XI Sesja Rady Miejskiej w Sieradzu w kadencji 2018 - 2023

Wideo

Informacje

Wyniki

 • 11. Reasumpcja: Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieradzu za 2018 r.

  11. Reasumpcja: Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieradzu za 2018 r.

  • Rozpoczęto: 2019-06-19 15:46:14
  • Zakończono : 2019-06-19 15:46:22
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 20
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 1
  • Frekwencja: 95.24%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Jacek Przybyłek
  4. Marzanna Kamola
  5. Beata Jacyszyn
  6. Arkadiusz Góraj
  7. Urszula Rozmarynowska
  8. Magdalena Słupińska
  9. Ryszard Perka
  10. Cezary Szydło
  11. Zbigniew Miśkiewicz
  12. Zbigniew Czarnecki
  13. Jolanta Pietrus
  14. Mariusz Góra
  15. Witold Kiełbasa
  16. Marcin Sośnicki
  17. Stanisław Kosatka
  18. Mirosław Antoni Owczarek
  19. Grzegorz Delida
  20. Mirosław Owczarek
  Nieobecni
  1. Juliusz Góraj
 • 2a. Autopoprawka dot. zmian w budżecie miasta Sieradza

  2a. Autopoprawka dot. zmian w budżecie miasta Sieradza

  • Rozpoczęto: 2019-06-19 14:04:18
  • Zakończono : 2019-06-19 14:08:40
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 20
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 1
  • Frekwencja: 95.24%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Jacek Przybyłek
  4. Marzanna Kamola
  5. Beata Jacyszyn
  6. Arkadiusz Góraj
  7. Urszula Rozmarynowska
  8. Magdalena Słupińska
  9. Ryszard Perka
  10. Cezary Szydło
  11. Zbigniew Miśkiewicz
  12. Zbigniew Czarnecki
  13. Jolanta Pietrus
  14. Mariusz Góra
  15. Witold Kiełbasa
  16. Marcin Sośnicki
  17. Stanisław Kosatka
  18. Mirosław Antoni Owczarek
  19. Grzegorz Delida
  20. Mirosław Owczarek
  Nieobecni
  1. Juliusz Góraj
 • 21. Zakończenie obrad XI Sesji Rady Miejskiej w Sieradzu w kadencji 2018 - 2023

  21. Zakończenie obrad XI Sesji Rady Miejskiej w Sieradzu w kadencji 2018 - 2023

  • Rozpoczęto: 2019-06-19 17:37:08
  • Zakończono : 2019-06-19 17:37:46
 • 20. Podjęcie uchwały w sprawie reprezentowania Miasta Sieradza w Związku Komunalnym Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"

  20. Podjęcie uchwały w sprawie reprezentowania Miasta Sieradza w Związku Komunalnym Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"

  • Rozpoczęto: 2019-06-19 17:36:40
  • Zakończono : 2019-06-19 17:36:52
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 20
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 1
  • Frekwencja: 95.24%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Jacek Przybyłek
  4. Marzanna Kamola
  5. Beata Jacyszyn
  6. Arkadiusz Góraj
  7. Urszula Rozmarynowska
  8. Magdalena Słupińska
  9. Ryszard Perka
  10. Cezary Szydło
  11. Zbigniew Miśkiewicz
  12. Zbigniew Czarnecki
  13. Jolanta Pietrus
  14. Mariusz Góra
  15. Witold Kiełbasa
  16. Marcin Sośnicki
  17. Stanisław Kosatka
  18. Mirosław Antoni Owczarek
  19. Grzegorz Delida
  20. Mirosław Owczarek
  Nieobecni
  1. Juliusz Góraj
 • 19. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Sieradza

  19. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Sieradza

  • Rozpoczęto: 2019-06-19 17:34:13
  • Zakończono : 2019-06-19 17:34:27
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 15
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 5
   • Nieobecni: 1
  • Frekwencja: 95.24%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Marzanna Kamola
  4. Arkadiusz Góraj
  5. Urszula Rozmarynowska
  6. Magdalena Słupińska
  7. Ryszard Perka
  8. Cezary Szydło
  9. Zbigniew Miśkiewicz
  10. Jolanta Pietrus
  11. Mariusz Góra
  12. Stanisław Kosatka
  13. Mirosław Antoni Owczarek
  14. Grzegorz Delida
  15. Mirosław Owczarek
  Wstrzymani
  1. Jacek Przybyłek
  2. Beata Jacyszyn
  3. Zbigniew Czarnecki
  4. Witold Kiełbasa
  5. Marcin Sośnicki
  Nieobecni
  1. Juliusz Góraj
 • 18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Sieradza absolutorium za 2018 rok

