X Sesja Rady Miejskiej w Sieradzu w kadencji 2018 - 2023

Informacje

Wyniki

 • 1. test

  1. test

  • Rozpoczęto: 2019-05-30 17:35:38
  • Zakończono : 2019-05-30 17:35:46
  • Wynik: Odrzucono podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 0
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 21

  Szczegóły głosowania

  Nieobecni
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Jacek Przybyłek
  4. Marzanna Kamola
  5. Beata Jacyszyn
  6. Arkadiusz Góraj
  7. Juliusz Góraj
  8. Urszula Rozmarynowska
  9. Magdalena Słupińska
  10. Ryszard Perka
  11. Cezary Szydło
  12. Zbigniew Miśkiewicz
  13. Zbigniew Czarnecki
  14. Jolanta Pietrus
  15. Mariusz Góra
  16. Witold Kiełbasa
  17. Marcin Sośnicki
  18. Stanisław Kosatka
  19. Mirosław Antoni Owczarek
  20. Grzegorz Delida
  21. Mirosław Owczarek
 • 26. Zakończenie obrad X Sesji Rady Miejskiej w Sieradzu w kadencji 2018 - 2023

  26. Zakończenie obrad X Sesji Rady Miejskiej w Sieradzu w kadencji 2018 - 2023

  • Rozpoczęto: 2019-05-30 17:23:21
  • Zakończono : 2019-05-30 17:25:12
 • 25. Sprawy różne, komunikaty, oświadczenia

  25. Sprawy różne, komunikaty, oświadczenia

  • Rozpoczęto: 2019-05-30 17:19:37
  • Zakończono : 2019-05-30 17:23:12
 • 24. Podjęcie uchwały w spr. wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego

  24. Podjęcie uchwały w spr. wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego

  • Rozpoczęto: 2019-05-30 17:17:08
  • Zakończono : 2019-05-30 17:17:18
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 20
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 1
  • Frekwencja: 95.24%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Jacek Przybyłek
  4. Marzanna Kamola
  5. Beata Jacyszyn
  6. Arkadiusz Góraj
  7. Urszula Rozmarynowska
  8. Magdalena Słupińska
  9. Ryszard Perka
  10. Cezary Szydło
  11. Zbigniew Miśkiewicz
  12. Zbigniew Czarnecki
  13. Jolanta Pietrus
  14. Mariusz Góra
  15. Witold Kiełbasa
  16. Marcin Sośnicki
  17. Stanisław Kosatka
  18. Mirosław Antoni Owczarek
  19. Grzegorz Delida
  20. Mirosław Owczarek
  Nieobecni
  1. Juliusz Góraj
 • 23. Podjęcie uchwały w spr. rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Sieradza

  23. Podjęcie uchwały w spr. rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Sieradza

  • Rozpoczęto: 2019-05-30 17:15:11
  • Zakończono : 2019-05-30 17:15:43
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 18
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 2
   • Nieobecni: 1
  • Frekwencja: 95.24%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Jacek Przybyłek
  4. Marzanna Kamola
  5. Urszula Rozmarynowska
  6. Magdalena Słupińska
  7. Ryszard Perka
  8. Cezary Szydło
  9. Zbigniew Miśkiewicz
  10. Zbigniew Czarnecki
  11. Jolanta Pietrus
  12. Mariusz Góra
  13. Witold Kiełbasa
  14. Marcin Sośnicki
  15. Stanisław Kosatka
  16. Mirosław Antoni Owczarek
  17. Grzegorz Delida
  18. Mirosław Owczarek
  Wstrzymani
  1. Beata Jacyszyn
  2. Arkadiusz Góraj
  Nieobecni
  1. Juliusz Góraj
 • 22. Podjęcie uchwały w spr. powołania Zespołu ds. zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników

