XLII Sesja Rady Miejskiej w Sieradzu

Wideo

Informacje

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713  i 1378) zwołuję
XLII  Sesję Rady Miejskiej w Sieradzu w kadencji 2018 – 2023  
30 marca  2021 r. o godz.  14.15
 posiedzenie  on - line

Porządek Sesji:
    1. Otwarcie Sesji.
    2. Przedstawienie porządku XLII Sesji.
    3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
    4. Interpelacje Radnych, zapytania mieszkańców.
    5. Informacja Prezydenta Miasta Sieradza  o głównych zadaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
    6. Sprawozdanie z realizacji Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobieganiem bezdomności zwierząt na terenie gminy Miasto Sieradz na rok 2020. 
    7. Sprawozdanie z realizacji "Programu Wspierania Rodziny dla Miasta Sieradza na lata 2020 – 2022"                    za rok  2020.
    8. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na terenie miasta Sieradza za rok 2020.
    9. Sprawozdanie w realizacji zadań "Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla miasta Sieradza na lata 2018 - 2021" za rok 2020.
    10. Podjęcie  uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy  Finansowej  Miasta  Sieradza.
    11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Sieradza na 2021 r.
    12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie emisji obligacji komunalnych Miasta Sieradza
    13. Podjęcie  uchwały w sprawie przyjęcia „Miejskiego Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia na lata 2021-2025”.
    14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Miasto Sieradz na rok 2021".
    15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów przedsięwzięcia mających na celu ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń z lokalnych źródeł ciepła na terenie miasta Sieradza-edycja III.
    16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Sieradzkiemu na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1751E ul. Reymonta".
    17. Podjecie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: 1 Maja i Krasawna w Sieradzu.  
    18.  Podjęcie uchwały  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  dla obszaru położonego w rejonie ulic: Wierzbowa, Łąkowa, Olendry Duże i Krakowskie Przedmieście w Sieradzu.
    19.  Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
    20.  Sprawy rożne, komunikaty, oświadczenia radnych.
    21.  Zakończenie obrad.

Wyniki

 • 21. Zakończenie obrad

  21. Zakończenie obrad.

  • Rozpoczęto: 2021-03-30 15:15:43
  • Zakończono : 2021-03-30 15:19:08
 • 20. Sprawy różne, komunikaty, oświadczenia radnych

  20. Sprawy różne, komunikaty, oświadczenia radnych

  • Rozpoczęto: 2021-03-30 15:03:00
  • Zakończono : 2021-03-30 15:15:08
 • 19. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.

  19. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.

  • Rozpoczęto: 2021-03-30 15:00:36
  • Zakończono : 2021-03-30 15:01:56
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 20
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 1
   • Nieobecni: 0
  • Frekwencja: 100%

  Szczegóły głosowania


  Za
  1. Arkadiusz Góraj
  2. Juliusz Góraj
  3. Witold Kiełbasa
  4. Mirosław Owczarek
  5. Andrzej Czapnik
  6. Zdzisław Mosiniak
  7. Marzanna Kamola
  8. Urszula Rozmarynowska
  9. Magdalena Słupińska
  10. Ryszard Perka
  11. Cezary Szydło
  12. Zbigniew Miśkiewicz
  13. Zbigniew Czarnecki
  14. Jolanta Pietrus
  15. Mariusz Góra
  16. Marcin Sośnicki
  17. Stanisław Kosatka
  18. Mirosław Antoni Owczarek
  19. Grzegorz Delida
  20. Beata Jacyszyn

  Wstrzymani
  1. Jacek Przybyłek
 • 18. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Wierzbowa,Łąkowa,Olendry Duże i Krakowskie Przedmiście

  18. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Wierzbowa, Łąkowa, Olendry Duże i Krakowskie Przedmieście w Sieradzu.