  18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Sieradza absolutorium za 2018 rok

  • Rozpoczęto: 2019-06-19 17:29:57
  • Zakończono : 2019-06-19 17:30:10
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 11
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 9
   • Nieobecni: 1
  • Frekwencja: 95.24%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Marzanna Kamola
  4. Magdalena Słupińska
  5. Ryszard Perka
  6. Cezary Szydło
  7. Zbigniew Miśkiewicz
  8. Mariusz Góra
  9. Stanisław Kosatka
  10. Mirosław Antoni Owczarek
  11. Grzegorz Delida
  Wstrzymani
  1. Jacek Przybyłek
  2. Beata Jacyszyn
  3. Arkadiusz Góraj
  4. Urszula Rozmarynowska
  5. Zbigniew Czarnecki
  6. Jolanta Pietrus
  7. Witold Kiełbasa
  8. Marcin Sośnicki
  9. Mirosław Owczarek
  Nieobecni
  1. Juliusz Góraj
 • 17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta Sieradza za 2018 r., wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Sieradza za 2018 r.

  17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta Sieradza za 2018 r., wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Sieradza za 2018 r.

  • Rozpoczęto: 2019-06-19 17:21:31
  • Zakończono : 2019-06-19 17:22:42
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 11
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 9
   • Nieobecni: 1
  • Frekwencja: 95.24%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Marzanna Kamola
  4. Magdalena Słupińska
  5. Ryszard Perka
  6. Cezary Szydło
  7. Zbigniew Miśkiewicz
  8. Mariusz Góra
  9. Stanisław Kosatka
  10. Mirosław Antoni Owczarek
  11. Grzegorz Delida
  Wstrzymani
  1. Jacek Przybyłek
  2. Beata Jacyszyn
  3. Arkadiusz Góraj
  4. Urszula Rozmarynowska
  5. Zbigniew Czarnecki
  6. Jolanta Pietrus
  7. Witold Kiełbasa
  8. Marcin Sośnicki
  9. Mirosław Owczarek
  Nieobecni
  1. Juliusz Góraj
 • 16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Sieradza wotum zaufania

  16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Sieradza wotum zaufania

  • Rozpoczęto: 2019-06-19 17:04:45
  • Zakończono : 2019-06-19 17:05:07
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 11
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 9
   • Nieobecni: 1
  • Frekwencja: 95.24%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Marzanna Kamola
  4. Magdalena Słupińska
  5. Ryszard Perka
  6. Cezary Szydło
  7. Zbigniew Miśkiewicz
  8. Mariusz Góra
  9. Stanisław Kosatka
  10. Mirosław Antoni Owczarek
  11. Grzegorz Delida
  Wstrzymani
  1. Jacek Przybyłek
  2. Beata Jacyszyn
  3. Arkadiusz Góraj
  4. Urszula Rozmarynowska
  5. Zbigniew Czarnecki
  6. Jolanta Pietrus
  7. Witold Kiełbasa
  8. Marcin Sośnicki
  9. Mirosław Owczarek
  Nieobecni
  1. Juliusz Góraj
 • 15. Debata nad Raportem o stanie Gminy Miasto Sieradz za rok 2018

  15. Debata nad Raportem o stanie Gminy Miasto Sieradz za rok 2018

  • Rozpoczęto: 2019-06-19 15:55:02
  • Zakończono : 2019-06-19 17:03:16
 • 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg gminnych na terenie Miasta Sieradza

  14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg gminnych na terenie Miasta Sieradza

  • Rozpoczęto: 2019-06-19 15:53:55
  • Zakończono : 2019-06-19 15:54:05
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 20
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 1
  • Frekwencja: 95.24%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Jacek Przybyłek
  4. Marzanna Kamola
  5. Beata Jacyszyn
  6. Arkadiusz Góraj
  7. Urszula Rozmarynowska
  8. Magdalena Słupińska
  9. Ryszard Perka
  10. Cezary Szydło
  11. Zbigniew Miśkiewicz
  12. Zbigniew Czarnecki
  13. Jolanta Pietrus
  14. Mariusz Góra
  15. Witold Kiełbasa
  16. Marcin Sośnicki
  17. Stanisław Kosatka
  18. Mirosław Antoni Owczarek
  19. Grzegorz Delida
  20. Mirosław Owczarek
  Nieobecni
  1. Juliusz Góraj
 • 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina miasto Sieradz, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz ustalenia warunków i zasad korzystania z tych obiektów

