XLIV Sesja Rady Miejskiej w Sieradzu

Wideo

Informacje

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) Przewodnicząca Rady Miejskiej w Sieradzu zwołuje

XLIV Sesję Rady Miejskiej w Sieradzu w kadencji 2018 – 2023

25 maja 2021 r. o godz. 14.15

posiedzenie on - line

Porządek Sesji:

 1. Otwarcie Sesji.

 2. Przedstawienie porządku XLIV Sesji.

 3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

 4. Interpelacje Radnych, zapytania mieszkańców.

 5. Informacja Prezydenta Miasta Sieradza o głównych zadaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

 6. Przedstawienie raportu o stanie gminy Miasto Sieradz za 2020 rok.

 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sieradza.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Sieradza na 2021 r.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających gminie Miasto Sieradz lub jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazanie organu uprawnionego do udzielania tych ulg.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego.

 1. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Centrum Obsługi Finansowej w Sieradzu i nadania statutu.

 2. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Sieradzu między ulicą Sienkiewicza, terenem kolejowym i granicą administracyjną miasta.

 3. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.

 4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji Krzysztofa Kuklińskiego z dnia 8 lutego 2021 r.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia.

 6. Sprawy rożne, komunikaty, oświadczenia radnych.

 7. Zakończenie obrad.

Wyniki

 • 16a. Reasumpcja: Wniosek formalny o zdjęcie z porządku obrad uchwały w sprawie nadania nazwy ronda oraz podanie pod społeczne konsultacje.

  16a. Reasumpcja: Wniosek formalny o zdjęcie z porządku obrad uchwały w sprawie nadania nazwy ronda oraz podanie pod społeczne konsultacje.

  • Rozpoczęto: 2021-05-25 14:35:20
  • Zakończono : 2021-05-25 14:37:13
  • Wynik: Odrzucono podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 4
   • Przeciw: 16
   • Wstrzymani: 1
   • Nieobecni: 0
  • Frekwencja: 100%

  Szczegóły głosowania

  Przeciw
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Jacek Przybyłek
  4. Marzanna Kamola
  5. Beata Jacyszyn
  6. Urszula Rozmarynowska
  7. Magdalena Słupińska
  8. Ryszard Perka
  9. Zbigniew Miśkiewicz
  10. Zbigniew Czarnecki
  11. Jolanta Pietrus
  12. Mariusz Góra
  13. Marcin Sośnicki
  14. Stanisław Kosatka
  15. Mirosław Antoni Owczarek
  16. Grzegorz Delida
  Za
  1. Arkadiusz Góraj
  2. Juliusz Góraj
  3. Witold Kiełbasa
  4. Mirosław Owczarek
  Wstrzymani
  1. Cezary Szydło
 • 16a. Wniosek formalny o zdjęcie z porządku obrad uchwały w sprawie nadania nazwy ronda oraz podanie pod społeczne konsultacje.

  16a.  Wniosek formalny o zdjęcie z porządku obrad uchwały w sprawie nadania nazwy ronda oraz podanie pod społeczne konsultacje.

  • Rozpoczęto: 2021-05-25 14:31:27
  • Zakończono : 2021-05-25 14:34:47
  • Wynik: Odrzucono podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 4
   • Przeciw: 15
   • Wstrzymani: 2
   • Nieobecni: 0
  • Frekwencja: 100%

  Szczegóły głosowania

  Przeciw
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Jacek Przybyłek
  4. Marzanna Kamola
  5. Ryszard Perka
  6. Cezary Szydło
  7. Zbigniew Miśkiewicz
  8. Zbigniew Czarnecki
  9. Jolanta Pietrus
  10. Mariusz Góra
  11. Marcin Sośnicki
  12. Stanisław Kosatka
  13. Mirosław Antoni Owczarek
  14. Grzegorz Delida
  15. Beata Jacyszyn
  Za
  1. Arkadiusz Góraj
  2. Juliusz Góraj
  3. Witold Kiełbasa
  4. Mirosław Owczarek
  Wstrzymani
  1. Urszula Rozmarynowska
  2. Magdalena Słupińska
 • 16. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy rondu