  • Rozpoczęto: 2021-03-30 14:55:40
  • Zakończono : 2021-03-30 14:56:36
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 21
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 0
  • Frekwencja: 100%

  Szczegóły głosowania


  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Marzanna Kamola
  4. Urszula Rozmarynowska
  5. Magdalena Słupińska
  6. Ryszard Perka
  7. Cezary Szydło
  8. Zbigniew Miśkiewicz
  9. Zbigniew Czarnecki
  10. Jolanta Pietrus
  11. Mariusz Góra
  12. Marcin Sośnicki
  13. Stanisław Kosatka
  14. Mirosław Antoni Owczarek
  15. Grzegorz Delida
  16. Jacek Przybyłek
  17. Beata Jacyszyn
  18. Arkadiusz Góraj
  19. Juliusz Góraj
  20. Witold Kiełbasa
  21. Mirosław Owczarek
 • 17. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: 1 Maja i Krasawna w Sieradzu

  17. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: 1 Maja i Krasawna w Sieradzu.

  • Rozpoczęto: 2021-03-30 14:50:40
  • Zakończono : 2021-03-30 14:51:36
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 21
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 0
  • Frekwencja: 100%

  Szczegóły głosowania


  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Marzanna Kamola
  4. Urszula Rozmarynowska
  5. Magdalena Słupińska
  6. Ryszard Perka
  7. Cezary Szydło
  8. Zbigniew Miśkiewicz
  9. Zbigniew Czarnecki
  10. Jolanta Pietrus
  11. Mariusz Góra
  12. Marcin Sośnicki
  13. Stanisław Kosatka
  14. Mirosław Antoni Owczarek
  15. Grzegorz Delida
  16. Jacek Przybyłek
  17. Beata Jacyszyn
  18. Arkadiusz Góraj
  19. Juliusz Góraj
  20. Witold Kiełbasa
  21. Mirosław Owczarek
 • 16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sieradzkiemu na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1751E ul. Reymonta"

  16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sieradzkiemu na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1751E ul. Reymonta".

  • Rozpoczęto: 2021-03-30 14:45:40
  • Zakończono : 2021-03-30 14:46:36
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 21
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 0
  • Frekwencja: 100%

  Szczegóły głosowania


  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Marzanna Kamola
  4. Urszula Rozmarynowska
  5. Magdalena Słupińska
  6. Ryszard Perka
  7. Cezary Szydło
  8. Zbigniew Miśkiewicz
  9. Zbigniew Czarnecki
  10. Jolanta Pietrus
  11. Mariusz Góra
  12. Marcin Sośnicki
  13. Stanisław Kosatka
  14. Mirosław Antoni Owczarek
  15. Grzegorz Delida
  16. Jacek Przybyłek
  17. Beata Jacyszyn
  18. Arkadiusz Góraj
  19. Juliusz Góraj
  20. Witold Kiełbasa
  21. Mirosław Owczarek
 • 15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów przedsięwzięcia mających na celu niskiej emisji zanieczyszczeń z lokalnych źródeł ciepła

  15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów przedsięwzięcia mających na celu niskiej emisji zanieczyszczeń z lokalnych źródeł ciepła na terenie miasta Sieradza - edycja III.

  • Rozpoczęto: 2021-03-30 14:27:00
  • Zakończono : 2021-03-30 14:30:36
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 21
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 0
  • Frekwencja: 100%

  Szczegóły głosowania


  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Marzanna Kamola
  4. Urszula Rozmarynowska
  5. Magdalena Słupińska
  6. Ryszard Perka
  7. Cezary Szydło
  8. Zbigniew Miśkiewicz
  9. Zbigniew Czarnecki
  10. Jolanta Pietrus
  11. Mariusz Góra
  12. Marcin Sośnicki
  13. Stanisław Kosatka
  14. Mirosław Antoni Owczarek
  15. Grzegorz Delida
  16. Jacek Przybyłek
  17. Beata Jacyszyn
  18. Arkadiusz Góraj
  19. Juliusz Góraj
  20. Witold Kiełbasa
  21. Mirosław Owczarek
 • 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Miasto Sieradz na rok 2021"

  14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Miasto Sieradz na rok 2021".

