XIII Sesja Rady Miejskiej w Sieradzu

Informacje

content_965dafca9d3d180eef9ed7b1264e69af.pdf 

Wyniki

 • 9. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi według właściwości.

  9. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi według właściwości.

  • Rozpoczęto: 2019-08-14 12:45:00
  • Zakończono : 2019-08-14 12:45:06
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 19
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 2
  • Frekwencja: 90.48%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Jacek Przybyłek
  4. Marzanna Kamola
  5. Arkadiusz Góraj
  6. Juliusz Góraj
  7. Urszula Rozmarynowska
  8. Magdalena Słupińska
  9. Ryszard Perka
  10. Cezary Szydło
  11. Zbigniew Miśkiewicz
  12. Zbigniew Czarnecki
  13. Jolanta Pietrus
  14. Mariusz Góra
  15. Witold Kiełbasa
  16. Marcin Sośnicki
  17. Stanisław Kosatka
  18. Grzegorz Delida
  19. Mirosław Owczarek
  Nieobecni
  1. Beata Jacyszyn
  2. Mirosław Antoni Owczarek
 • 8. Podęcie uchwały w sprawie skargi na działalność dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieradz

  8. Podęcie uchwały w sprawie skargi na działalność dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieradz

  • Rozpoczęto: 2019-08-14 12:42:13
  • Zakończono : 2019-08-14 12:43:46
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 19
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 2
  • Frekwencja: 90.48%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Jacek Przybyłek
  4. Marzanna Kamola
  5. Arkadiusz Góraj
  6. Juliusz Góraj
  7. Urszula Rozmarynowska
  8. Magdalena Słupińska
  9. Ryszard Perka
  10. Cezary Szydło
  11. Zbigniew Miśkiewicz
  12. Zbigniew Czarnecki
  13. Jolanta Pietrus
  14. Mariusz Góra
  15. Witold Kiełbasa
  16. Marcin Sośnicki
  17. Stanisław Kosatka
  18. Grzegorz Delida
  19. Mirosław Owczarek
  Nieobecni
  1. Beata Jacyszyn
  2. Mirosław Antoni Owczarek
 • 10. Zakończenie obrad

  10. Zakończenie obrad

  • Rozpoczęto: 2019-08-14 12:45:19
  • Zakończono : 2019-08-14 12:45:45
 • 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sieradzkiemu na realizację zadania pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1765E ul. Widawska - granica powiatu".

  7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sieradzkiemu na realizację zadania pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1765E ul. Widawska - granica powiatu".

  • Rozpoczęto: 2019-08-14 12:41:18
  • Zakończono : 2019-08-14 12:41:27
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 19
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 2
  • Frekwencja: 90.48%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Jacek Przybyłek
  4. Marzanna Kamola
  5. Arkadiusz Góraj
  6. Juliusz Góraj
  7. Urszula Rozmarynowska
  8. Magdalena Słupińska
  9. Ryszard Perka
  10. Cezary Szydło
  11. Zbigniew Miśkiewicz
  12. Zbigniew Czarnecki
  13. Jolanta Pietrus
  14. Mariusz Góra
  15. Witold Kiełbasa
  16. Marcin Sośnicki
  17. Stanisław Kosatka
  18. Grzegorz Delida
  19. Mirosław Owczarek
  Nieobecni
  1. Beata Jacyszyn
  2. Mirosław Antoni Owczarek
 • 6. Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Miasto Sieradz na rok 2020 na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Sieradzkiemu na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1751E ul. Reymonta w Sieradz

  6. Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Miasto Sieradz na rok 2020 na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Sieradzkiemu na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1751E ul. Reymonta w Sieradzu&q

  • Rozpoczęto: 2019-08-14 12:38:35
  • Zakończono : 2019-08-14 12:39:48
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 19
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 2
  • Frekwencja: 90.48%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Jacek Przybyłek
  4. Marzanna Kamola
  5. Arkadiusz Góraj
  6. Juliusz Góraj
  7. Urszula Rozmarynowska
  8. Magdalena Słupińska
  9. Ryszard Perka
  10. Cezary Szydło
  11. Zbigniew Miśkiewicz
  12. Zbigniew Czarnecki
  13. Jolanta Pietrus
  14. Mariusz Góra
  15. Witold Kiełbasa
  16. Marcin Sośnicki
  17. Stanisław Kosatka
  18. Grzegorz Delida
  19. Mirosław Owczarek
  Nieobecni
  1. Beata Jacyszyn
  2. Mirosław Antoni Owczarek
 • 4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sieradza.

  4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sieradza.

  • Rozpoczęto: 2019-08-14 12:32:33
  • Zakończono : 2019-08-14 12:32:43
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 19
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 2
  • Frekwencja: 90.48%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Jacek Przybyłek
  4. Marzanna Kamola
  5. Arkadiusz Góraj
  6. Juliusz Góraj
  7. Urszula Rozmarynowska
  8. Magdalena Słupińska
  9. Ryszard Perka
  10. Cezary Szydło
  11. Zbigniew Miśkiewicz
  12. Zbigniew Czarnecki
  13. Jolanta Pietrus
  14. Mariusz Góra
  15. Witold Kiełbasa
  16. Marcin Sośnicki
  17. Stanisław Kosatka
  18. Grzegorz Delida
  19. Mirosław Owczarek
  Nieobecni
  1. Beata Jacyszyn
  2. Mirosław Antoni Owczarek
 • 2b. Wniosek o rozszerzenie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie przekazania skargi według właściwości.