  16. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy rondu

  • Rozpoczęto: 2021-05-25 14:39:04
  • Zakończono : 2021-05-25 14:40:05
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 17
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 3
   • Nieobecni: 1
  • Frekwencja: 95.24%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Jacek Przybyłek
  4. Marzanna Kamola
  5. Beata Jacyszyn
  6. Urszula Rozmarynowska
  7. Magdalena Słupińska
  8. Ryszard Perka
  9. Cezary Szydło
  10. Zbigniew Miśkiewicz
  11. Zbigniew Czarnecki
  12. Jolanta Pietrus
  13. Mariusz Góra
  14. Marcin Sośnicki
  15. Stanisław Kosatka
  16. Mirosław Antoni Owczarek
  17. Grzegorz Delida
  Wstrzymani
  1. Arkadiusz Góraj
  2. Juliusz Góraj
  3. Witold Kiełbasa
  Nieobecni
  1. Mirosław Owczarek
 • 18. Zakończenie obrad

  18. Zakończenie obrad

  • Rozpoczęto: 2021-05-25 14:58:26
  • Zakończono : 2021-05-25 14:58:52
 • 17. Sprawy różne, komunikaty, oświadczenia radnych.

  17. Sprawy różne, komunikaty, oświadczenia radnych.

  • Rozpoczęto: 2021-05-25 14:41:28
  • Zakończono : 2021-05-25 14:43:28
 • 15. Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienie petycji bez rozpatrzenia.

  15. Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienie petycji bez rozpatrzenia.

  • Rozpoczęto: 2021-05-25 13:50:24
  • Zakończono : 2021-05-25 13:51:47
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 16
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 5
   • Nieobecni: 0
  • Frekwencja: 100%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Jacek Przybyłek
  4. Juliusz Góraj
  5. Urszula Rozmarynowska
  6. Magdalena Słupińska
  7. Ryszard Perka
  8. Cezary Szydło
  9. Zbigniew Miśkiewicz
  10. Jolanta Pietrus
  11. Mariusz Góra
  12. Witold Kiełbasa
  13. Stanisław Kosatka
  14. Grzegorz Delida
  15. Mirosław Owczarek
  16. Marcin Sośnicki
  Wstrzymani
  1. Marzanna Kamola
  2. Beata Jacyszyn
  3. Arkadiusz Góraj
  4. Zbigniew Czarnecki
  5. Mirosław Antoni Owczarek
 • 14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji Krzysztofa Kuklińskiego z dnia 8 lutego 2021 r.

  14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji Krzysztofa Kuklińskiego z dnia 8 lutego 2021 r.

  • Rozpoczęto: 2021-05-25 13:46:24
  • Zakończono : 2021-05-25 13:48:33
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 15
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 6
   • Nieobecni: 0
  • Frekwencja: 100%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Jacek Przybyłek
  4. Urszula Rozmarynowska
  5. Magdalena Słupińska
  6. Ryszard Perka
  7. Cezary Szydło
  8. Zbigniew Miśkiewicz
  9. Zbigniew Czarnecki
  10. Jolanta Pietrus
  11. Mariusz Góra
  12. Stanisław Kosatka
  13. Mirosław Antoni Owczarek
  14. Grzegorz Delida
  15. Marcin Sośnicki
  Wstrzymani
  1. Marzanna Kamola
  2. Beata Jacyszyn
  3. Arkadiusz Góraj
  4. Juliusz Góraj
  5. Witold Kiełbasa
  6. Mirosław Owczarek
 • 13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji

  13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji

  • Rozpoczęto: 2021-05-25 13:30:20
  • Zakończono : 2021-05-25 13:31:47
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 14
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 7
   • Nieobecni: 0
  • Frekwencja: 100%