  22. Podjęcie uchwały w spr. powołania Zespołu ds. zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników

  • Rozpoczęto: 2019-05-30 17:11:50
  • Zakończono : 2019-05-30 17:13:14
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 18
   • Przeciw: 1
   • Wstrzymani: 1
   • Nieobecni: 1
  • Frekwencja: 95.24%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Jacek Przybyłek
  4. Marzanna Kamola
  5. Beata Jacyszyn
  6. Arkadiusz Góraj
  7. Urszula Rozmarynowska
  8. Magdalena Słupińska
  9. Ryszard Perka
  10. Zbigniew Miśkiewicz
  11. Zbigniew Czarnecki
  12. Jolanta Pietrus
  13. Mariusz Góra
  14. Witold Kiełbasa
  15. Marcin Sośnicki
  16. Stanisław Kosatka
  17. Mirosław Antoni Owczarek
  18. Mirosław Owczarek
  Nieobecni
  1. Juliusz Góraj
  Przeciw
  1. Cezary Szydło
  Wstrzymani
  1. Grzegorz Delida
 • 20 a. Wniosek formalny dot. zdjęcia pkt 19 z porządku obrad

  20 a. Wniosek formalny dot. zdjęcia pkt 19 z porządku obrad

  • Rozpoczęto: 2019-05-30 17:05:23
  • Zakończono : 2019-05-30 17:06:54
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 16
   • Przeciw: 2
   • Wstrzymani: 2
   • Nieobecni: 1
  • Frekwencja: 95.24%

  Szczegóły głosowania

  Wstrzymani
  1. Andrzej Czapnik
  2. Magdalena Słupińska
  Za
  1. Zdzisław Mosiniak
  2. Jacek Przybyłek
  3. Marzanna Kamola
  4. Beata Jacyszyn
  5. Arkadiusz Góraj
  6. Urszula Rozmarynowska
  7. Zbigniew Miśkiewicz
  8. Zbigniew Czarnecki
  9. Jolanta Pietrus
  10. Mariusz Góra
  11. Witold Kiełbasa
  12. Marcin Sośnicki
  13. Stanisław Kosatka
  14. Mirosław Antoni Owczarek
  15. Grzegorz Delida
  16. Mirosław Owczarek
  Nieobecni
  1. Juliusz Góraj
  Przeciw
  1. Ryszard Perka
  2. Cezary Szydło
 • 19 a. Wniosek formalny dot. zdjęcia pkt 18 z porządku obrad

  19 a. Wniosek formalny dot. zdjęcia pkt 18 z porządku obrad

  • Rozpoczęto: 2019-05-30 17:03:28
  • Zakończono : 2019-05-30 17:03:48
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 16
   • Przeciw: 2
   • Wstrzymani: 2
   • Nieobecni: 1
  • Frekwencja: 95.24%

  Szczegóły głosowania

  Wstrzymani
  1. Andrzej Czapnik
  2. Marzanna Kamola
  Za
  1. Zdzisław Mosiniak
  2. Jacek Przybyłek
  3. Beata Jacyszyn
  4. Arkadiusz Góraj
  5. Urszula Rozmarynowska
  6. Magdalena Słupińska
  7. Zbigniew Miśkiewicz
  8. Zbigniew Czarnecki
  9. Jolanta Pietrus
  10. Mariusz Góra
  11. Witold Kiełbasa
  12. Marcin Sośnicki
  13. Stanisław Kosatka
  14. Mirosław Antoni Owczarek
  15. Grzegorz Delida
  16. Mirosław Owczarek
  Nieobecni
  1. Juliusz Góraj
  Przeciw
  1. Ryszard Perka
  2. Cezary Szydło
 • 10 c. Uwaga do projektu planu

  10 c. Uwaga do projektu planu

  • Rozpoczęto: 2019-05-30 16:50:24
  • Zakończono : 2019-05-30 16:50:39
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 14
   • Przeciw: 3
   • Wstrzymani: 3
   • Nieobecni: 1
  • Frekwencja: 95.24%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Marzanna Kamola
  4. Urszula Rozmarynowska
  5. Magdalena Słupińska
  6. Ryszard Perka
  7. Cezary Szydło
  8. Zbigniew Miśkiewicz
  9. Mariusz Góra
  10. Witold Kiełbasa
  11. Stanisław Kosatka
  12. Mirosław Antoni Owczarek
  13. Grzegorz Delida
  14. Mirosław Owczarek
  Przeciw
  1. Jacek Przybyłek
  2. Beata Jacyszyn
  3. Jolanta Pietrus
  Wstrzymani
  1. Arkadiusz Góraj
  2. Zbigniew Czarnecki
  3. Marcin Sośnicki
  Nieobecni
  1. Juliusz Góraj
 • 21. Podjęcie uchwały zm. uchwałę w spr. powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Sieradzu i ustalenia jej składu osobowego w kadencji 2018 - 2023

