XL Sesja Rady Miejskiej w Sieradzu

Wideo

Informacje

content_fcbbd70ba0810b4d0b3fb2d4b458724c.pdf

Wyniki

 • 11. Reasumpcja: Podjęcie uchwały w sprawie okreslenia przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest GMS,udostępnionych dla operatorów i przewoźników, ustalenia warunków i zasad korzystania

  11. Reasumpcja: Podjęcie uchwały w sprawie okreslenia przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina miasto Sieradz, udostepnionych dla operatorów i przewoźników oraz ustalenia warunków i zasad korzystania z tych obiektów

  • Rozpoczęto: 2021-02-23 15:06:06
  • Zakończono : 2021-02-23 15:07:04
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 17
   • Przeciw: 2
   • Wstrzymani: 2
   • Nieobecni: 0
  • Frekwencja: 100%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Jacek Przybyłek
  4. Beata Jacyszyn
  5. Urszula Rozmarynowska
  6. Magdalena Słupińska
  7. Ryszard Perka
  8. Cezary Szydło
  9. Zbigniew Miśkiewicz
  10. Zbigniew Czarnecki
  11. Jolanta Pietrus
  12. Mariusz Góra
  13. Marcin Sośnicki
  14. Stanisław Kosatka
  15. Mirosław Antoni Owczarek
  16. Grzegorz Delida
  17. Marzanna Kamola
  Przeciw
  1. Arkadiusz Góraj
  2. Juliusz Góraj
  Wstrzymani
  1. Witold Kiełbasa
  2. Mirosław Owczarek
 • 11a. Reasumpcja: Wniosek formalny o wykreślenie punktu dot. umiejscowienia przystanku przy ul. 11-go Listopada w Sieradzu

  11a. Reasumpcja: Wniosek formalny o wykreślenie punktu dot. umiejscowienia przystanku przy ul. 11-go Listopada w Sieradzu

  • Rozpoczęto: 2021-02-23 15:03:07
  • Zakończono : 2021-02-23 15:05:35
  • Wynik: Odrzucono podpunkt w głosowaniu
  • Sposób liczenia wyniku: Większość bezwzględną
  • Rozkład głosów:
   • Za: 4
   • Przeciw: 17
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 0
  • Frekwencja: 100%

  Szczegóły głosowania

  Przeciw
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Jacek Przybyłek
  4. Marzanna Kamola
  5. Beata Jacyszyn
  6. Urszula Rozmarynowska
  7. Magdalena Słupińska
  8. Ryszard Perka
  9. Cezary Szydło
  10. Zbigniew Miśkiewicz
  11. Zbigniew Czarnecki
  12. Jolanta Pietrus
  13. Mariusz Góra
  14. Marcin Sośnicki
  15. Stanisław Kosatka
  16. Mirosław Antoni Owczarek
  17. Grzegorz Delida
  Za
  1. Arkadiusz Góraj
  2. Witold Kiełbasa
  3. Mirosław Owczarek
  4. Juliusz Góraj
 • 15. Zakończenie obrad

  15. Zakończenie obrad

  • Rozpoczęto: 2021-02-23 15:14:34
  • Zakończono : 2021-02-23 15:14:39
 • 14. Sprawy różne, komunikaty, oświadczenia radnych.

  14. Sprawy różne, komunikaty, oświadczenia radnych.

  • Rozpoczęto: 2021-02-23 15:12:22
  • Zakończono : 2021-02-23 15:14:27
 • 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z pracy komisji Rady Miejskiej w Sieradzu za 2020 rok.

  13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z pracy komisji Rady Miejskiej w Sieradzu za 2020 rok.

  • Rozpoczęto: 2021-02-23 15:11:13
  • Zakończono : 2021-02-23 15:11:36
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 21
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 0
  • Frekwencja: 100%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Jacek Przybyłek
  4. Marzanna Kamola
  5. Beata Jacyszyn
  6. Arkadiusz Góraj
  7. Juliusz Góraj
  8. Urszula Rozmarynowska
  9. Magdalena Słupińska
  10. Cezary Szydło
  11. Zbigniew Miśkiewicz
  12. Zbigniew Czarnecki
  13. Jolanta Pietrus
  14. Mariusz Góra
  15. Witold Kiełbasa
  16. Marcin Sośnicki
  17. Mirosław Antoni Owczarek
  18. Grzegorz Delida
  19. Mirosław Owczarek
  20. Ryszard Perka
  21. Stanisław Kosatka
 • 12. Podjecie uchwały w sprawie zwolnienia przedsiębiorców z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napajów alkoholowych przeznaczonych do spozycia w miejscu sprzedaży oraz zwrotu częsci opłaty.