  13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina miasto Sieradz, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz ustalenia warunków i zasad korzystania z tych obiektów

  • Rozpoczęto: 2019-06-19 15:50:46
  • Zakończono : 2019-06-19 15:50:55
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 20
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 1
  • Frekwencja: 95.24%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Jacek Przybyłek
  4. Marzanna Kamola
  5. Beata Jacyszyn
  6. Arkadiusz Góraj
  7. Urszula Rozmarynowska
  8. Magdalena Słupińska
  9. Ryszard Perka
  10. Cezary Szydło
  11. Zbigniew Miśkiewicz
  12. Zbigniew Czarnecki
  13. Jolanta Pietrus
  14. Mariusz Góra
  15. Witold Kiełbasa
  16. Marcin Sośnicki
  17. Stanisław Kosatka
  18. Mirosław Antoni Owczarek
  19. Grzegorz Delida
  20. Mirosław Owczarek
  Nieobecni
  1. Juliusz Góraj
 • 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia żłobka, dla którego organem prowadzącym jest gmina miasto Sieradz oraz nadania mu statutu oraz zmiany uchwały w sprawie opłat z tytułu korzystania ze żłobka prowadzonego przez gminę miasto Sie

  12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia żłobka, dla którego organem prowadzącym jest gmina miasto Sieradz oraz nadania mu statutu oraz zmiany uchwały w sprawie opłat z tytułu korzystania ze żłobka prowadzonego przez gminę miasto Sieradz

  • Rozpoczęto: 2019-06-19 15:48:29
  • Zakończono : 2019-06-19 15:48:38
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 20
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 1
  • Frekwencja: 95.24%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Jacek Przybyłek
  4. Marzanna Kamola
  5. Beata Jacyszyn
  6. Arkadiusz Góraj
  7. Urszula Rozmarynowska
  8. Magdalena Słupińska
  9. Ryszard Perka
  10. Cezary Szydło
  11. Zbigniew Miśkiewicz
  12. Zbigniew Czarnecki
  13. Jolanta Pietrus
  14. Mariusz Góra
  15. Witold Kiełbasa
  16. Marcin Sośnicki
  17. Stanisław Kosatka
  18. Mirosław Antoni Owczarek
  19. Grzegorz Delida
  20. Mirosław Owczarek
  Nieobecni
  1. Juliusz Góraj
 • 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieradzu za 2018 r.

  11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieradzu za 2018 r.

  • Rozpoczęto: 2019-06-19 15:45:41
  • Zakończono : 2019-06-19 15:45:50
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 19
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 1
   • Nieobecni: 1
  • Frekwencja: 95.24%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Jacek Przybyłek
  4. Marzanna Kamola
  5. Arkadiusz Góraj
  6. Urszula Rozmarynowska
  7. Magdalena Słupińska
  8. Ryszard Perka
  9. Cezary Szydło
  10. Zbigniew Miśkiewicz
  11. Zbigniew Czarnecki
  12. Jolanta Pietrus
  13. Mariusz Góra
  14. Witold Kiełbasa
  15. Marcin Sośnicki
  16. Stanisław Kosatka
  17. Mirosław Antoni Owczarek
  18. Grzegorz Delida
  19. Mirosław Owczarek
  Wstrzymani
  1. Beata Jacyszyn
  Nieobecni
  1. Juliusz Góraj
 • 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Sieradza na rok 2019

  10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Sieradza na rok 2019

  • Rozpoczęto: 2019-06-19 15:43:51
  • Zakończono : 2019-06-19 15:44:00
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 19
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 1
   • Nieobecni: 1
  • Frekwencja: 95.24%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Jacek Przybyłek
  4. Marzanna Kamola
  5. Arkadiusz Góraj
  6. Urszula Rozmarynowska
  7. Magdalena Słupińska
  8. Ryszard Perka
  9. Cezary Szydło
  10. Zbigniew Miśkiewicz
  11. Zbigniew Czarnecki
  12. Jolanta Pietrus
  13. Mariusz Góra
  14. Witold Kiełbasa
  15. Marcin Sośnicki
  16. Stanisław Kosatka
  17. Mirosław Antoni Owczarek
  18. Grzegorz Delida
  19. Mirosław Owczarek
  Wstrzymani
  1. Beata Jacyszyn
  Nieobecni
  1. Juliusz Góraj
 • 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sieradza