  21. Podjęcie uchwały zm. uchwałę w spr. powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Sieradzu i ustalenia jej składu osobowego w kadencji 2018 - 2023

  • Rozpoczęto: 2019-05-30 17:08:19
  • Zakończono : 2019-05-30 17:08:24
  • Wynik: Odrzucono podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 0
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 21

  Szczegóły głosowania

  Nieobecni
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Jacek Przybyłek
  4. Marzanna Kamola
  5. Beata Jacyszyn
  6. Arkadiusz Góraj
  7. Juliusz Góraj
  8. Urszula Rozmarynowska
  9. Magdalena Słupińska
  10. Ryszard Perka
  11. Cezary Szydło
  12. Zbigniew Miśkiewicz
  13. Zbigniew Czarnecki
  14. Jolanta Pietrus
  15. Mariusz Góra
  16. Witold Kiełbasa
  17. Marcin Sośnicki
  18. Stanisław Kosatka
  19. Mirosław Antoni Owczarek
  20. Grzegorz Delida
  21. Mirosław Owczarek
 • 20. Podjęcie uchwały zm. uchwałę w spr. powołania, ustalenia przedmiotu działania oraz składu osobowego stałych Komisji Rady Miejskiej w Sieradzu w kadencji 2018 - 2023

  20. Podjęcie uchwały zm. uchwałę w spr. powołania, ustalenia przedmiotu działania oraz składu osobowego stałych Komisji Rady Miejskiej w Sieradzu w kadencji 2018 - 2023

  • Rozpoczęto: 2019-05-30 17:04:26
  • Zakończono : 2019-05-30 17:04:33
  • Wynik: Odrzucono podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 0
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 21

  Szczegóły głosowania

  Nieobecni
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Jacek Przybyłek
  4. Marzanna Kamola
  5. Beata Jacyszyn
  6. Arkadiusz Góraj
  7. Juliusz Góraj
  8. Urszula Rozmarynowska
  9. Magdalena Słupińska
  10. Ryszard Perka
  11. Cezary Szydło
  12. Zbigniew Miśkiewicz
  13. Zbigniew Czarnecki
  14. Jolanta Pietrus
  15. Mariusz Góra
  16. Witold Kiełbasa
  17. Marcin Sośnicki
  18. Stanisław Kosatka
  19. Mirosław Antoni Owczarek
  20. Grzegorz Delida
  21. Mirosław Owczarek
 • 19. Podjęcie uchwały w spr. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Reymonta, 11 Listopada, Braterstwa Broni i Bohaterów Września w Sieradzu

  19. Podjęcie uchwały w spr. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Reymonta, 11 Listopada, Braterstwa Broni i Bohaterów Września w Sieradzu

  • Rozpoczęto: 2019-05-30 16:53:52
  • Zakończono : 2019-05-30 16:54:05
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 15
   • Przeciw: 2
   • Wstrzymani: 3
   • Nieobecni: 1
  • Frekwencja: 95.24%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Marzanna Kamola
  4. Arkadiusz Góraj
  5. Urszula Rozmarynowska
  6. Magdalena Słupińska
  7. Ryszard Perka
  8. Cezary Szydło
  9. Zbigniew Miśkiewicz
  10. Mariusz Góra
  11. Witold Kiełbasa
  12. Stanisław Kosatka
  13. Mirosław Antoni Owczarek
  14. Grzegorz Delida
  15. Mirosław Owczarek
  Wstrzymani
  1. Jacek Przybyłek
  2. Zbigniew Czarnecki
  3. Marcin Sośnicki
  Przeciw
  1. Beata Jacyszyn
  2. Jolanta Pietrus
  Nieobecni
  1. Juliusz Góraj
 • 18. Uwagi do projektu planu