  • Rozpoczęto: 2021-03-30 14:25:36
  • Zakończono : 2021-03-30 14:26:56
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 17
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 4
   • Nieobecni: 0
  • Frekwencja: 100%

  Szczegóły głosowania


  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Marzanna Kamola
  4. Urszula Rozmarynowska
  5. Magdalena Słupińska
  6. Ryszard Perka
  7. Cezary Szydło
  8. Zbigniew Miśkiewicz
  9. Zbigniew Czarnecki
  10. Jolanta Pietrus
  11. Mariusz Góra
  12. Marcin Sośnicki
  13. Stanisław Kosatka
  14. Mirosław Antoni Owczarek
  15. Grzegorz Delida
  16. Jacek Przybyłek
  17. Beata Jacyszyn

  Wstrzymani
  1. Arkadiusz Góraj
  2. Juliusz Góraj
  3. Witold Kiełbasa
  4. Mirosław Owczarek
 • 14b Wniosek formalny o zmianę kwoty w paragrafie 18 pkt. 6 z 30 000 zł na 50 000 zł w paragrafie 18 pkt. 6

  14b. Wniosek formalny o zmianę kwoty w paragrafie 18 pkt. 6 z 30 000 zł na 50 000 zł.

  • Rozpoczęto: 2021-03-30 14:23:36
  • Zakończono : 2021-03-30 14:24:56
  • Wynik: Odrzucono podpunkt w głosowaniu
  • Sposób liczenia wyniku: Większość bezwzględna
  • Rozkład głosów:
   • Za: 4
   • Przeciw: 15
   • Wstrzymani: 2
   • Nieobecni: 0
  • Frekwencja: 100%

  Szczegóły głosowania


  Przeciw
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Marzanna Kamola
  4. Urszula Rozmarynowska
  5. Magdalena Słupińska
  6. Ryszard Perka
  7. Cezary Szydło
  8. Zbigniew Miśkiewicz
  9. Zbigniew Czarnecki
  10. Jolanta Pietrus
  11. Mariusz Góra
  12. Marcin Sośnicki
  13. Stanisław Kosatka
  14. Mirosław Antoni Owczarek
  15. Grzegorz Delida
  Za
  1. Arkadiusz Góraj
  2. Juliusz Góraj
  3. Witold Kiełbasa
  4. Mirosław Owczarek

  Wstrzymani
  1. Jacek Przybyłek
  2. Beata Jacyszyn
 • 14a. Wniosek formalny o wykreślenie pkt. 5 paragraf 15 i zastąpienie brzmieniem z paragrafu 15 ust. 1 z poprzedniego programu

  14a. Wniosek formalny o wykreślenie pkt.5 paragraf 15 i zastąpienie brzmieniem z paragrafu 15 ust.1 z poprzedniego programu.

  • Rozpoczęto: 2021-03-30 14:20:36
  • Zakończono : 2021-03-30 14:22:56
  • Wynik: Odrzucono podpunkt w głosowaniu
  • Sposób liczenia wyniku: Większość bezwzględna
  • Rozkład głosów:
   • Za: 4
   • Przeciw: 16
   • Wstrzymani: 1
   • Nieobecni: 0
  • Frekwencja: 100%

  Szczegóły głosowania


  Przeciw
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Marzanna Kamola
  4. Urszula Rozmarynowska
  5. Magdalena Słupińska
  6. Ryszard Perka
  7. Cezary Szydło
  8. Zbigniew Miśkiewicz
  9. Zbigniew Czarnecki
  10. Jolanta Pietrus
  11. Mariusz Góra
  12. Marcin Sośnicki
  13. Stanisław Kosatka
  14. Mirosław Antoni Owczarek
  15. Grzegorz Delida
  16. Beata Jacyszyn
  Za
  1. Arkadiusz Góraj
  2. Juliusz Góraj
  3. Witold Kiełbasa
  4. Mirosław Owczarek

