XIX Sesja Rady Miejskiej w Sieradzu w kadencji 2018 - 2023

Informacje

Wyniki

 • 13. Zakończenie XIX Sesji Rady Miejskiej w Sieradzu w kadencji 2018 - 2023

  13. Zakończenie XIX Sesji Rady Miejskiej w Sieradzu w kadencji 2018 - 2023

  • Rozpoczęto: 2019-12-30 10:56:11
  • Zakończono : 2019-12-30 10:56:18
 • 12. Sprawy różne, komunikaty, oświadczenia Radnych

  12. Sprawy różne, komunikaty, oświadczenia Radnych

  • Rozpoczęto: 2019-12-30 10:51:32
  • Zakończono : 2019-12-30 10:56:04
 • 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia na rok 2020 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Miasto Sieradz

  11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia na rok 2020 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Miasto Sieradz

  • Rozpoczęto: 2019-12-30 10:50:53
  • Zakończono : 2019-12-30 10:51:07
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 18
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 3
  • Frekwencja: 85.71%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Beata Jacyszyn
  4. Arkadiusz Góraj
  5. Juliusz Góraj
  6. Urszula Rozmarynowska
  7. Ryszard Perka
  8. Cezary Szydło
  9. Zbigniew Miśkiewicz
  10. Zbigniew Czarnecki
  11. Jolanta Pietrus
  12. Mariusz Góra
  13. Witold Kiełbasa
  14. Marcin Sośnicki
  15. Stanisław Kosatka
  16. Mirosław Antoni Owczarek
  17. Grzegorz Delida
  18. Mirosław Owczarek
  Nieobecni
  1. Jacek Przybyłek
  2. Marzanna Kamola
  3. Magdalena Słupińska
 • 7a. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sieradza

  7a. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sieradza

  • Rozpoczęto: 2019-12-30 10:43:33
  • Zakończono : 2019-12-30 10:44:33
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 18
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 3
  • Frekwencja: 85.71%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Beata Jacyszyn
  4. Arkadiusz Góraj
  5. Juliusz Góraj
  6. Urszula Rozmarynowska
  7. Ryszard Perka
  8. Cezary Szydło
  9. Zbigniew Miśkiewicz
  10. Zbigniew Czarnecki
  11. Jolanta Pietrus
  12. Mariusz Góra
  13. Witold Kiełbasa
  14. Marcin Sośnicki
  15. Stanisław Kosatka
  16. Mirosław Antoni Owczarek
  17. Grzegorz Delida
  18. Mirosław Owczarek
  Nieobecni
  1. Jacek Przybyłek
  2. Marzanna Kamola
  3. Magdalena Słupińska
 • 1a. Przyjęcie protokołu z XVIII Sesji Rady Miejskiej w Sieradzu

  1a. Przyjęcie protokołu z XVIII Sesji Rady Miejskiej w Sieradzu

  • Rozpoczęto: 2019-12-30 10:37:29
  • Zakończono : 2019-12-30 10:38:26
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 18
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 3
  • Frekwencja: 85.71%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Beata Jacyszyn
  4. Arkadiusz Góraj
  5. Juliusz Góraj
  6. Urszula Rozmarynowska
  7. Ryszard Perka
  8. Cezary Szydło
  9. Zbigniew Miśkiewicz
  10. Zbigniew Czarnecki
  11. Jolanta Pietrus
  12. Mariusz Góra
  13. Witold Kiełbasa
  14. Marcin Sośnicki
  15. Stanisław Kosatka
  16. Mirosław Antoni Owczarek
  17. Grzegorz Delida
  18. Mirosław Owczarek
  Nieobecni
  1. Jacek Przybyłek
  2. Marzanna Kamola
  3. Magdalena Słupińska
 • 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Sieradza na lata 2014 - 2020

  10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Sieradza na lata 2014 - 2020