  18. Uwagi do projektu planu

  • Rozpoczęto: 2019-05-30 16:43:50
  • Zakończono : 2019-05-30 16:49:15
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 15
   • Przeciw: 3
   • Wstrzymani: 2
   • Nieobecni: 1
  • Frekwencja: 95.24%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Marzanna Kamola
  4. Urszula Rozmarynowska
  5. Magdalena Słupińska
  6. Ryszard Perka
  7. Cezary Szydło
  8. Zbigniew Miśkiewicz
  9. Mariusz Góra
  10. Witold Kiełbasa
  11. Marcin Sośnicki
  12. Stanisław Kosatka
  13. Mirosław Antoni Owczarek
  14. Grzegorz Delida
  15. Mirosław Owczarek
  Przeciw
  1. Jacek Przybyłek
  2. Beata Jacyszyn
  3. Jolanta Pietrus
  Wstrzymani
  1. Arkadiusz Góraj
  2. Zbigniew Czarnecki
  Nieobecni
  1. Juliusz Góraj
 • 17. Podjęcie uchwały w spr. nadania nazwy ulicy

  17. Podjęcie uchwały w spr. nadania nazwy ulicy

  • Rozpoczęto: 2019-05-30 16:29:09
  • Zakończono : 2019-05-30 16:29:19
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 20
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 1
  • Frekwencja: 95.24%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Jacek Przybyłek
  4. Marzanna Kamola
  5. Beata Jacyszyn
  6. Arkadiusz Góraj
  7. Urszula Rozmarynowska
  8. Magdalena Słupińska
  9. Ryszard Perka
  10. Cezary Szydło
  11. Zbigniew Miśkiewicz
  12. Zbigniew Czarnecki
  13. Jolanta Pietrus
  14. Mariusz Góra
  15. Witold Kiełbasa
  16. Marcin Sośnicki
  17. Stanisław Kosatka
  18. Mirosław Antoni Owczarek
  19. Grzegorz Delida
  20. Mirosław Owczarek
  Nieobecni
  1. Juliusz Góraj
 • 16. Podjęcie uchwały w spr. ustalenia wykazu osób uprawnionych do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej

  16. Podjęcie uchwały w spr. ustalenia wykazu osób uprawnionych do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej

  • Rozpoczęto: 2019-05-30 16:27:09
  • Zakończono : 2019-05-30 16:27:20
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 20
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 1
  • Frekwencja: 95.24%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Jacek Przybyłek
  4. Marzanna Kamola
  5. Beata Jacyszyn
  6. Arkadiusz Góraj
  7. Urszula Rozmarynowska
  8. Magdalena Słupińska
  9. Ryszard Perka
  10. Cezary Szydło
  11. Zbigniew Miśkiewicz
  12. Zbigniew Czarnecki
  13. Jolanta Pietrus
  14. Mariusz Góra
  15. Witold Kiełbasa
  16. Marcin Sośnicki
  17. Stanisław Kosatka
  18. Mirosław Antoni Owczarek
  19. Grzegorz Delida
  20. Mirosław Owczarek
  Nieobecni
  1. Juliusz Góraj
 • 15. Podjęcie uchwały w spr. udzielenia dotacji ze środków własnych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub zabytkach zn. się w gminnej ewidencji zabytków poł. na terenie miasta Siera

  15. Podjęcie uchwały w spr. udzielenia dotacji ze środków własnych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub zabytkach zn. się w gminnej ewidencji zabytków poł. na terenie miasta Sieradza

  • Rozpoczęto: 2019-05-30 16:25:28
  • Zakończono : 2019-05-30 16:25:39
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 20
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 1
  • Frekwencja: 95.24%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Jacek Przybyłek
  4. Marzanna Kamola
  5. Beata Jacyszyn
  6. Arkadiusz Góraj
  7. Urszula Rozmarynowska
  8. Magdalena Słupińska
  9. Ryszard Perka
  10. Cezary Szydło
  11. Zbigniew Miśkiewicz
  12. Zbigniew Czarnecki
  13. Jolanta Pietrus
  14. Mariusz Góra
  15. Witold Kiełbasa
  16. Marcin Sośnicki
  17. Stanisław Kosatka
  18. Mirosław Antoni Owczarek
  19. Grzegorz Delida
  20. Mirosław Owczarek
  Nieobecni
  1. Juliusz Góraj
 • 14. Podjęcie uchwały w spr. ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Miasto Sieradz