  Wstrzymani
  1. Jacek Przybyłek
 • 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Miejskiego Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia na lata 2021-2025"

  13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Miejskiego Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia na lata 2021-2025"

  • Rozpoczęto: 2021-03-30 13:50:36
  • Zakończono : 2021-03-30 13:51:56
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 21
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 0
  • Frekwencja: 100%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Jacek Przybyłek
  4. Marzanna Kamola
  5. Beata Jacyszyn
  6. Arkadiusz Góraj
  7. Juliusz Góraj
  8. Urszula Rozmarynowska
  9. Magdalena Słupińska
  10. Ryszard Perka
  11. Cezary Szydło
  12. Zbigniew Miśkiewicz
  13. Zbigniew Czarnecki
  14. Jolanta Pietrus
  15. Mariusz Góra
  16. Witold Kiełbasa
  17. Marcin Sośnicki
  18. Stanisław Kosatka
  19. Grzegorz Delida
  20. Mirosław Owczarek
  21. Mirosław Antoni Owczarek
 • 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie emisji obligacji komunalnych Miasta Sieradza

  12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie emisji obligacji komunalnych Miasta Sieradza

  • Rozpoczęto: 2021-03-30 13:46:09
  • Zakończono : 2021-03-30 13:48:19
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 21
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 0
  • Frekwencja: 100%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Jacek Przybyłek
  4. Marzanna Kamola
  5. Beata Jacyszyn
  6. Arkadiusz Góraj
  7. Juliusz Góraj
  8. Urszula Rozmarynowska
  9. Magdalena Słupińska
  10. Ryszard Perka
  11. Cezary Szydło
  12. Zbigniew Miśkiewicz
  13. Zbigniew Czarnecki
  14. Jolanta Pietrus
  15. Mariusz Góra
  16. Witold Kiełbasa
  17. Marcin Sośnicki
  18. Stanisław Kosatka
  19. Mirosław Antoni Owczarek
  20. Grzegorz Delida
  21. Mirosław Owczarek
 • 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Sieradza na 2021 rok

  11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Sieradza na 2021 rok

  • Rozpoczęto: 2021-03-30 13:43:15
  • Zakończono : 2021-03-30 13:44:47
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 21
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 0
  • Frekwencja: 100%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Jacek Przybyłek
  4. Marzanna Kamola
  5. Beata Jacyszyn
  6. Arkadiusz Góraj
  7. Juliusz Góraj
  8. Urszula Rozmarynowska
  9. Magdalena Słupińska
  10. Ryszard Perka
  11. Cezary Szydło
  12. Zbigniew Miśkiewicz
  13. Zbigniew Czarnecki
  14. Jolanta Pietrus
  15. Mariusz Góra
  16. Witold Kiełbasa
  17. Marcin Sośnicki
  18. Stanisław Kosatka
  19. Mirosław Antoni Owczarek
  20. Grzegorz Delida
  21. Mirosław Owczarek
 • 10. Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałe w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sieradza

  10. Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałe w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sieradza

  • Rozpoczęto: 2021-03-30 13:39:06
  • Zakończono : 2021-03-30 13:41:11
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 21
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 0
  • Frekwencja: 100%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Jacek Przybyłek
  4. Marzanna Kamola
  5. Beata Jacyszyn
  6. Arkadiusz Góraj
  7. Juliusz Góraj
  8. Urszula Rozmarynowska
  9. Magdalena Słupińska
  10. Ryszard Perka
  11. Cezary Szydło
  12. Zbigniew Miśkiewicz
  13. Zbigniew Czarnecki
  14. Jolanta Pietrus
  15. Mariusz Góra
  16. Witold Kiełbasa
  17. Marcin Sośnicki
  18. Stanisław Kosatka
  19. Mirosław Antoni Owczarek
  20. Grzegorz Delida
  21. Mirosław Owczarek
 • 9. Sprawozdanie z realizacji zadań "Programu Przewdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla miasta Sieradza na lata 2018-2021" za rok 2020.