  2b. Wniosek o rozszerzenie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie przekazania skargi według właściwości.

  • Rozpoczęto: 2019-08-14 12:29:53
  • Zakończono : 2019-08-14 12:30:15
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 19
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 2
  • Frekwencja: 90.48%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Jacek Przybyłek
  4. Marzanna Kamola
  5. Arkadiusz Góraj
  6. Juliusz Góraj
  7. Urszula Rozmarynowska
  8. Magdalena Słupińska
  9. Ryszard Perka
  10. Cezary Szydło
  11. Zbigniew Miśkiewicz
  12. Zbigniew Czarnecki
  13. Jolanta Pietrus
  14. Mariusz Góra
  15. Witold Kiełbasa
  16. Marcin Sośnicki
  17. Stanisław Kosatka
  18. Grzegorz Delida
  19. Mirosław Owczarek
  Nieobecni
  1. Beata Jacyszyn
  2. Mirosław Antoni Owczarek
 • 2a. Wniosek o rozszerzenie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie skargi na działalność dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieradzu.

  2a. Wniosek o rozszerzenie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie skargi na działalność dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieradzu.

  • Rozpoczęto: 2019-08-14 12:28:36
  • Zakończono : 2019-08-14 12:29:43
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 19
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 2
  • Frekwencja: 90.48%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Jacek Przybyłek
  4. Marzanna Kamola
  5. Arkadiusz Góraj
  6. Juliusz Góraj
  7. Urszula Rozmarynowska
  8. Magdalena Słupińska
  9. Ryszard Perka
  10. Cezary Szydło
  11. Zbigniew Miśkiewicz
  12. Zbigniew Czarnecki
  13. Jolanta Pietrus
  14. Mariusz Góra
  15. Witold Kiełbasa
  16. Marcin Sośnicki
  17. Stanisław Kosatka
  18. Grzegorz Delida
  19. Mirosław Owczarek
  Nieobecni
  1. Beata Jacyszyn
  2. Mirosław Antoni Owczarek
 • 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Sieradza na 2019 rok

  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Sieradza na 2019 rok

  • Rozpoczęto: 2019-08-14 12:33:58
  • Zakończono : 2019-08-14 12:34:05
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 19
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 2
  • Frekwencja: 90.48%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Jacek Przybyłek
  4. Marzanna Kamola
  5. Arkadiusz Góraj
  6. Juliusz Góraj
  7. Urszula Rozmarynowska
  8. Magdalena Słupińska
  9. Ryszard Perka
  10. Cezary Szydło
  11. Zbigniew Miśkiewicz
  12. Zbigniew Czarnecki
  13. Jolanta Pietrus
  14. Mariusz Góra
  15. Witold Kiełbasa
  16. Marcin Sośnicki
  17. Stanisław Kosatka
  18. Grzegorz Delida
  19. Mirosław Owczarek
  Nieobecni
  1. Beata Jacyszyn
  2. Mirosław Antoni Owczarek
 • 3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków

  3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków

  • Rozpoczęto: 2019-08-14 12:30:57
  • Zakończono : 2019-08-14 12:31:06
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 19
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 2
  • Frekwencja: 90.48%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Jacek Przybyłek
  4. Marzanna Kamola
  5. Arkadiusz Góraj
  6. Juliusz Góraj
  7. Urszula Rozmarynowska
  8. Magdalena Słupińska
  9. Ryszard Perka
  10. Cezary Szydło
  11. Zbigniew Miśkiewicz
  12. Zbigniew Czarnecki
  13. Jolanta Pietrus
  14. Mariusz Góra
  15. Witold Kiełbasa
  16. Marcin Sośnicki
  17. Stanisław Kosatka
  18. Grzegorz Delida
  19. Mirosław Owczarek
  Nieobecni
  1. Beata Jacyszyn
  2. Mirosław Antoni Owczarek
 • 2. Przyjęcie porządku XIII Sesji Rady Miejskiej w Sieradzu

  2. Przyjęcie porządku XIII Sesji Rady Miejskiej w Sieradzu

  • Rozpoczęto: 2019-08-14 12:30:24
  • Zakończono : 2019-08-14 12:30:31
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 19
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 2
  • Frekwencja: 90.48%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Jacek Przybyłek
  4. Marzanna Kamola
  5. Arkadiusz Góraj
  6. Juliusz Góraj
  7. Urszula Rozmarynowska
  8. Magdalena Słupińska
  9. Ryszard Perka
  10. Cezary Szydło
  11. Zbigniew Miśkiewicz
  12. Zbigniew Czarnecki
  13. Jolanta Pietrus
  14. Mariusz Góra
  15. Witold Kiełbasa
  16. Marcin Sośnicki
  17. Stanisław Kosatka
  18. Grzegorz Delida
  19. Mirosław Owczarek
  Nieobecni
  1. Beata Jacyszyn
  2. Mirosław Antoni Owczarek
 • 1. Otwarcie XIII Sesji Rady Miejskiej w Sieradzu w kadencji 2018 - 2023

  1. Otwarcie XIII Sesji Rady Miejskiej w Sieradzu w kadencji 2018 - 2023

  • Rozpoczęto: 2019-08-14 12:26:07
  • Zakończono : 2019-08-14 12:26:13

Komentarze