  9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sieradza

  • Rozpoczęto: 2019-06-19 15:41:50
  • Zakończono : 2019-06-19 15:42:07
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 19
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 1
   • Nieobecni: 1
  • Frekwencja: 95.24%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Jacek Przybyłek
  4. Marzanna Kamola
  5. Arkadiusz Góraj
  6. Urszula Rozmarynowska
  7. Magdalena Słupińska
  8. Ryszard Perka
  9. Cezary Szydło
  10. Zbigniew Miśkiewicz
  11. Zbigniew Czarnecki
  12. Jolanta Pietrus
  13. Mariusz Góra
  14. Witold Kiełbasa
  15. Marcin Sośnicki
  16. Stanisław Kosatka
  17. Mirosław Antoni Owczarek
  18. Grzegorz Delida
  19. Mirosław Owczarek
  Wstrzymani
  1. Beata Jacyszyn
  Nieobecni
  1. Juliusz Góraj
 • 8. Informacja Prezydenta Miasta Sieradza - o głównych zadaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym

  8. Informacja Prezydenta Miasta Sieradza - o głównych zadaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym

  • Rozpoczęto: 2019-06-19 15:21:19
  • Zakończono : 2019-06-19 15:21:57
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 19
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 1
   • Nieobecni: 1
  • Frekwencja: 95.24%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Jacek Przybyłek
  4. Marzanna Kamola
  5. Beata Jacyszyn
  6. Urszula Rozmarynowska
  7. Magdalena Słupińska
  8. Ryszard Perka
  9. Cezary Szydło
  10. Zbigniew Miśkiewicz
  11. Zbigniew Czarnecki
  12. Jolanta Pietrus
  13. Mariusz Góra
  14. Witold Kiełbasa
  15. Marcin Sośnicki
  16. Stanisław Kosatka
  17. Mirosław Antoni Owczarek
  18. Grzegorz Delida
  19. Mirosław Owczarek
  Wstrzymani
  1. Arkadiusz Góraj
  Nieobecni
  1. Juliusz Góraj
 • 7. Interpelacje Radnych, zapytania mieszkańców - odpowiedzi i wyjaśnienia Prezydenta Miasta Sieradza

  7. Interpelacje Radnych, zapytania mieszkańców - odpowiedzi i wyjaśnienia Prezydenta Miasta Sieradza

  • Rozpoczęto: 2019-06-19 14:12:25
  • Zakończono : 2019-06-19 15:21:11
 • 6. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków

  6. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków

  • Rozpoczęto: 2019-06-19 14:11:49
  • Zakończono : 2019-06-19 14:11:58
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 20
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 1
  • Frekwencja: 95.24%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Jacek Przybyłek
  4. Marzanna Kamola
  5. Beata Jacyszyn
  6. Arkadiusz Góraj
  7. Urszula Rozmarynowska
  8. Magdalena Słupińska
  9. Ryszard Perka
  10. Cezary Szydło
  11. Zbigniew Miśkiewicz
  12. Zbigniew Czarnecki
  13. Jolanta Pietrus
  14. Mariusz Góra
  15. Witold Kiełbasa
  16. Marcin Sośnicki
  17. Stanisław Kosatka
  18. Mirosław Antoni Owczarek
  19. Grzegorz Delida
  20. Mirosław Owczarek
  Nieobecni
  1. Juliusz Góraj
 • 5. Przyjęcie porządku obrad XI Sesji Rady Miejskiej w Sieradzu wraz z wprowadzoną autopoprawką Prezydenta Miasta Sieradza

  5. Przyjęcie porządku obrad XI Sesji Rady Miejskiej w Sieradzu wraz z wprowadzoną autopoprawką Prezydenta Miasta Sieradza

