XLIII Sesja Rady Miejskiej w Sieradzu

Wideo

Informacje

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713  i 1378) zwołuję
XLIII  Sesję Rady Miejskiej w Sieradzu w kadencji 2018 – 2023  
27 kwietnia  2021 r. o godz.  14.15
 posiedzenie  on - line
Porządek Sesji:
    1. Otwarcie Sesji.
    2. Przedstawienie porządku XLIII Sesji.
    3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
    4. Interpelacje Radnych, zapytania mieszkańców.
    5. Informacja Prezydenta Miasta Sieradza  o głównych zadaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
    6. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2020.
    7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej  Miasta  Sieradza.
    8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Sieradza na 2021 r.
    9. Podjęcie uchwały w sprawie wykazu kąpielisk i sezonu kąpielowego na terenie Gminy Miasto Sieradz w roku 2021.
    10.  Podjęcie uchwały w sprawie odwołania z funkcji ławnika.
    11.  Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
    12.  Sprawy rożne, komunikaty, oświadczenia radnych.
    13.  Zakończenie obrad.

Wyniki

 • 14. Zakończenie obrad

  14. Zakończenie obrad

  • Rozpoczęto: 2021-04-27 13:36:31
  • Zakończono : 2021-04-27 13:36:36
 • 13. Sprawy rożne, komunikaty, oświadczenia radnych.

  13. Sprawy rożne, komunikaty, oświadczenia radnych.

  • Rozpoczęto: 2021-04-27 13:25:08
  • Zakończono : 2021-04-27 13:36:26
 • 12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.

  12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.

  • Rozpoczęto: 2021-04-27 13:24:12
  • Zakończono : 2021-04-27 13:24:49
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 12
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 9
   • Nieobecni: 0
  • Frekwencja: 100%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Marzanna Kamola
  3. Urszula Rozmarynowska
  4. Magdalena Słupińska
  5. Ryszard Perka
  6. Cezary Szydło
  7. Zbigniew Miśkiewicz
  8. Zbigniew Czarnecki
  9. Jolanta Pietrus
  10. Stanisław Kosatka
  11. Jacek Przybyłek
  12. Beata Jacyszyn
  Wstrzymani
  1. Zdzisław Mosiniak
  2. Arkadiusz Góraj
  3. Juliusz Góraj
  4. Mariusz Góra
  5. Witold Kiełbasa
  6. Mirosław Antoni Owczarek
  7. Grzegorz Delida
  8. Mirosław Owczarek
  9. Marcin Sośnicki

 • 11. Reasumpcja: Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.

  11. Reasumpcja: Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.

  • Rozpoczęto: 2021-04-27 13:21:23
  • Zakończono : 2021-04-27 13:22:19
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 16
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 2
   • Nieobecni: 0
  • Frekwencja: 100%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Marzanna Kamola
  4. Juliusz Góraj
  5. Urszula Rozmarynowska
  6. Magdalena Słupińska
  7. Ryszard Perka
  8. Cezary Szydło
  9. Zbigniew Miśkiewicz
  10. Zbigniew Czarnecki
  11. Jolanta Pietrus
  12. Mariusz Góra
  13. Stanisław Kosatka
  14. Mirosław Antoni Owczarek
  15. Grzegorz Delida
  16. Mirosław Owczarek
  17. Beata Jacyszyn
  18. Marcin Sośnicki
  Wstrzymani
  1. Arkadiusz Góraj
  2. Witold Kiełbasa
  3. Jacek Przybyłek
 • 11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.

  11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.

  • Rozpoczęto: 2021-04-27 13:18:07
  • Zakończono : 2021-04-27 13:19:03
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 14
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 7
   • Nieobecni: 0
  • Frekwencja: 100%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Marzanna Kamola
  4. Urszula Rozmarynowska
  5. Magdalena Słupińska
  6. Ryszard Perka
  7. Cezary Szydło
  8. Zbigniew Miśkiewicz
  9. Jolanta Pietrus
  10. Stanisław Kosatka
  11. Mirosław Owczarek
  12. Jacek Przybyłek
  13. Beata Jacyszyn
  14. Marcin Sośnicki
  Wstrzymani
  1. Arkadiusz Góraj
  2. Juliusz Góraj
  3. Zbigniew Czarnecki
  4. Mariusz Góra
  5. Witold Kiełbasa
  6. Mirosław Antoni Owczarek
  7. Grzegorz Delida
 • 10. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania z funkcji ławnika.

  10. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania z funkcji ławnika.