  • Rozpoczęto: 2019-12-30 10:48:57
  • Zakończono : 2019-12-30 10:49:10
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 18
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 3
  • Frekwencja: 85.71%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Beata Jacyszyn
  4. Arkadiusz Góraj
  5. Juliusz Góraj
  6. Urszula Rozmarynowska
  7. Ryszard Perka
  8. Cezary Szydło
  9. Zbigniew Miśkiewicz
  10. Zbigniew Czarnecki
  11. Jolanta Pietrus
  12. Mariusz Góra
  13. Witold Kiełbasa
  14. Marcin Sośnicki
  15. Stanisław Kosatka
  16. Mirosław Antoni Owczarek
  17. Grzegorz Delida
  18. Mirosław Owczarek
  Nieobecni
  1. Jacek Przybyłek
  2. Marzanna Kamola
  3. Magdalena Słupińska
 • 9. Podjęcie uchwały w sprawie wydatków budżetu, które w roku 2019 nie wygasają z upływem roku budżetowego

  9. Podjęcie uchwały w sprawie wydatków budżetu, które w roku 2019 nie wygasają z upływem roku budżetowego

  • Rozpoczęto: 2019-12-30 10:47:34
  • Zakończono : 2019-12-30 10:47:46
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 18
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 3
  • Frekwencja: 85.71%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Beata Jacyszyn
  4. Arkadiusz Góraj
  5. Juliusz Góraj
  6. Urszula Rozmarynowska
  7. Ryszard Perka
  8. Cezary Szydło
  9. Zbigniew Miśkiewicz
  10. Zbigniew Czarnecki
  11. Jolanta Pietrus
  12. Mariusz Góra
  13. Witold Kiełbasa
  14. Marcin Sośnicki
  15. Stanisław Kosatka
  16. Mirosław Antoni Owczarek
  17. Grzegorz Delida
  18. Mirosław Owczarek
  Nieobecni
  1. Jacek Przybyłek
  2. Marzanna Kamola
  3. Magdalena Słupińska
 • 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Sieradza na 2019 rok

  8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Sieradza na 2019 rok

  • Rozpoczęto: 2019-12-30 10:45:53
  • Zakończono : 2019-12-30 10:46:16
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 18
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 3
  • Frekwencja: 85.71%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Beata Jacyszyn
  4. Arkadiusz Góraj
  5. Juliusz Góraj
  6. Urszula Rozmarynowska
  7. Ryszard Perka
  8. Cezary Szydło
  9. Zbigniew Miśkiewicz
  10. Zbigniew Czarnecki
  11. Jolanta Pietrus
  12. Mariusz Góra
  13. Witold Kiełbasa
  14. Marcin Sośnicki
  15. Stanisław Kosatka
  16. Mirosław Antoni Owczarek
  17. Grzegorz Delida
  18. Mirosław Owczarek
  Nieobecni
  1. Jacek Przybyłek
  2. Marzanna Kamola
  3. Magdalena Słupińska
 • 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sieradza

  7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sieradza

  • Rozpoczęto: 2019-12-30 10:40:54
  • Zakończono : 2019-12-30 10:41:09
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 17
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 4
  • Frekwencja: 80.95%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Beata Jacyszyn
  4. Arkadiusz Góraj
  5. Urszula Rozmarynowska
  6. Ryszard Perka
  7. Cezary Szydło
  8. Zbigniew Miśkiewicz
  9. Zbigniew Czarnecki
  10. Jolanta Pietrus
  11. Mariusz Góra
  12. Witold Kiełbasa
  13. Marcin Sośnicki
  14. Stanisław Kosatka
  15. Mirosław Antoni Owczarek
  16. Grzegorz Delida
  17. Mirosław Owczarek
  Nieobecni
  1. Jacek Przybyłek
  2. Marzanna Kamola
  3. Juliusz Góraj
  4. Magdalena Słupińska
 • 6. Przyjęcie Raportu monitorowanego z wdrażania w 2018 roku Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Sieradza na lata 2014 - 2020

  6. Przyjęcie Raportu monitorowanego z wdrażania w 2018 roku Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Sieradza na lata 2014 - 2020