  14. Podjęcie uchwały w spr. ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Miasto Sieradz

  • Rozpoczęto: 2019-05-30 16:22:54
  • Zakończono : 2019-05-30 16:23:04
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 19
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 1
   • Nieobecni: 1
  • Frekwencja: 95.24%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Jacek Przybyłek
  4. Marzanna Kamola
  5. Beata Jacyszyn
  6. Arkadiusz Góraj
  7. Urszula Rozmarynowska
  8. Magdalena Słupińska
  9. Ryszard Perka
  10. Cezary Szydło
  11. Zbigniew Miśkiewicz
  12. Zbigniew Czarnecki
  13. Jolanta Pietrus
  14. Mariusz Góra
  15. Witold Kiełbasa
  16. Marcin Sośnicki
  17. Stanisław Kosatka
  18. Grzegorz Delida
  19. Mirosław Owczarek
  Nieobecni
  1. Juliusz Góraj
  Wstrzymani
  1. Mirosław Antoni Owczarek
 • 13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w spr. opłaty targowej

  13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w spr. opłaty targowej

  • Rozpoczęto: 2019-05-30 16:19:58
  • Zakończono : 2019-05-30 16:20:08
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 20
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 1
  • Frekwencja: 95.24%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Jacek Przybyłek
  4. Marzanna Kamola
  5. Beata Jacyszyn
  6. Arkadiusz Góraj
  7. Urszula Rozmarynowska
  8. Magdalena Słupińska
  9. Ryszard Perka
  10. Cezary Szydło
  11. Zbigniew Miśkiewicz
  12. Zbigniew Czarnecki
  13. Jolanta Pietrus
  14. Mariusz Góra
  15. Witold Kiełbasa
  16. Marcin Sośnicki
  17. Stanisław Kosatka
  18. Mirosław Antoni Owczarek
  19. Grzegorz Delida
  20. Mirosław Owczarek
  Nieobecni
  1. Juliusz Góraj
 • 12. Reasumpcja: Podjęcie uchwały w spr. zmian w budżecie Miasta Sieradza na rok 2019

  12. Reasumpcja: Podjęcie uchwały w spr. zmian w budżecie Miasta Sieradza na rok 2019

  • Rozpoczęto: 2019-05-30 16:03:27
  • Zakończono : 2019-05-30 16:03:41
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 16
   • Przeciw: 4
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 1
  • Frekwencja: 95.24%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Jacek Przybyłek
  4. Marzanna Kamola
  5. Arkadiusz Góraj
  6. Urszula Rozmarynowska
  7. Magdalena Słupińska
  8. Ryszard Perka
  9. Cezary Szydło
  10. Zbigniew Miśkiewicz
  11. Zbigniew Czarnecki
  12. Mariusz Góra
  13. Marcin Sośnicki
  14. Stanisław Kosatka
  15. Mirosław Antoni Owczarek
  16. Grzegorz Delida
  Przeciw
  1. Beata Jacyszyn
  2. Jolanta Pietrus
  3. Witold Kiełbasa
  4. Mirosław Owczarek
  Nieobecni
  1. Juliusz Góraj
 • 10 b. Reasumpcja: Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metod ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki takiej opłaty

  10 b. Reasumpcja: Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metod ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki takiej opłaty

  • Rozpoczęto: 2019-05-30 15:53:51
  • Zakończono : 2019-05-30 15:58:13
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 13
   • Przeciw: 6
   • Wstrzymani: 1
   • Nieobecni: 1
  • Frekwencja: 95.24%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Marzanna Kamola
  4. Magdalena Słupińska
  5. Ryszard Perka
  6. Cezary Szydło
  7. Zbigniew Miśkiewicz
  8. Zbigniew Czarnecki
  9. Mariusz Góra
  10. Marcin Sośnicki
  11. Stanisław Kosatka
  12. Mirosław Antoni Owczarek
  13. Grzegorz Delida
  Przeciw
  1. Jacek Przybyłek
  2. Beata Jacyszyn
  3. Arkadiusz Góraj
  4. Jolanta Pietrus
  5. Witold Kiełbasa
  6. Mirosław Owczarek
  Nieobecni
  1. Juliusz Góraj
  Wstrzymani
  1. Urszula Rozmarynowska
 • 10 b. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metod ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki takiej opłaty

  10 b. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metod ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki takiej opłaty