  Szczegóły głosowania

  Wstrzymani
  1. Andrzej Czapnik
  2. Arkadiusz Góraj
  3. Zbigniew Miśkiewicz
  4. Zbigniew Czarnecki
  5. Witold Kiełbasa
  6. Mirosław Antoni Owczarek
  7. Mirosław Owczarek
  Za
  1. Zdzisław Mosiniak
  2. Marzanna Kamola
  3. Juliusz Góraj
  4. Urszula Rozmarynowska
  5. Magdalena Słupińska
  6. Ryszard Perka
  7. Cezary Szydło
  8. Jolanta Pietrus
  9. Mariusz Góra
  10. Stanisław Kosatka
  11. Grzegorz Delida
  12. Jacek Przybyłek
  13. Beata Jacyszyn
  14. Marcin Sośnicki
 • 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzenngo dla obszaru położonego w Sieradzy miedzy. ul. Sienkiewicza, terenem PKP i granica administracyjną miasta

  12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzenngo dla obszaru położonego w Sieradzy miedzy. ul. Sienkiewicza, terenem PKP i granica administracyjną miasta

  • Rozpoczęto: 2021-05-25 13:25:56
  • Zakończono : 2021-05-25 13:27:33
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 21
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 0
  • Frekwencja: 100%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Jacek Przybyłek
  4. Marzanna Kamola
  5. Arkadiusz Góraj
  6. Juliusz Góraj
  7. Urszula Rozmarynowska
  8. Magdalena Słupińska
  9. Ryszard Perka
  10. Cezary Szydło
  11. Zbigniew Miśkiewicz
  12. Zbigniew Czarnecki
  13. Jolanta Pietrus
  14. Mariusz Góra
  15. Witold Kiełbasa
  16. Stanisław Kosatka
  17. Mirosław Antoni Owczarek
  18. Grzegorz Delida
  19. Beata Jacyszyn
  20. Marcin Sośnicki
  21. Mirosław Owczarek
 • 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Centrum Obsługi Finansowej w Sieradzu i nadania statutu.

  11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Centrum Obsługi Finansowej w Sieradzu i nadania statutu.

  • Rozpoczęto: 2021-05-25 13:21:58
  • Zakończono : 2021-05-25 13:23:25
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 21
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 0
  • Frekwencja: 100%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Jacek Przybyłek
  4. Marzanna Kamola
  5. Beata Jacyszyn
  6. Arkadiusz Góraj
  7. Juliusz Góraj
  8. Urszula Rozmarynowska
  9. Magdalena Słupińska
  10. Ryszard Perka
  11. Cezary Szydło
  12. Zbigniew Miśkiewicz
  13. Zbigniew Czarnecki
  14. Jolanta Pietrus
  15. Mariusz Góra
  16. Witold Kiełbasa
  17. Marcin Sośnicki
  18. Stanisław Kosatka
  19. Mirosław Antoni Owczarek
  20. Grzegorz Delida
  21. Mirosław Owczarek
 • 10. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego.

  10. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego.

  • Rozpoczęto: 2021-05-25 13:19:57
  • Zakończono : 2021-05-25 13:20:28
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 21
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 0
  • Frekwencja: 100%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Jacek Przybyłek
  4. Marzanna Kamola
  5. Beata Jacyszyn
  6. Arkadiusz Góraj
  7. Juliusz Góraj
  8. Urszula Rozmarynowska
  9. Magdalena Słupińska
  10. Ryszard Perka
  11. Cezary Szydło
  12. Zbigniew Miśkiewicz
  13. Zbigniew Czarnecki
  14. Jolanta Pietrus
  15. Mariusz Góra
  16. Marcin Sośnicki
  17. Stanisław Kosatka
  18. Mirosław Antoni Owczarek
  19. Grzegorz Delida
  20. Witold Kiełbasa
  21. Mirosław Owczarek
 • 9. Podjecie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności majacych charakter cywilnoprawny.

