XLI Sesja Rady Miejskiej w Sieradzu

Wideo

Informacje


                                                                                         
                                                                                       Sieradz, 03.03.2021 r.
 WOR.O. 0002.3.2021                                                        Pan/ Pani
                                                                                         ______________________________________
Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.713 i 1378 )  na wniosek Prezydenta Miasta Sieradza  zwołuję
XLI Sesję Rady Miejskiej w Sieradzu w kadencji 2018 – 2023  
9 marca  2021 r. o godz. 14.30
 tryb zdalny
Porządek Sesji:
    1. Otwarcie Sesji.
    2. Przedstawienie porządku XLI Sesji.
    3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
    4. Podjęcie uchwały w sprawie  zmian w budżecie Miasta Sieradza na rok 2021.
    5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie "Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej Łódzkie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością".
    6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej.
    7. Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Miasto Sieradz na rok 2022 na realizację projektu pn. "Budowa i przebudowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Władysława Reymonta w Sieradzu”, ubiegającego się o współfinansowanie ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.
    8. Zakończenie obrad.

        Obrady Wspólnych Komisji Rady Miejskiej w Sieradzu odbędą się przed sesją o godz. 14.00 – tryb zdalny

Wyniki

 • 8. Zakończenie obrad.

  8. Zakończenie obrad.

  • Rozpoczęto: 2021-03-09 14:47:43
  • Zakończono : 2021-03-09 14:48:08
 • 7. Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie na rok 2022 na realizację projektu pn. "Budowa i przebudowa boiska szkolnego przy SP1", ubiegającego

  7. Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Miasto Sieradz na rok 2022 na realizację projektu pn. "Budowa i przebudowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Wł. Reymonta w Sieradzu", ubiegającego się

  • Rozpoczęto: 2021-03-09 14:44:29
  • Zakończono : 2021-03-09 14:47:26
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 21
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 0
  • Frekwencja: 100%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Jacek Przybyłek
  4. Marzanna Kamola
  5. Beata Jacyszyn
  6. Arkadiusz Góraj
  7. Juliusz Góraj
  8. Urszula Rozmarynowska
  9. Magdalena Słupińska
  10. Ryszard Perka
  11. Cezary Szydło
  12. Zbigniew Miśkiewicz
  13. Zbigniew Czarnecki
  14. Jolanta Pietrus
  15. Witold Kiełbasa
  16. Marcin Sośnicki
  17. Stanisław Kosatka
  18. Grzegorz Delida
  19. Mirosław Owczarek
  20. Mariusz Góra
  21. Mirosław Antoni Owczarek
 • 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej.

  6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej.

  • Rozpoczęto: 2021-03-09 14:36:05
  • Zakończono : 2021-03-09 14:36:51
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 20
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 1
   • Nieobecni: 0
  • Frekwencja: 100%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Jacek Przybyłek
  4. Marzanna Kamola
  5. Beata Jacyszyn
  6. Arkadiusz Góraj
  7. Juliusz Góraj
  8. Urszula Rozmarynowska
  9. Magdalena Słupińska
  10. Ryszard Perka
  11. Cezary Szydło
  12. Zbigniew Miśkiewicz
  13. Zbigniew Czarnecki
  14. Jolanta Pietrus
  15. Mariusz Góra
  16. Witold Kiełbasa
  17. Marcin Sośnicki
  18. Stanisław Kosatka
  19. Mirosław Antoni Owczarek
  20. Grzegorz Delida
  Wstrzymani
  1. Mirosław Owczarek
 • 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie "Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej Łódzkie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością".

  5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie "Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej Łódzkie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością".

  • Rozpoczęto: 2021-03-09 14:28:57
  • Zakończono : 2021-03-09 14:33:59
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 19
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 2
   • Nieobecni: 0
  • Frekwencja: 100%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Jacek Przybyłek
  4. Marzanna Kamola
  5. Arkadiusz Góraj
  6. Juliusz Góraj
  7. Urszula Rozmarynowska
  8. Magdalena Słupińska
  9. Ryszard Perka
  10. Cezary Szydło
  11. Zbigniew Miśkiewicz
  12. Zbigniew Czarnecki
  13. Jolanta Pietrus
  14. Mariusz Góra
  15. Witold Kiełbasa
  16. Marcin Sośnicki
  17. Stanisław Kosatka
  18. Mirosław Antoni Owczarek
  19. Grzegorz Delida
  Wstrzymani
  1. Beata Jacyszyn
  2. Mirosław Owczarek
 • 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Sieradza na rok 2021.

  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Sieradza na rok 2021.

  • Rozpoczęto: 2021-03-09 14:21:31
  • Zakończono : 2021-03-09 14:24:26
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 21
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 0
  • Frekwencja: 100%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Jacek Przybyłek
  4. Marzanna Kamola
  5. Beata Jacyszyn
  6. Arkadiusz Góraj
  7. Juliusz Góraj
  8. Urszula Rozmarynowska
  9. Magdalena Słupińska
  10. Ryszard Perka
  11. Cezary Szydło
  12. Zbigniew Miśkiewicz
  13. Zbigniew Czarnecki
  14. Jolanta Pietrus
  15. Mariusz Góra
  16. Witold Kiełbasa
  17. Marcin Sośnicki
  18. Stanisław Kosatka
  19. Grzegorz Delida
  20. Mirosław Owczarek
  21. Mirosław Antoni Owczarek
 • 3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

  3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

  • Rozpoczęto: 2021-03-09 14:19:18
  • Zakończono : 2021-03-09 14:20:55
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 21
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 0
  • Frekwencja: 100%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Jacek Przybyłek
  4. Marzanna Kamola
  5. Beata Jacyszyn
  6. Arkadiusz Góraj
  7. Juliusz Góraj
  8. Urszula Rozmarynowska
  9. Magdalena Słupińska
  10. Ryszard Perka
  11. Cezary Szydło
  12. Zbigniew Miśkiewicz
  13. Zbigniew Czarnecki
  14. Jolanta Pietrus
  15. Mariusz Góra
  16. Witold Kiełbasa
  17. Marcin Sośnicki
  18. Stanisław Kosatka
  19. Grzegorz Delida
  20. Mirosław Owczarek
  21. Mirosław Antoni Owczarek
 • 2. Przedstawienie porządku obrad XLI Sesji.

  2. Przedstawienie porządku obrad XLI Sesji.

  • Rozpoczęto: 2021-03-09 14:16:51
  • Zakończono : 2021-03-09 14:19:12
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 21
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 0
  • Frekwencja: 100%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Jacek Przybyłek
  4. Marzanna Kamola
  5. Beata Jacyszyn
  6. Arkadiusz Góraj
  7. Juliusz Góraj
  8. Urszula Rozmarynowska
  9. Magdalena Słupińska
  10. Ryszard Perka
  11. Cezary Szydło
  12. Zbigniew Miśkiewicz
  13. Zbigniew Czarnecki
  14. Jolanta Pietrus
  15. Mariusz Góra
  16. Witold Kiełbasa
  17. Marcin Sośnicki
  18. Stanisław Kosatka
  19. Grzegorz Delida
  20. Mirosław Owczarek
  21. Mirosław Antoni Owczarek
 • 1. Otwarcie Sesji.

  1. Otwarcie Sesji.

  • Rozpoczęto: 2021-03-09 14:15:51
  • Zakończono : 2021-03-09 14:16:45

Komentarze