  • Rozpoczęto: 2019-05-30 15:51:25
  • Zakończono : 2019-05-30 15:52:57
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 14
   • Przeciw: 5
   • Wstrzymani: 1
   • Nieobecni: 1
  • Frekwencja: 95.24%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Marzanna Kamola
  4. Magdalena Słupińska
  5. Ryszard Perka
  6. Cezary Szydło
  7. Zbigniew Miśkiewicz
  8. Zbigniew Czarnecki
  9. Mariusz Góra
  10. Marcin Sośnicki
  11. Stanisław Kosatka
  12. Mirosław Antoni Owczarek
  13. Grzegorz Delida
  14. Mirosław Owczarek
  Przeciw
  1. Jacek Przybyłek
  2. Beata Jacyszyn
  3. Arkadiusz Góraj
  4. Jolanta Pietrus
  5. Witold Kiełbasa
  Nieobecni
  1. Juliusz Góraj
  Wstrzymani
  1. Urszula Rozmarynowska
 • 12. Podjęcie uchwały w spr. zmian w budżecie Miasta Sieradza na rok 2019

  12. Podjęcie uchwały w spr. zmian w budżecie Miasta Sieradza na rok 2019

  • Rozpoczęto: 2019-05-30 16:02:35
  • Zakończono : 2019-05-30 16:02:46
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 15
   • Przeciw: 4
   • Wstrzymani: 1
   • Nieobecni: 1
  • Frekwencja: 95.24%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Jacek Przybyłek
  4. Marzanna Kamola
  5. Arkadiusz Góraj
  6. Magdalena Słupińska
  7. Ryszard Perka
  8. Cezary Szydło
  9. Zbigniew Miśkiewicz
  10. Zbigniew Czarnecki
  11. Mariusz Góra
  12. Marcin Sośnicki
  13. Stanisław Kosatka
  14. Mirosław Antoni Owczarek
  15. Grzegorz Delida
  Przeciw
  1. Beata Jacyszyn
  2. Jolanta Pietrus
  3. Witold Kiełbasa
  4. Mirosław Owczarek
  Nieobecni
  1. Juliusz Góraj
  Wstrzymani
  1. Urszula Rozmarynowska
 • 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w spr. Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sieradza

  11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w spr. Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sieradza

  • Rozpoczęto: 2019-05-30 16:00:18
  • Zakończono : 2019-05-30 16:00:37
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 16
   • Przeciw: 4
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 1
  • Frekwencja: 95.24%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Jacek Przybyłek
  4. Marzanna Kamola
  5. Arkadiusz Góraj
  6. Urszula Rozmarynowska
  7. Magdalena Słupińska
  8. Ryszard Perka
  9. Cezary Szydło
  10. Zbigniew Miśkiewicz
  11. Zbigniew Czarnecki
  12. Mariusz Góra
  13. Marcin Sośnicki
  14. Stanisław Kosatka
  15. Mirosław Antoni Owczarek
  16. Grzegorz Delida
  Przeciw
  1. Beata Jacyszyn
  2. Jolanta Pietrus
  3. Witold Kiełbasa
  4. Mirosław Owczarek
  Nieobecni
  1. Juliusz Góraj
 • 10 a. Wniosek formalny o wprowadzenie do porządku obrad uchwały w spr. wyboru metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki takiej opłaty

  10 a. Wniosek formalny o wprowadzenie do porządku obrad uchwały w spr. wyboru metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki takiej opłaty

  • Rozpoczęto: 2019-05-30 15:46:32
  • Zakończono : 2019-05-30 15:47:03
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 18
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 2
   • Nieobecni: 1
  • Frekwencja: 95.24%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Marzanna Kamola
  4. Arkadiusz Góraj
  5. Urszula Rozmarynowska
  6. Magdalena Słupińska
  7. Ryszard Perka
  8. Cezary Szydło
  9. Zbigniew Miśkiewicz
  10. Zbigniew Czarnecki
  11. Jolanta Pietrus
  12. Mariusz Góra
  13. Witold Kiełbasa
  14. Marcin Sośnicki
  15. Stanisław Kosatka
  16. Mirosław Antoni Owczarek
  17. Grzegorz Delida
  18. Mirosław Owczarek
  Wstrzymani
  1. Jacek Przybyłek
  2. Beata Jacyszyn
  Nieobecni
  1. Juliusz Góraj
 • 10a. Wniosek formalny o przerwanie sesji

  10a. Wniosek formalny o przerwanie sesji

  • Rozpoczęto: 2019-05-30 15:41:45
  • Zakończono : 2019-05-30 15:41:53
  • Wynik: Odrzucono podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 0
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 21