  • Rozpoczęto: 2021-04-27 13:02:02
  • Zakończono : 2021-04-27 13:03:06
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 21
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 0
  • Frekwencja: 100%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Marzanna Kamola
  4. Arkadiusz Góraj
  5. Juliusz Góraj
  6. Urszula Rozmarynowska
  7. Magdalena Słupińska
  8. Ryszard Perka
  9. Cezary Szydło
  10. Zbigniew Miśkiewicz
  11. Zbigniew Czarnecki
  12. Jolanta Pietrus
  13. Mariusz Góra
  14. Witold Kiełbasa
  15. Stanisław Kosatka
  16. Mirosław Antoni Owczarek
  17. Grzegorz Delida
  18. Mirosław Owczarek
  19. Jacek Przybyłek
  20. Beata Jacyszyn
  21. Marcin Sośnicki
 • 9. Podjęcie uchwały w sprawie wykazu kąpielisk i sezonu kąpielowego na terenie Gminy Miasto Sieradz w roku 2021.

  9. Podjęcie uchwały w sprawie wykazu kąpielisk i sezonu kąpielowego na terenie Gminy Miasto Sieradz w roku 2021.

  • Rozpoczęto: 2021-04-27 12:59:46
  • Zakończono : 2021-04-27 13:00:23
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 21
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 0
  • Frekwencja: 100%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Marzanna Kamola
  4. Beata Jacyszyn
  5. Arkadiusz Góraj
  6. Juliusz Góraj
  7. Urszula Rozmarynowska
  8. Magdalena Słupińska
  9. Ryszard Perka
  10. Cezary Szydło
  11. Zbigniew Miśkiewicz
  12. Zbigniew Czarnecki
  13. Jolanta Pietrus
  14. Mariusz Góra
  15. Witold Kiełbasa
  16. Stanisław Kosatka
  17. Mirosław Antoni Owczarek
  18. Grzegorz Delida
  19. Mirosław Owczarek
  20. Jacek Przybyłek
  21. Marcin Sośnicki
 • 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Sieradza na 2021 r.

  8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Sieradza na 2021 r.

  • Rozpoczęto: 2021-04-27 12:54:53
  • Zakończono : 2021-04-27 12:56:36
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 21
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 0
  • Frekwencja: 100%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Marzanna Kamola
  4. Beata Jacyszyn
  5. Arkadiusz Góraj
  6. Juliusz Góraj
  7. Urszula Rozmarynowska
  8. Magdalena Słupińska
  9. Ryszard Perka
  10. Cezary Szydło
  11. Zbigniew Miśkiewicz
  12. Zbigniew Czarnecki
  13. Jolanta Pietrus
  14. Mariusz Góra
  15. Witold Kiełbasa
  16. Stanisław Kosatka
  17. Mirosław Antoni Owczarek
  18. Grzegorz Delida
  19. Mirosław Owczarek
  20. Jacek Przybyłek
  21. Marcin Sośnicki
 • 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sieradza.

  7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sieradza.

  • Rozpoczęto: 2021-04-27 12:50:48
  • Zakończono : 2021-04-27 12:53:37
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 21
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 0
  • Frekwencja: 100%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Marzanna Kamola
  4. Beata Jacyszyn
  5. Arkadiusz Góraj
  6. Juliusz Góraj
  7. Urszula Rozmarynowska
  8. Magdalena Słupińska
  9. Ryszard Perka
  10. Cezary Szydło
  11. Zbigniew Miśkiewicz
  12. Zbigniew Czarnecki
  13. Jolanta Pietrus
  14. Mariusz Góra
  15. Witold Kiełbasa
  16. Marcin Sośnicki
  17. Stanisław Kosatka
  18. Grzegorz Delida
  19. Mirosław Owczarek
  20. Jacek Przybyłek
  21. Mirosław Antoni Owczarek
 • 6. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2020.

  6. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2020.

  • Rozpoczęto: 2021-04-27 12:47:58
  • Zakończono : 2021-04-27 12:49:19
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 21
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 0
  • Frekwencja: 100%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Marzanna Kamola
  4. Beata Jacyszyn
  5. Arkadiusz Góraj
  6. Juliusz Góraj
  7. Urszula Rozmarynowska
  8. Magdalena Słupińska
  9. Ryszard Perka
  10. Cezary Szydło
  11. Zbigniew Miśkiewicz
  12. Zbigniew Czarnecki
  13. Jolanta Pietrus
  14. Mariusz Góra
  15. Witold Kiełbasa
  16. Marcin Sośnicki
  17. Stanisław Kosatka
  18. Mirosław Antoni Owczarek
  19. Grzegorz Delida
  20. Mirosław Owczarek
  21. Jacek Przybyłek
 • 5. Informacja Prezydenta Miasta Sieradza o głównych zadaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