  • Rozpoczęto: 2019-12-30 10:39:16
  • Zakończono : 2019-12-30 10:39:35
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 18
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 3
  • Frekwencja: 85.71%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Beata Jacyszyn
  4. Arkadiusz Góraj
  5. Juliusz Góraj
  6. Urszula Rozmarynowska
  7. Ryszard Perka
  8. Cezary Szydło
  9. Zbigniew Miśkiewicz
  10. Zbigniew Czarnecki
  11. Jolanta Pietrus
  12. Mariusz Góra
  13. Witold Kiełbasa
  14. Marcin Sośnicki
  15. Stanisław Kosatka
  16. Mirosław Antoni Owczarek
  17. Grzegorz Delida
  18. Mirosław Owczarek
  Nieobecni
  1. Jacek Przybyłek
  2. Marzanna Kamola
  3. Magdalena Słupińska
 • 5. Interpelacje Radnych, zapytania mieszkańców

  5. Interpelacje Radnych, zapytania mieszkańców

  • Rozpoczęto: 2019-12-30 10:39:03
  • Zakończono : 2019-12-30 10:39:08
 • 4. Przyjęcie protokołu z XVIII Sesji Rady Miejskiej w Sieradzu

  4. Przyjęcie protokołu z XVIII Sesji Rady Miejskiej w Sieradzu

  • Rozpoczęto: 2019-12-30 10:30:57
  • Zakończono : 2019-12-30 10:31:20
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 15
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 6
  • Frekwencja: 71.43%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Beata Jacyszyn
  3. Arkadiusz Góraj
  4. Juliusz Góraj
  5. Urszula Rozmarynowska
  6. Ryszard Perka
  7. Cezary Szydło
  8. Zbigniew Miśkiewicz
  9. Zbigniew Czarnecki
  10. Jolanta Pietrus
  11. Mariusz Góra
  12. Marcin Sośnicki
  13. Stanisław Kosatka
  14. Grzegorz Delida
  15. Mirosław Owczarek
  Nieobecni
  1. Zdzisław Mosiniak
  2. Jacek Przybyłek
  3. Marzanna Kamola
  4. Magdalena Słupińska
  5. Witold Kiełbasa
  6. Mirosław Antoni Owczarek
 • 3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków

  3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków

  • Rozpoczęto: 2019-12-30 10:29:46
  • Zakończono : 2019-12-30 10:30:33
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 16
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 5
  • Frekwencja: 76.19%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Beata Jacyszyn
  3. Arkadiusz Góraj
  4. Juliusz Góraj
  5. Urszula Rozmarynowska
  6. Ryszard Perka
  7. Cezary Szydło
  8. Zbigniew Miśkiewicz
  9. Zbigniew Czarnecki
  10. Jolanta Pietrus
  11. Mariusz Góra
  12. Witold Kiełbasa
  13. Marcin Sośnicki
  14. Stanisław Kosatka
  15. Grzegorz Delida
  16. Mirosław Owczarek
  Nieobecni
  1. Zdzisław Mosiniak
  2. Jacek Przybyłek
  3. Marzanna Kamola
  4. Magdalena Słupińska
  5. Mirosław Antoni Owczarek
 • 2. Przyjęcie porządku obrad XIX Sesji Rady Miejskiej w Sieradzu

  2. Przyjęcie porządku obrad XIX Sesji Rady Miejskiej w Sieradzu

  • Rozpoczęto: 2019-12-30 10:27:22
  • Zakończono : 2019-12-30 10:29:09
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 16
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 5
  • Frekwencja: 76.19%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Beata Jacyszyn
  3. Arkadiusz Góraj
  4. Juliusz Góraj
  5. Urszula Rozmarynowska
  6. Ryszard Perka
  7. Cezary Szydło
  8. Zbigniew Miśkiewicz
  9. Zbigniew Czarnecki
  10. Jolanta Pietrus
  11. Mariusz Góra
  12. Witold Kiełbasa
  13. Marcin Sośnicki
  14. Stanisław Kosatka
  15. Grzegorz Delida
  16. Mirosław Owczarek
  Nieobecni
  1. Zdzisław Mosiniak
  2. Jacek Przybyłek
  3. Marzanna Kamola
  4. Magdalena Słupińska
  5. Mirosław Antoni Owczarek
 • 1. Otwarcie XIX Sesji Rady Miejskiej w Sieradzu w kadencji 2008 - 2023

  1. Otwarcie XIX Sesji Rady Miejskiej w Sieradzu w kadencji 2008 - 2023

  • Rozpoczęto: 2019-12-30 10:26:26
  • Zakończono : 2019-12-30 10:27:15

Komentarze