  Szczegóły głosowania

  Nieobecni
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Jacek Przybyłek
  4. Marzanna Kamola
  5. Beata Jacyszyn
  6. Arkadiusz Góraj
  7. Juliusz Góraj
  8. Urszula Rozmarynowska
  9. Magdalena Słupińska
  10. Ryszard Perka
  11. Cezary Szydło
  12. Zbigniew Miśkiewicz
  13. Zbigniew Czarnecki
  14. Jolanta Pietrus
  15. Mariusz Góra
  16. Witold Kiełbasa
  17. Marcin Sośnicki
  18. Stanisław Kosatka
  19. Mirosław Antoni Owczarek
  20. Grzegorz Delida
  21. Mirosław Owczarek
 • 10. Reasumpcja: Podjęcie uchwały wraz z autopoprawką Prezydenta Miasta Sieradza w paragrafie 3 - kwota 14,90, w spr. wyboru metod ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki takiej opłaty

  10. Reasumpcja: Podjęcie uchwały wraz z autopoprawką Prezydenta Miasta Sieradza w paragrafie 3 - kwota 14,90, w spr. wyboru metod ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki takiej opłaty

  • Rozpoczęto: 2019-05-30 14:38:09
  • Zakończono : 2019-05-30 14:38:51
  • Wynik: Odrzucono podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 10
   • Przeciw: 10
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 1
  • Frekwencja: 95.24%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Marzanna Kamola
  4. Ryszard Perka
  5. Cezary Szydło
  6. Zbigniew Miśkiewicz
  7. Mariusz Góra
  8. Stanisław Kosatka
  9. Mirosław Antoni Owczarek
  10. Grzegorz Delida
  Przeciw
  1. Jacek Przybyłek
  2. Beata Jacyszyn
  3. Arkadiusz Góraj
  4. Urszula Rozmarynowska
  5. Magdalena Słupińska
  6. Zbigniew Czarnecki
  7. Jolanta Pietrus
  8. Witold Kiełbasa
  9. Marcin Sośnicki
  10. Mirosław Owczarek
  Nieobecni
  1. Juliusz Góraj
 • 10. Podjęcie uchwały wraz z autopoprawką Prezydenta Miasta Sieradza w paragrafie 3 - kwota 14,90, w spr. wyboru metod ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki takiej opłaty

  10. Podjęcie uchwały wraz z autopoprawką Prezydenta Miasta Sieradza w paragrafie 3 - kwota 14,90, w spr. wyboru metod ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki takiej opłaty

  • Rozpoczęto: 2019-05-30 14:36:46
  • Zakończono : 2019-05-30 14:37:04
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 10
   • Przeciw: 9
   • Wstrzymani: 1
   • Nieobecni: 1
  • Frekwencja: 95.24%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Marzanna Kamola
  4. Ryszard Perka
  5. Cezary Szydło
  6. Zbigniew Miśkiewicz
  7. Mariusz Góra
  8. Stanisław Kosatka
  9. Mirosław Antoni Owczarek
  10. Grzegorz Delida
  Przeciw
  1. Jacek Przybyłek
  2. Beata Jacyszyn
  3. Arkadiusz Góraj
  4. Magdalena Słupińska
  5. Zbigniew Czarnecki
  6. Jolanta Pietrus
  7. Witold Kiełbasa
  8. Marcin Sośnicki
  9. Mirosław Owczarek
  Nieobecni
  1. Juliusz Góraj
  Wstrzymani
  1. Urszula Rozmarynowska
 • 9. Podjęcie uchwały w spr. wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki MPWiK Sp. z o. o. w Sieradzu poprzez wniesienie wkładu niepieniężnego i pieniężnego

  9. Podjęcie uchwały w spr. wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki MPWiK Sp. z o. o. w Sieradzu poprzez wniesienie wkładu niepieniężnego i pieniężnego

