarnecki
  9. Marcin Sośnicki
  10. Stanisław Kosatka
  11. Mirosław Antoni Owczarek
  12. Grzegorz Delida
  Wstrzymani
  1. Jacek Przybyłek
  2. Beata Jacyszyn
  3. Arkadiusz Góraj
  4. Juliusz Góraj
  5. Jolanta Pietrus
  6. Mariusz Góra
  7. Witold Kiełbasa
  8. Mirosław Owczarek
  Nieobecni
  1. Marzanna Kamola
 • 6. Interpelacje Radnych, zapytania mieszkańców

  6. Interpelacje Radnych, zapytania mieszkańców

  • Rozpoczęto: 2019-11-26 13:06:28
  • Zakończono : 2019-11-26 14:15:57
 • 5. Przyjęcie protokołu z XVI Sesji Rady Miejskiej w Sieradzu

  5. Przyjęcie protokołu z XVI Sesji Rady Miejskiej w Sieradzu

  • Rozpoczęto: 2019-11-26 13:05:48
  • Zakończono : 2019-11-26 13:06:00
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 19
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 1
   • Nieobecni: 1
  • Frekwencja: 95.24%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Jacek Przybyłek
  4. Beata Jacyszyn
  5. Juliusz Góraj
  6. Urszula Rozmarynowska
  7. Magdalena Słupińska
  8. Ryszard Perka
  9. Cezary Szydło
  10. Zbigniew Miśkiewicz
  11. Zbigniew Czarnecki
  12. Jolanta Pietrus
  13. Mariusz Góra
  14. Witold Kiełbasa
  15. Marcin Sośnicki
  16. Stanisław Kosatka
  17. Mirosław Antoni Owczarek
  18. Grzegorz Delida
  19. Mirosław Owczarek
  Nieobecni
  1. Marzanna Kamola
  Wstrzymani
  1. Arkadiusz Góraj
 • 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków

  4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków

  • Rozpoczęto: 2019-11-26 13:05:11
  • Zakończono : 2019-11-26 13:05:20
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 19
   • Przeciw: 1
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 1
  • Frekwencja: 95.24%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Jacek Przybyłek
  4. Beata Jacyszyn
  5. Arkadiusz Góraj
  6. Juliusz Góraj
  7. Urszula Rozmarynowska
  8. Magdalena Słupińska
  9. Ryszard Perka
  10. Cezary Szydło
  11. Zbigniew Miśkiewicz
  12. Zbigniew Czarnecki
  13. Jolanta Pietrus
  14. Mariusz Góra
  15. Witold Kiełbasa
  16. Marcin Sośnicki
  17. Stanisław Kosatka
  18. Grzegorz Delida
  19. Mirosław Owczarek
  Nieobecni
  1. Marzanna Kamola
  Przeciw
  1. Mirosław Antoni Owczarek
 • 3. Przyjęcie całego porządku obrad XVII Sesji Rady Miejskiej w Sieradzu wraz z rozszeszeniem porządku obrad Prezydenta Miasta Sieradza

  3. Przyjęcie całego porządku obrad XVII Sesji Rady Miejskiej w Sieradzu wraz z rozszeszeniem porządku obrad Prezydenta Miasta Sieradza

  • Rozpoczęto: 2019-11-26 13:04:03
  • Zakończono : 2019-11-26 13:04:39
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 20
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 1
  • Frekwencja: 95.24%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Jacek Przybyłek
  4. Beata Jacyszyn
  5. Arkadiusz Góraj
  6. Juliusz Góraj
  7. Urszula Rozmarynowska
  8. Magdalena Słupińska
  9. Ryszard Perka
  10. Cezary Szydło
  11. Zbigniew Miśkiewicz
  12. Zbigniew Czarnecki
  13. Jolanta Pietrus
  14. Mariusz Góra
  15. Witold Kiełbasa
  16. Marcin Sośnicki
  17. Stanisław Kosatka
  18. Mirosław Antoni Owczarek
  19. Grzegorz Delida
  20. Mirosław Owczarek
  Nieobecni
  1. Marzanna Kamola
 • 2. Wprowadzenie do porządku obrad nowego projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sieradza

  2. Wprowadzenie do porządku obrad nowego projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sieradza

  • Rozpoczęto: 2019-11-26 13:03:02
  • Zakończono : 2019-11-26 13:03:16
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 19
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 1
   • Nieobecni: 1
  • Frekwencja: 95.24%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Jacek Przybyłek
  4. Arkadiusz Góraj
  5. Juliusz Góraj
  6. Urszula Rozmarynowska
  7. Magdalena Słupińska
  8. Ryszard Perka
  9. Cezary Szydło
  10. Zbigniew Miśkiewicz
  11. Zbigniew Czarnecki
  12. Jolanta Pietrus
  13. Mariusz Góra
  14. Witold Kiełbasa
  15. Marcin Sośnicki
  16. Stanisław Kosatka
  17. Mirosław Antoni Owczarek
  18. Grzegorz Delida
  19. Mirosław Owczarek
  Nieobecni
  1. Marzanna Kamola
  Wstrzymani
  1. Beata Jacyszyn
 • 1. Otwarcie XVII Sesji Rady Miejskiej w Sieradzu w kadencji 2018 - 2023

  1. Otwarcie XVII Sesji Rady Miejskiej w Sieradzu w kadencji 2018 - 2023

  • Rozpoczęto: 2019-11-26 13:01:43
  • Zakończono : 2019-11-26 13:02:34

Komentarze