  12. Podjecie uchwały w sprawie zwolnienia przedsiębiorców z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napajów alkoholowych przeznaczonych do spozycia w miejscu sprzedaży na terenie gminy Miasto Sieradz w roku 2021 oraz zwrotu częsci tej opłaty.

  • Rozpoczęto: 2021-02-23 15:08:59
  • Zakończono : 2021-02-23 15:09:53
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 21
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 0
  • Frekwencja: 100%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Jacek Przybyłek
  4. Marzanna Kamola
  5. Beata Jacyszyn
  6. Arkadiusz Góraj
  7. Juliusz Góraj
  8. Urszula Rozmarynowska
  9. Magdalena Słupińska
  10. Cezary Szydło
  11. Zbigniew Miśkiewicz
  12. Zbigniew Czarnecki
  13. Jolanta Pietrus
  14. Mariusz Góra
  15. Witold Kiełbasa
  16. Marcin Sośnicki
  17. Mirosław Antoni Owczarek
  18. Grzegorz Delida
  19. Mirosław Owczarek
  20. Ryszard Perka
  21. Stanisław Kosatka
 • 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest, udostępnionych dla operatorów i przewoźników, ustalenia warunków i zasad korzystania z tych obiektów

  11. Podjęcie uchwały w sprawie okreslenia przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina miasto Sieradz, udostepnionych dla operatorów i przewoźników oraz ustalenia warunków i zasad korzystania z tych obiektów

  • Rozpoczęto: 2021-02-23 15:01:48
  • Zakończono : 2021-02-23 15:02:50
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 13
   • Przeciw: 1
   • Wstrzymani: 2
   • Nieobecni: 5
  • Frekwencja: 76.19%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Jacek Przybyłek
  4. Marzanna Kamola
  5. Beata Jacyszyn
  6. Urszula Rozmarynowska
  7. Magdalena Słupińska
  8. Cezary Szydło
  9. Zbigniew Miśkiewicz
  10. Zbigniew Czarnecki
  11. Jolanta Pietrus
  12. Mariusz Góra
  13. Marcin Sośnicki
  Nieobecni
  1. Arkadiusz Góraj
  2. Juliusz Góraj
  3. Ryszard Perka
  4. Stanisław Kosatka
  5. Grzegorz Delida
  Wstrzymani
  1. Witold Kiełbasa
  2. Mirosław Owczarek
  Przeciw
  1. Mirosław Antoni Owczarek
 • 11a. Wniosek formalny o wykreślenie punktu dot. umiejscowienia przystanku przy ul. 11-go Listopada w Sieradzu

  11a. Wniosek formalny o wykreślenie punktu dot. umiejscowienia przystanku przy ul. 11-go Listopada w Sieradzu

  • Rozpoczęto: 2021-02-23 14:58:56
  • Zakończono : 2021-02-23 14:59:41
  • Wynik: Odrzucono podpunkt w głosowaniu
  • Sposób liczenia wyniku: Większość bezwzględną
  • Rozkład głosów:
   • Za: 5
   • Przeciw: 16
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 0
  • Frekwencja: 100%

  Szczegóły głosowania

  Przeciw
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Jacek Przybyłek
  4. Marzanna Kamola
  5. Urszula Rozmarynowska
  6. Magdalena Słupińska
  7. Ryszard Perka
  8. Cezary Szydło
  9. Zbigniew Miśkiewicz
  10. Zbigniew Czarnecki
  11. Jolanta Pietrus
  12. Mariusz Góra
  13. Marcin Sośnicki
  14. Stanisław Kosatka
  15. Mirosław Antoni Owczarek
  16. Grzegorz Delida
  Za
  1. Beata Jacyszyn
  2. Arkadiusz Góraj
  3. Juliusz Góraj
  4. Witold Kiełbasa
  5. Mirosław Owczarek
 • 7a. Autopoprawka do uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sieradza.

