XII Sesja Rady Miejskiej w Sieradzu w kadencji 2018 - 2023

Informacje

Wyniki

 • 11. Zakończenie obrad

  11. Zakończenie obrad

  • Rozpoczęto: 2019-07-09 13:56:09
  • Zakończono : 2019-07-09 13:56:18
 • 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Łódzkiemu na rozbudowę skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 480 i nr 482 oraz drogi gminnej - ulicy 3-go Maja w Sieradzu

  10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Łódzkiemu na rozbudowę skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 480 i nr 482 oraz drogi gminnej - ulicy 3-go Maja w Sieradzu

  • Rozpoczęto: 2019-07-09 13:55:42
  • Zakończono : 2019-07-09 13:55:52
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 21
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 0
  • Frekwencja: 100%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Jacek Przybyłek
  4. Marzanna Kamola
  5. Beata Jacyszyn
  6. Arkadiusz Góraj
  7. Juliusz Góraj
  8. Urszula Rozmarynowska
  9. Magdalena Słupińska
  10. Ryszard Perka
  11. Cezary Szydło
  12. Zbigniew Miśkiewicz
  13. Zbigniew Czarnecki
  14. Jolanta Pietrus
  15. Mariusz Góra
  16. Witold Kiełbasa
  17. Marcin Sośnicki
  18. Stanisław Kosatka
  19. Mirosław Antoni Owczarek
  20. Grzegorz Delida
  21. Mirosław Owczarek
 • 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Sieradza na 2019 rok

  9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Sieradza na 2019 rok

  • Rozpoczęto: 2019-07-09 13:46:04
  • Zakończono : 2019-07-09 13:46:14
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 21
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 0
  • Frekwencja: 100%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Jacek Przybyłek
  4. Marzanna Kamola
  5. Beata Jacyszyn
  6. Arkadiusz Góraj
  7. Juliusz Góraj
  8. Urszula Rozmarynowska
  9. Magdalena Słupińska
  10. Ryszard Perka
  11. Cezary Szydło
  12. Zbigniew Miśkiewicz
  13. Zbigniew Czarnecki
  14. Jolanta Pietrus
  15. Mariusz Góra
  16. Witold Kiełbasa
  17. Marcin Sośnicki
  18. Stanisław Kosatka
  19. Mirosław Antoni Owczarek
  20. Grzegorz Delida
  21. Mirosław Owczarek
 • 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sieradza

  8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sieradza

  • Rozpoczęto: 2019-07-09 13:41:15
  • Zakończono : 2019-07-09 13:41:27
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 21
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 0
  • Frekwencja: 100%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Jacek Przybyłek
  4. Marzanna Kamola
  5. Beata Jacyszyn
  6. Arkadiusz Góraj
  7. Juliusz Góraj
  8. Urszula Rozmarynowska
  9. Magdalena Słupińska
  10. Ryszard Perka
  11. Cezary Szydło
  12. Zbigniew Miśkiewicz
  13. Zbigniew Czarnecki
  14. Jolanta Pietrus
  15. Mariusz Góra
  16. Witold Kiełbasa
  17. Marcin Sośnicki
  18. Stanisław Kosatka
  19. Mirosław Antoni Owczarek
  20. Grzegorz Delida
  21. Mirosław Owczarek
 • 7. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków

  7. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków

  • Rozpoczęto: 2019-07-09 13:36:18
  • Zakończono : 2019-07-09 13:36:29
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 19
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 2
   • Nieobecni: 0
  • Frekwencja: 100%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Jacek Przybyłek
  4. Marzanna Kamola
  5. Beata Jacyszyn
  6. Arkadiusz Góraj
  7. Juliusz Góraj
  8. Urszula Rozmarynowska
  9. Magdalena Słupińska
  10. Ryszard Perka
  11. Zbigniew Miśkiewicz
  12. Zbigniew Czarnecki
  13. Jolanta Pietrus
  14. Mariusz Góra
  15. Witold Kiełbasa
  16. Marcin Sośnicki
  17. Stanisław Kosatka
  18. Grzegorz Delida
  19. Mirosław Owczarek
  Wstrzymani
  1. Cezary Szydło
  2. Mirosław Antoni Owczarek
 • 6. Przyjęcie całego porządku obrad XII Sesji Rady Miejskiej w Sieradzu w kadencji 2018 - 2023 wraz z wprowadzoną autopoprawką Prezydenta Miasta Sieradza

  6. Przyjęcie całego porządku obrad XII Sesji Rady Miejskiej w Sieradzu w kadencji 2018 - 2023 wraz z wprowadzoną autopoprawką Prezydenta Miasta Sieradza

  • Rozpoczęto: 2019-07-09 13:35:28
  • Zakończono : 2019-07-09 13:35:44
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 20
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 1
   • Nieobecni: 0
  • Frekwencja: 100%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Jacek Przybyłek
  4. Marzanna Kamola
  5. Beata Jacyszyn
  6. Juliusz Góraj
  7. Urszula Rozmarynowska
  8. Magdalena Słupińska
  9. Ryszard Perka
  10. Cezary Szydło
  11. Zbigniew Miśkiewicz
  12. Zbigniew Czarnecki
  13. Jolanta Pietrus
  14. Mariusz Góra
  15. Witold Kiełbasa
  16. Marcin Sośnicki
  17. Stanisław Kosatka
  18. Mirosław Antoni Owczarek
  19. Grzegorz Delida
  20. Mirosław Owczarek
  Wstrzymani
  1. Arkadiusz Góraj
 • 4a. Wniosek formalny dotyczący rozszerzenia porządku obrad o interpelacje, wnioski i zapytania mieszkańców