  • Rozpoczęto: 2019-06-19 14:10:43
  • Zakończono : 2019-06-19 14:10:51
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 19
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 1
   • Nieobecni: 1
  • Frekwencja: 95.24%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Jacek Przybyłek
  4. Marzanna Kamola
  5. Beata Jacyszyn
  6. Arkadiusz Góraj
  7. Urszula Rozmarynowska
  8. Magdalena Słupińska
  9. Ryszard Perka
  10. Zbigniew Miśkiewicz
  11. Zbigniew Czarnecki
  12. Jolanta Pietrus
  13. Mariusz Góra
  14. Witold Kiełbasa
  15. Marcin Sośnicki
  16. Stanisław Kosatka
  17. Mirosław Antoni Owczarek
  18. Grzegorz Delida
  19. Mirosław Owczarek
  Nieobecni
  1. Juliusz Góraj
  Wstrzymani
  1. Cezary Szydło
 • 4. Wprowadzenie do porządku obrad uchwały w sprawie reprezentowania Miasta Sieradza w Związku Komunalnym Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"

  4. Wprowadzenie do porządku obrad uchwały w sprawie reprezentowania Miasta Sieradza w Związku Komunalnym Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"

  • Rozpoczęto: 2019-06-19 14:09:57
  • Zakończono : 2019-06-19 14:10:11
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 20
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 1
  • Frekwencja: 95.24%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Jacek Przybyłek
  4. Marzanna Kamola
  5. Beata Jacyszyn
  6. Arkadiusz Góraj
  7. Urszula Rozmarynowska
  8. Magdalena Słupińska
  9. Ryszard Perka
  10. Cezary Szydło
  11. Zbigniew Miśkiewicz
  12. Zbigniew Czarnecki
  13. Jolanta Pietrus
  14. Mariusz Góra
  15. Witold Kiełbasa
  16. Marcin Sośnicki
  17. Stanisław Kosatka
  18. Mirosław Antoni Owczarek
  19. Grzegorz Delida
  20. Mirosław Owczarek
  Nieobecni
  1. Juliusz Góraj
 • 3. Wprowadzenie do porządku obrad uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Sieradza

  3. Wprowadzenie do porządku obrad uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Sieradza

  • Rozpoczęto: 2019-06-19 14:09:11
  • Zakończono : 2019-06-19 14:09:27
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 17
   • Przeciw: 2
   • Wstrzymani: 1
   • Nieobecni: 1
  • Frekwencja: 95.24%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Marzanna Kamola
  4. Beata Jacyszyn
  5. Arkadiusz Góraj
  6. Urszula Rozmarynowska
  7. Magdalena Słupińska
  8. Ryszard Perka
  9. Cezary Szydło
  10. Zbigniew Miśkiewicz
  11. Jolanta Pietrus
  12. Mariusz Góra
  13. Witold Kiełbasa
  14. Stanisław Kosatka
  15. Mirosław Antoni Owczarek
  16. Grzegorz Delida
  17. Mirosław Owczarek
  Przeciw
  1. Jacek Przybyłek
  2. Marcin Sośnicki
  Nieobecni
  1. Juliusz Góraj
  Wstrzymani
  1. Zbigniew Czarnecki
 • 2. Wprowadzenie do porządku obrad autopoprawki Prezydenta Miasta Sieradza dot. WPF i zmian w budżecie

  2. Wprowadzenie do porządku obrad autopoprawki Prezydenta Miasta Sieradza dot. WPF i zmian w budżecie

  • Rozpoczęto: 2019-06-19 13:56:14
  • Zakończono : 2019-06-19 13:56:52
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 19
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 1
   • Nieobecni: 1
  • Frekwencja: 95.24%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Jacek Przybyłek
  4. Marzanna Kamola
  5. Arkadiusz Góraj
  6. Urszula Rozmarynowska
  7. Magdalena Słupińska
  8. Ryszard Perka
  9. Cezary Szydło
  10. Zbigniew Miśkiewicz
  11. Zbigniew Czarnecki
  12. Jolanta Pietrus
  13. Mariusz Góra
  14. Witold Kiełbasa
  15. Marcin Sośnicki
  16. Stanisław Kosatka
  17. Mirosław Antoni Owczarek
  18. Grzegorz Delida
  19. Mirosław Owczarek
  Wstrzymani
  1. Beata Jacyszyn
  Nieobecni
  1. Juliusz Góraj
 • 1. Otwarcie XI Sesji Rady Miejskiej w Sieradzu w kadencji 2018 - 2023

  1. Otwarcie XI Sesji Rady Miejskiej w Sieradzu w kadencji 2018 - 2023

  • Rozpoczęto: 2019-06-19 13:49:39
  • Zakończono : 2019-06-19 13:49:47

Komentarze