  9. Sprawozdanie z realizacji zadań "Programu Przewdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla miasta Sieradza na lata 2018-2021" za rok 2020.

  • Rozpoczęto: 2021-03-30 13:28:49
  • Zakończono : 2021-03-30 13:32:33
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 21
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 0
  • Frekwencja: 100%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Jacek Przybyłek
  4. Marzanna Kamola
  5. Beata Jacyszyn
  6. Arkadiusz Góraj
  7. Juliusz Góraj
  8. Magdalena Słupińska
  9. Ryszard Perka
  10. Cezary Szydło
  11. Zbigniew Miśkiewicz
  12. Zbigniew Czarnecki
  13. Jolanta Pietrus
  14. Mariusz Góra
  15. Witold Kiełbasa
  16. Marcin Sośnicki
  17. Stanisław Kosatka
  18. Mirosław Antoni Owczarek
  19. Grzegorz Delida
  20. Mirosław Owczarek
  21. Urszula Rozmarynowska
 • 8. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemy pieczy zastępczej na terenie miasta Sieradza za rok 2020

  8. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemy pieczy zastępczej na terenie miasta Sieradza za rok 2020

  • Rozpoczęto: 2021-03-30 13:18:04
  • Zakończono : 2021-03-30 13:19:34
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 21
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 0
  • Frekwencja: 100%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Jacek Przybyłek
  4. Marzanna Kamola
  5. Beata Jacyszyn
  6. Arkadiusz Góraj
  7. Juliusz Góraj
  8. Urszula Rozmarynowska
  9. Magdalena Słupińska
  10. Ryszard Perka
  11. Cezary Szydło
  12. Zbigniew Miśkiewicz
  13. Zbigniew Czarnecki
  14. Jolanta Pietrus
  15. Mariusz Góra
  16. Witold Kiełbasa
  17. Marcin Sośnicki
  18. Stanisław Kosatka
  19. Mirosław Antoni Owczarek
  20. Grzegorz Delida
  21. Mirosław Owczarek
 • 7. Sprawozdanie z realizacji "Programu Wspierania Rodziny dla Miasta Sieradza na lata 2020 - 2022" za rok 2020.

  7. Sprawozdanie z realizacji "Programu Wspierania Rodziny dla Miasta Sieradza na lata 2020 - 2022" za rok 2020.

  • Rozpoczęto: 2021-03-30 13:14:27
  • Zakończono : 2021-03-30 13:16:40
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 21
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 0
  • Frekwencja: 100%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Jacek Przybyłek
  4. Marzanna Kamola
  5. Beata Jacyszyn
  6. Arkadiusz Góraj
  7. Juliusz Góraj
  8. Urszula Rozmarynowska
  9. Magdalena Słupińska
  10. Ryszard Perka
  11. Cezary Szydło
  12. Zbigniew Miśkiewicz
  13. Zbigniew Czarnecki
  14. Jolanta Pietrus
  15. Mariusz Góra
  16. Witold Kiełbasa
  17. Marcin Sośnicki
  18. Stanisław Kosatka
  19. Mirosław Antoni Owczarek
  20. Grzegorz Delida
  21. Mirosław Owczarek
 • 6. Sprawozdanie z realizacji Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobieganiem bezdomności zwierząt na terenie gminy Miasto Sieradz na rok 2020

  6. Sprawozdanie z realizacji Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobieganiem bezdomności zwierząt na terenie gminy Miasto Sieradz na rok 2020