  9. Podjecie uchwały w sprawie okreslenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności majacych charakter cywilnoprawny przypadających gminie Miasto Sieradz lub jej jednostką organizacyjnym

  • Rozpoczęto: 2021-05-25 13:16:43
  • Zakończono : 2021-05-25 13:18:13
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 21
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 0
  • Frekwencja: 100%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Jacek Przybyłek
  4. Marzanna Kamola
  5. Beata Jacyszyn
  6. Arkadiusz Góraj
  7. Juliusz Góraj
  8. Urszula Rozmarynowska
  9. Magdalena Słupińska
  10. Ryszard Perka
  11. Cezary Szydło
  12. Zbigniew Miśkiewicz
  13. Zbigniew Czarnecki
  14. Jolanta Pietrus
  15. Mariusz Góra
  16. Marcin Sośnicki
  17. Stanisław Kosatka
  18. Mirosław Antoni Owczarek
  19. Grzegorz Delida
  20. Mirosław Owczarek
  21. Witold Kiełbasa
 • 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Sieradza na 2021 r.

  8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Sieradza na 2021 r.

  • Rozpoczęto: 2021-05-25 12:59:17
  • Zakończono : 2021-05-25 13:01:23
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 18
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 3
   • Nieobecni: 0
  • Frekwencja: 100%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Jacek Przybyłek
  4. Marzanna Kamola
  5. Arkadiusz Góraj
  6. Juliusz Góraj
  7. Urszula Rozmarynowska
  8. Magdalena Słupińska
  9. Ryszard Perka
  10. Cezary Szydło
  11. Zbigniew Miśkiewicz
  12. Zbigniew Czarnecki
  13. Jolanta Pietrus
  14. Mariusz Góra
  15. Marcin Sośnicki
  16. Stanisław Kosatka
  17. Mirosław Antoni Owczarek
  18. Grzegorz Delida
  Wstrzymani
  1. Beata Jacyszyn
  2. Mirosław Owczarek
  3. Witold Kiełbasa
 • 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sieradza.

  7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sieradza.

  • Rozpoczęto: 2021-05-25 12:56:18
  • Zakończono : 2021-05-25 12:57:04
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 18
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 3
   • Nieobecni: 0
  • Frekwencja: 100%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Jacek Przybyłek
  4. Marzanna Kamola
  5. Juliusz Góraj
  6. Urszula Rozmarynowska
  7. Magdalena Słupińska
  8. Ryszard Perka
  9. Cezary Szydło
  10. Zbigniew Miśkiewicz
  11. Zbigniew Czarnecki
  12. Jolanta Pietrus
  13. Mariusz Góra
  14. Witold Kiełbasa
  15. Marcin Sośnicki
  16. Stanisław Kosatka
  17. Mirosław Antoni Owczarek
  18. Grzegorz Delida
  Wstrzymani
  1. Beata Jacyszyn
  2. Arkadiusz Góraj
  3. Mirosław Owczarek
 • 6. Przedstawienie raportu o stanie gminy Miasto Sieradz za 2020 rok

  6. Przedstawienie raportu o stanie gminy Miasto Sieradz za 2020 rok

  • Rozpoczęto: 2021-05-25 12:46:13
  • Zakończono : 2021-05-25 12:55:18
 • 5. Informacja Prezydenta Miasta Sieradza o głównych zadaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym

  5. Informacja Prezydenta Miasta Sieradza o głównych zadaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym

  • Rozpoczęto: 2021-05-25 12:44:31
  • Zakończono : 2021-05-25 12:45:54
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 20
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 1
   • Nieobecni: 0
  • Frekwencja: 100%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Jacek Przybyłek
  4. Marzanna Kamola
  5. Beata Jacyszyn
  6. Juliusz Góraj
  7. Urszula Rozmarynowska
  8. Magdalena Słupińska
  9. Ryszard Perka
  10. Cezary Szydło
  11. Zbigniew Miśkiewicz
  12. Zbigniew Czarnecki
  13. Jolanta Pietrus
  14. Mariusz Góra
  15. Marcin Sośnicki
  16. Stanisław Kosatka
  17. Mirosław Antoni Owczarek
  18. Grzegorz Delida
  19. Mirosław Owczarek
  20. Witold Kiełbasa
  Wstrzymani
  1. Arkadiusz Góraj
 • 4. Interpelacje Radnych, zapytania mieszkańców