  7a. Autopoprawka do uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sieradza.

  • Rozpoczęto: 2021-02-23 14:14:27
  • Zakończono : 2021-02-23 14:14:48
 • 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg gminnych na terenie Miasta Sieradza

  10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg gminnych na terenie Miasta Sieradza

  • Rozpoczęto: 2021-02-23 14:47:36
  • Zakończono : 2021-02-23 14:47:52
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 21
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 0
  • Frekwencja: 100%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Jacek Przybyłek
  4. Marzanna Kamola
  5. Beata Jacyszyn
  6. Arkadiusz Góraj
  7. Juliusz Góraj
  8. Urszula Rozmarynowska
  9. Magdalena Słupińska
  10. Ryszard Perka
  11. Cezary Szydło
  12. Zbigniew Miśkiewicz
  13. Zbigniew Czarnecki
  14. Jolanta Pietrus
  15. Mariusz Góra
  16. Witold Kiełbasa
  17. Marcin Sośnicki
  18. Stanisław Kosatka
  19. Mirosław Antoni Owczarek
  20. Mirosław Owczarek
  21. Grzegorz Delida
 • 9. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulic

  9. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulic

  • Rozpoczęto: 2021-02-23 14:23:08
  • Zakończono : 2021-02-23 14:24:37
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 21
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 0
  • Frekwencja: 100%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Jacek Przybyłek
  4. Marzanna Kamola
  5. Beata Jacyszyn
  6. Arkadiusz Góraj
  7. Juliusz Góraj
  8. Urszula Rozmarynowska
  9. Magdalena Słupińska
  10. Ryszard Perka
  11. Cezary Szydło
  12. Zbigniew Miśkiewicz
  13. Zbigniew Czarnecki
  14. Jolanta Pietrus
  15. Mariusz Góra
  16. Witold Kiełbasa
  17. Marcin Sośnicki
  18. Mirosław Antoni Owczarek
  19. Mirosław Owczarek
  20. Stanisław Kosatka
  21. Grzegorz Delida

 • 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Sieradza na 2021 r.

  8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Sieradza na 2021 r.

  • Rozpoczęto: 2021-02-23 14:19:43
  • Zakończono : 2021-02-23 14:21:48
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 21
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 0
  • Frekwencja: 100%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Jacek Przybyłek
  4. Marzanna Kamola
  5. Beata Jacyszyn
  6. Arkadiusz Góraj
  7. Juliusz Góraj
  8. Urszula Rozmarynowska
  9. Magdalena Słupińska
  10. Ryszard Perka
  11. Cezary Szydło
  12. Zbigniew Miśkiewicz
  13. Zbigniew Czarnecki
  14. Jolanta Pietrus
  15. Mariusz Góra
  16. Witold Kiełbasa
  17. Marcin Sośnicki
  18. Mirosław Antoni Owczarek
  19. Grzegorz Delida
  20. Mirosław Owczarek
  21. Stanisław Kosatka

 • 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sieradza

  7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sieradza

  • Rozpoczęto: 2021-02-23 14:15:51
  • Zakończono : 2021-02-23 14:16:08
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 21
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 0
  • Frekwencja: 100%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Jacek Przybyłek
  4. Marzanna Kamola
  5. Beata Jacyszyn
  6. Arkadiusz Góraj
  7. Juliusz Góraj
  8. Urszula Rozmarynowska
  9. Magdalena Słupińska
  10. Ryszard Perka
  11. Cezary Szydło
  12. Zbigniew Miśkiewicz
  13. Zbigniew Czarnecki
  14. Jolanta Pietrus
  15. Mariusz Góra
  16. Witold Kiełbasa
  17. Marcin Sośnicki
  18. Stanisław Kosatka
  19. Mirosław Antoni Owczarek
  20. Grzegorz Delida
  21. Mirosław Owczarek
 • 6. Sprawozdanie z realizacji "Programu współpracy gminy Miasto Sieradz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pozytku publicznego na rok 2020"

  6. Sprawozdanie z realizacji "Programu współpracy gminy Miasto Sieradz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pozytku publicznego na rok 2020"