  • Rozpoczęto: 2021-03-30 13:08:53
  • Zakończono : 2021-03-30 13:11:59
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 21
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 0
  • Frekwencja: 100%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Jacek Przybyłek
  4. Marzanna Kamola
  5. Beata Jacyszyn
  6. Arkadiusz Góraj
  7. Juliusz Góraj
  8. Urszula Rozmarynowska
  9. Magdalena Słupińska
  10. Ryszard Perka
  11. Cezary Szydło
  12. Zbigniew Miśkiewicz
  13. Zbigniew Czarnecki
  14. Jolanta Pietrus
  15. Witold Kiełbasa
  16. Marcin Sośnicki
  17. Stanisław Kosatka
  18. Mirosław Antoni Owczarek
  19. Grzegorz Delida
  20. Mirosław Owczarek
  21. Mariusz Góra
 • 5. Informacja Prezydenta Miasta Sieradza o głównych zadaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

  5. Informacja Prezydenta Miasta Sieradza o głównych zadaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

  • Rozpoczęto: 2021-03-30 12:57:19
  • Zakończono : 2021-03-30 12:58:02
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 21
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 0
  • Frekwencja: 100%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Jacek Przybyłek
  4. Marzanna Kamola
  5. Beata Jacyszyn
  6. Arkadiusz Góraj
  7. Juliusz Góraj
  8. Urszula Rozmarynowska
  9. Magdalena Słupińska
  10. Ryszard Perka
  11. Cezary Szydło
  12. Zbigniew Miśkiewicz
  13. Zbigniew Czarnecki
  14. Jolanta Pietrus
  15. Mariusz Góra
  16. Witold Kiełbasa
  17. Marcin Sośnicki
  18. Stanisław Kosatka
  19. Mirosław Antoni Owczarek
  20. Grzegorz Delida
  21. Mirosław Owczarek
 • 4. Interpelacje Radnych, zapytania mieszkańców

  4. Interpelacje Radnych, zapytania mieszkańców

  • Rozpoczęto: 2021-03-30 12:26:30
  • Zakończono : 2021-03-30 12:42:11
 • 3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków

  3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków

  • Rozpoczęto: 2021-03-30 12:23:44
  • Zakończono : 2021-03-30 12:25:21
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 18
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 3
   • Nieobecni: 0
  • Frekwencja: 100%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Jacek Przybyłek
  4. Marzanna Kamola
  5. Beata Jacyszyn
  6. Arkadiusz Góraj
  7. Juliusz Góraj
  8. Urszula Rozmarynowska
  9. Zbigniew Miśkiewicz
  10. Zbigniew Czarnecki
  11. Jolanta Pietrus
  12. Mariusz Góra
  13. Witold Kiełbasa
  14. Marcin Sośnicki
  15. Stanisław Kosatka
  16. Mirosław Antoni Owczarek
  17. Grzegorz Delida
  18. Mirosław Owczarek
  Wstrzymani
  1. Magdalena Słupińska
  2. Ryszard Perka
  3. Cezary Szydło
 • 2. Przedstawienie porządku XLII Sesji

  2. Przedstawienie porządku XLII Sesji

  • Rozpoczęto: 2021-03-30 12:19:25
  • Zakończono : 2021-03-30 12:20:07
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 21
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 0
  • Frekwencja: 100%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Jacek Przybyłek
  4. Marzanna Kamola
  5. Arkadiusz Góraj
  6. Urszula Rozmarynowska
  7. Magdalena Słupińska
  8. Ryszard Perka
  9. Cezary Szydło
  10. Zbigniew Miśkiewicz
  11. Zbigniew Czarnecki
  12. Jolanta Pietrus
  13. Mariusz Góra
  14. Marcin Sośnicki
  15. Stanisław Kosatka
  16. Mirosław Antoni Owczarek
  17. Grzegorz Delida
  18. Mirosław Owczarek
  19. Beata Jacyszyn
  20. Juliusz Góraj
  21. Witold Kiełbasa

 • 1. Otwarcie Sesji

  1. Otwarcie Sesji

  • Rozpoczęto: 2021-03-30 12:18:17
  • Zakończono : 2021-03-30 12:19:08

Komentarze