  4. Interpelacje Radnych, zapytania mieszkańców

  • Rozpoczęto: 2021-05-25 12:35:09
  • Zakończono : 2021-05-25 12:41:30
 • 3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków

  3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków

  • Rozpoczęto: 2021-05-25 12:26:51
  • Zakończono : 2021-05-25 12:32:21
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 21
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 0
  • Frekwencja: 100%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Jacek Przybyłek
  4. Beata Jacyszyn
  5. Arkadiusz Góraj
  6. Juliusz Góraj
  7. Urszula Rozmarynowska
  8. Magdalena Słupińska
  9. Ryszard Perka
  10. Cezary Szydło
  11. Zbigniew Miśkiewicz
  12. Zbigniew Czarnecki
  13. Jolanta Pietrus
  14. Mariusz Góra
  15. Witold Kiełbasa
  16. Marcin Sośnicki
  17. Stanisław Kosatka
  18. Mirosław Antoni Owczarek
  19. Grzegorz Delida
  20. Mirosław Owczarek
  21. Marzanna Kamola
 • 2a. Wniosek formalny o wprowadzenie do porządku obrad uchwały w sprawie nadania nazwy rondu.

  2a. Wniosek formalny o wprowadzenie do porządku obrad uchwały w sprawie nadania nazwy rondu.

  • Rozpoczęto: 2021-05-25 12:24:08
  • Zakończono : 2021-05-25 12:25:28
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 16
   • Przeciw: 3
   • Wstrzymani: 2
   • Nieobecni: 0
  • Frekwencja: 100%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Jacek Przybyłek
  4. Marzanna Kamola
  5. Beata Jacyszyn
  6. Urszula Rozmarynowska
  7. Magdalena Słupińska
  8. Ryszard Perka
  9. Cezary Szydło
  10. Zbigniew Miśkiewicz
  11. Zbigniew Czarnecki
  12. Jolanta Pietrus
  13. Mariusz Góra
  14. Marcin Sośnicki
  15. Mirosław Antoni Owczarek
  16. Grzegorz Delida
  Przeciw
  1. Arkadiusz Góraj
  2. Witold Kiełbasa
  3. Mirosław Owczarek
  Wstrzymani
  1. Juliusz Góraj
  2. Stanisław Kosatka
 • 2. Przedstawienie porządku XLIV Sesji

  2. Przedstawienie porządku XLIV Sesji

  • Rozpoczęto: 2021-05-25 12:25:57
  • Zakończono : 2021-05-25 12:26:10
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Sposób liczenia wyniku: Większość bezwzględną
  • Rozkład głosów:
   • Za: 18
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 3
   • Nieobecni: 0
  • Frekwencja: 100%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Jacek Przybyłek
  4. Marzanna Kamola
  5. Beata Jacyszyn
  6. Urszula Rozmarynowska
  7. Magdalena Słupińska
  8. Ryszard Perka
  9. Cezary Szydło
  10. Zbigniew Miśkiewicz
  11. Zbigniew Czarnecki
  12. Jolanta Pietrus
  13. Mariusz Góra
  14. Witold Kiełbasa
  15. Marcin Sośnicki
  16. Stanisław Kosatka
  17. Mirosław Antoni Owczarek
  18. Grzegorz Delida
  Wstrzymani
  1. Arkadiusz Góraj
  2. Juliusz Góraj
  3. Mirosław Owczarek
 • 1 . Otwarcie Sesji

  1 . Otwarcie Sesji

  • Rozpoczęto: 2021-05-25 12:16:30
  • Zakończono : 2021-05-25 12:18:47

Komentarze