  4a. Wniosek formalny dotyczący rozszerzenia porządku obrad o interpelacje, wnioski i zapytania mieszkańców

  • Rozpoczęto: 2019-07-09 13:33:51
  • Zakończono : 2019-07-09 13:33:56
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 12
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 9
  • Frekwencja: 57.14%

  Szczegóły głosowania

  Nieobecni
  1. Andrzej Czapnik
  2. Jacek Przybyłek
  3. Marzanna Kamola
  4. Arkadiusz Góraj
  5. Urszula Rozmarynowska
  6. Magdalena Słupińska
  7. Ryszard Perka
  8. Witold Kiełbasa
  9. Mirosław Owczarek
  Za
  1. Zdzisław Mosiniak
  2. Beata Jacyszyn
  3. Juliusz Góraj
  4. Cezary Szydło
  5. Zbigniew Miśkiewicz
  6. Zbigniew Czarnecki
  7. Jolanta Pietrus
  8. Mariusz Góra
  9. Marcin Sośnicki
  10. Stanisław Kosatka
  11. Mirosław Antoni Owczarek
  12. Grzegorz Delida
 • 5. Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Łódzkiemu na rozbudowę skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 480 i nr 482 oraz drogi gminnej - ulicy 3-go Maja w Sieradzu

  5. Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Łódzkiemu na rozbudowę skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 480 i nr 482 oraz drogi gminnej - ulicy 3-go Maja w Sieradzu

  • Rozpoczęto: 2019-07-09 13:34:33
  • Zakończono : 2019-07-09 13:34:53
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 21
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 0
  • Frekwencja: 100%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Jacek Przybyłek
  4. Marzanna Kamola
  5. Beata Jacyszyn
  6. Arkadiusz Góraj
  7. Juliusz Góraj
  8. Urszula Rozmarynowska
  9. Magdalena Słupińska
  10. Ryszard Perka
  11. Cezary Szydło
  12. Zbigniew Miśkiewicz
  13. Zbigniew Czarnecki
  14. Jolanta Pietrus
  15. Mariusz Góra
  16. Witold Kiełbasa
  17. Marcin Sośnicki
  18. Stanisław Kosatka
  19. Mirosław Antoni Owczarek
  20. Grzegorz Delida
  21. Mirosław Owczarek
 • 4. Autopoprawka dotycząca zmian w budżecie miasta Sieradza na 2019 rok

  4. Autopoprawka dotycząca zmian w budżecie miasta Sieradza na 2019 rok

  • Rozpoczęto: 2019-07-09 13:31:32
  • Zakończono : 2019-07-09 13:33:09
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 17
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 4
   • Nieobecni: 0
  • Frekwencja: 100%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Jacek Przybyłek
  4. Marzanna Kamola
  5. Beata Jacyszyn
  6. Urszula Rozmarynowska
  7. Magdalena Słupińska
  8. Ryszard Perka
  9. Cezary Szydło
  10. Zbigniew Miśkiewicz
  11. Zbigniew Czarnecki
  12. Jolanta Pietrus
  13. Mariusz Góra
  14. Marcin Sośnicki
  15. Stanisław Kosatka
  16. Mirosław Antoni Owczarek
  17. Grzegorz Delida
  Wstrzymani
  1. Arkadiusz Góraj
  2. Juliusz Góraj
  3. Witold Kiełbasa
  4. Mirosław Owczarek
 • 3. Autopoprawka dotycząca Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sieradza

  3. Autopoprawka dotycząca Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sieradza

  • Rozpoczęto: 2019-07-09 13:28:55
  • Zakończono : 2019-07-09 13:29:53
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 17
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 4
   • Nieobecni: 0
  • Frekwencja: 100%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Jacek Przybyłek
  4. Marzanna Kamola
  5. Beata Jacyszyn
  6. Urszula Rozmarynowska
  7. Magdalena Słupińska
  8. Ryszard Perka
  9. Cezary Szydło
  10. Zbigniew Miśkiewicz
  11. Zbigniew Czarnecki
  12. Jolanta Pietrus
  13. Mariusz Góra
  14. Marcin Sośnicki
  15. Stanisław Kosatka
  16. Mirosław Antoni Owczarek
  17. Grzegorz Delida
  Wstrzymani
  1. Arkadiusz Góraj
  2. Juliusz Góraj
  3. Witold Kiełbasa
  4. Mirosław Owczarek
 • 2. Wprowadzenie do porządku obrad autopoprawki Prezydenta Miasta Sieradza

  2. Wprowadzenie do porządku obrad autopoprawki Prezydenta Miasta Sieradza

  • Rozpoczęto: 2019-07-09 13:27:47
  • Zakończono : 2019-07-09 13:27:52
  • Wynik: Odrzucono podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 0
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 21

  Szczegóły głosowania

  Nieobecni
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Jacek Przybyłek
  4. Marzanna Kamola
  5. Beata Jacyszyn
  6. Arkadiusz Góraj
  7. Juliusz Góraj
  8. Urszula Rozmarynowska
  9. Magdalena Słupińska
  10. Ryszard Perka
  11. Cezary Szydło
  12. Zbigniew Miśkiewicz
  13. Zbigniew Czarnecki
  14. Jolanta Pietrus
  15. Mariusz Góra
  16. Witold Kiełbasa
  17. Marcin Sośnicki
  18. Stanisław Kosatka
  19. Mirosław Antoni Owczarek
  20. Grzegorz Delida
  21. Mirosław Owczarek
 • 1. Otwarcie XII Sesji Rady Miejskiej w Sieradzu

  1. Otwarcie XII Sesji Rady Miejskiej w Sieradzu

  • Rozpoczęto: 2019-07-09 13:21:06
  • Zakończono : 2019-07-09 13:21:57

Komentarze