  • Rozpoczęto: 2021-02-23 14:13:30
  • Zakończono : 2021-02-23 14:13:49
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 21
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 0
  • Frekwencja: 100%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Jacek Przybyłek
  4. Marzanna Kamola
  5. Beata Jacyszyn
  6. Arkadiusz Góraj
  7. Juliusz Góraj
  8. Urszula Rozmarynowska
  9. Magdalena Słupińska
  10. Ryszard Perka
  11. Cezary Szydło
  12. Zbigniew Miśkiewicz
  13. Zbigniew Czarnecki
  14. Jolanta Pietrus
  15. Mariusz Góra
  16. Witold Kiełbasa
  17. Marcin Sośnicki
  18. Stanisław Kosatka
  19. Mirosław Antoni Owczarek
  20. Grzegorz Delida
  21. Mirosław Owczarek
 • 5. Informacja Prezydenta Miasta Sieradza o głównych zadaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym

  5. Informacja Prezydenta Miasta Sieradza o głównych zadaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym

  • Rozpoczęto: 2021-02-23 14:11:57
  • Zakończono : 2021-02-23 14:12:48
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 21
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Frekwencja: 100%
  Szczegóły głosowaniaZa
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Jacek Przybyłek
  4. Beata Jacyszyn
  5. Arkadiusz Góraj
  6. Juliusz Góraj
  7. Urszula Rozmarynowska
  8. Magdalena Słupińska
  9. Ryszard Perka
  10. Cezary Szydło
  11. Zbigniew Miśkiewicz
  12. Zbigniew Czarnecki
  13. Jolanta Pietrus
  14. Mariusz Góra
  15. Witold Kiełbasa
  16. Marcin Sośnicki
  17. Stanisław Kosatka
  18. Mirosław Antoni Owczarek
  19. Grzegorz Delida
  20. Mirosław Owczarek
  21. Marzanna Kamola

 • 4. Interpelacje Radnych, zapytania mieszkańców.

  4. Interpelacje Radnych, zapytania mieszkańców.

  • Rozpoczęto: 2021-02-23 13:41:02
  • Zakończono : 2021-02-23 14:02:36
 • 3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków

  3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków

  • Rozpoczęto: 2021-02-23 13:40:07
  • Zakończono : 2021-02-23 13:40:41
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 20
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 1
   • Nieobecni: 0
  • Frekwencja: 100%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Jacek Przybyłek
  4. Beata Jacyszyn
  5. Arkadiusz Góraj
  6. Juliusz Góraj
  7. Urszula Rozmarynowska
  8. Magdalena Słupińska
  9. Ryszard Perka
  10. Zbigniew Miśkiewicz
  11. Zbigniew Czarnecki
  12. Jolanta Pietrus
  13. Mariusz Góra
  14. Witold Kiełbasa
  15. Marcin Sośnicki
  16. Stanisław Kosatka
  17. Mirosław Antoni Owczarek
  18. Grzegorz Delida
  19. Mirosław Owczarek
  20. Marzanna Kamola
  Wstrzymani
  1. Cezary Szydło
 • 2. Przedstawienie porządku obrad XL Sesji

  2. Przedstawienie porządku obrad XL Sesji

  • Rozpoczęto: 2021-02-23 13:38:38
  • Zakończono : 2021-02-23 13:39:28
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 21
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 0
  • Frekwencja: 100%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Jacek Przybyłek
  4. Beata Jacyszyn
  5. Arkadiusz Góraj
  6. Juliusz Góraj
  7. Urszula Rozmarynowska
  8. Magdalena Słupińska
  9. Ryszard Perka
  10. Cezary Szydło
  11. Zbigniew Miśkiewicz
  12. Zbigniew Czarnecki
  13. Jolanta Pietrus
  14. Mariusz Góra
  15. Witold Kiełbasa
  16. Marcin Sośnicki
  17. Stanisław Kosatka
  18. Mirosław Antoni Owczarek
  19. Grzegorz Delida
  20. Mirosław Owczarek
  21. Marzanna Kamola

 • 1. Otwarcie Sesji.

  1. Otwarcie Sesji.

  • Rozpoczęto: 2021-02-23 13:37:22
  • Zakończono : 2021-02-23 13:37:26

Komentarze