  5. Informacja Prezydenta Miasta Sieradza o głównych zadaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

  • Rozpoczęto: 2021-04-27 12:41:27
  • Zakończono : 2021-04-27 12:41:43
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 20
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 1
   • Nieobecni: 0
  • Frekwencja: 100%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Marzanna Kamola
  4. Beata Jacyszyn
  5. Arkadiusz Góraj
  6. Juliusz Góraj
  7. Urszula Rozmarynowska
  8. Magdalena Słupińska
  9. Ryszard Perka
  10. Cezary Szydło
  11. Zbigniew Miśkiewicz
  12. Zbigniew Czarnecki
  13. Jolanta Pietrus
  14. Mariusz Góra
  15. Witold Kiełbasa
  16. Marcin Sośnicki
  17. Stanisław Kosatka
  18. Grzegorz Delida
  19. Mirosław Owczarek
  20. Jacek Przybyłek
  Wstrzymani
  1. Mirosław Antoni Owczarek
 • 4. Interpelacje Radnych, zapytania mieszkańców

  4. Interpelacje Radnych, zapytania mieszkańców

  • Rozpoczęto: 2021-04-27 12:28:45
  • Zakończono : 2021-04-27 12:35:01
 • 3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków

  3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków

  • Rozpoczęto: 2021-04-27 12:27:45
  • Zakończono : 2021-04-27 12:28:19
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 20
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 1
   • Nieobecni: 0
  • Frekwencja: 100%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Marzanna Kamola
  4. Beata Jacyszyn
  5. Arkadiusz Góraj
  6. Juliusz Góraj
  7. Urszula Rozmarynowska
  8. Ryszard Perka
  9. Cezary Szydło
  10. Zbigniew Miśkiewicz
  11. Zbigniew Czarnecki
  12. Jolanta Pietrus
  13. Mariusz Góra
  14. Witold Kiełbasa
  15. Marcin Sośnicki
  16. Stanisław Kosatka
  17. Grzegorz Delida
  18. Mirosław Owczarek
  19. Jacek Przybyłek
  20. Mirosław Antoni Owczarek
  Wstrzymani
  1. Magdalena Słupińska
 • 2a. Wniosek formalny o wprowadzenie do porządku obrad uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.

  2a. Wniosek formalny o wprowadzenie do porządku obrad uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.

  • Rozpoczęto: 2021-04-27 12:25:29
  • Zakończono : 2021-04-27 12:25:56
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 21
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 0
  • Frekwencja: 100%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Marzanna Kamola
  4. Beata Jacyszyn
  5. Arkadiusz Góraj
  6. Juliusz Góraj
  7. Urszula Rozmarynowska
  8. Magdalena Słupińska
  9. Ryszard Perka
  10. Cezary Szydło
  11. Zbigniew Miśkiewicz
  12. Zbigniew Czarnecki
  13. Jolanta Pietrus
  14. Mariusz Góra
  15. Witold Kiełbasa
  16. Marcin Sośnicki
  17. Stanisław Kosatka
  18. Grzegorz Delida
  19. Mirosław Owczarek
  20. Jacek Przybyłek
  21. Mirosław Antoni Owczarek
 • 1. Otwarcie Sesji

  1. Otwarcie Sesji

  • Rozpoczęto: 2021-04-27 12:24:27
  • Zakończono : 2021-04-27 12:25:12
 • 2. Przedstawienie porządku XLIII Sesji

  2. Przedstawienie porządku XLIII Sesji

  • Rozpoczęto: 2021-04-27 12:26:22
  • Zakończono : 2021-04-27 12:27:07
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Sposób liczenia wyniku: Większość bezwzględną
  • Rozkład głosów:
   • Za: 21
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 0
  • Frekwencja: 100%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Marzanna Kamola
  4. Beata Jacyszyn
  5. Arkadiusz Góraj
  6. Juliusz Góraj
  7. Urszula Rozmarynowska
  8. Magdalena Słupińska
  9. Ryszard Perka
  10. Cezary Szydło
  11. Zbigniew Miśkiewicz
  12. Zbigniew Czarnecki
  13. Jolanta Pietrus
  14. Mariusz Góra
  15. Witold Kiełbasa
  16. Marcin Sośnicki
  17. Stanisław Kosatka
  18. Grzegorz Delida
  19. Mirosław Owczarek
  20. Jacek Przybyłek
  21. Mirosław Antoni Owczarek

Komentarze