  • Rozpoczęto: 2019-05-30 13:22:02
  • Zakończono : 2019-05-30 13:22:13
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 20
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 1
  • Frekwencja: 95.24%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Jacek Przybyłek
  4. Marzanna Kamola
  5. Beata Jacyszyn
  6. Arkadiusz Góraj
  7. Urszula Rozmarynowska
  8. Magdalena Słupińska
  9. Ryszard Perka
  10. Cezary Szydło
  11. Zbigniew Miśkiewicz
  12. Zbigniew Czarnecki
  13. Jolanta Pietrus
  14. Mariusz Góra
  15. Witold Kiełbasa
  16. Marcin Sośnicki
  17. Stanisław Kosatka
  18. Mirosław Antoni Owczarek
  19. Grzegorz Delida
  20. Mirosław Owczarek
  Nieobecni
  1. Juliusz Góraj
 • 8. Przedstawienie Raportu o stanie gminy Miasto Sieradz za 2018 rok

  8. Przedstawienie Raportu o stanie gminy Miasto Sieradz za 2018 rok

  • Rozpoczęto: 2019-05-30 13:18:08
  • Zakończono : 2019-05-30 13:18:29
 • 7. Informacja Prezydenta Miasta Sieradza - o głównych zadaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym

  7. Informacja Prezydenta Miasta Sieradza - o głównych zadaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym

  • Rozpoczęto: 2019-05-30 12:53:42
  • Zakończono : 2019-05-30 12:53:58
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 20
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 1
  • Frekwencja: 95.24%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Jacek Przybyłek
  4. Marzanna Kamola
  5. Beata Jacyszyn
  6. Arkadiusz Góraj
  7. Urszula Rozmarynowska
  8. Magdalena Słupińska
  9. Ryszard Perka
  10. Cezary Szydło
  11. Zbigniew Miśkiewicz
  12. Zbigniew Czarnecki
  13. Jolanta Pietrus
  14. Mariusz Góra
  15. Witold Kiełbasa
  16. Marcin Sośnicki
  17. Stanisław Kosatka
  18. Mirosław Antoni Owczarek
  19. Grzegorz Delida
  20. Mirosław Owczarek
  Nieobecni
  1. Juliusz Góraj
 • 6. Interpelacje Radnych, zapytania mieszkańców - odpowiedzi i wyjaśnienia Prezydenta Miasta Sieradza

  6. Interpelacje Radnych, zapytania mieszkańców - odpowiedzi i wyjaśnienia Prezydenta Miasta Sieradza

  • Rozpoczęto: 2019-05-30 12:32:43
  • Zakończono : 2019-05-30 12:45:53
 • 5. Przyjęcie protokołu z IX Sesji Rady Miejskiej w Sieradzu w kadencji 2018 - 2023

  5. Przyjęcie protokołu z IX Sesji Rady Miejskiej w Sieradzu w kadencji 2018 - 2023

  • Rozpoczęto: 2019-05-30 12:32:05
  • Zakończono : 2019-05-30 12:32:12
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 19
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 1
   • Nieobecni: 1
  • Frekwencja: 95.24%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Jacek Przybyłek
  4. Marzanna Kamola
  5. Arkadiusz Góraj
  6. Urszula Rozmarynowska
  7. Magdalena Słupińska
  8. Ryszard Perka
  9. Cezary Szydło
  10. Zbigniew Miśkiewicz
  11. Zbigniew Czarnecki
  12. Jolanta Pietrus
  13. Mariusz Góra
  14. Witold Kiełbasa
  15. Marcin Sośnicki
  16. Stanisław Kosatka
  17. Mirosław Antoni Owczarek
  18. Grzegorz Delida
  19. Mirosław Owczarek
  Wstrzymani
  1. Beata Jacyszyn
  Nieobecni
  1. Juliusz Góraj
 • 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków

  4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków

  • Rozpoczęto: 2019-05-30 12:31:27
  • Zakończono : 2019-05-30 12:31:48
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 20
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 1
  • Frekwencja: 95.24%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Jacek Przybyłek
  4. Marzanna Kamola
  5. Beata Jacyszyn
  6. Arkadiusz Góraj
  7. Urszula Rozmarynowska
  8. Magdalena Słupińska
  9. Ryszard Perka
  10. Cezary Szydło
  11. Zbigniew Miśkiewicz
  12. Zbigniew Czarnecki
  13. Jolanta Pietrus
  14. Mariusz Góra
  15. Witold Kiełbasa
  16. Marcin Sośnicki
  17. Stanisław Kosatka
  18. Mirosław Antoni Owczarek
  19. Grzegorz Delida
  20. Mirosław Owczarek
  Nieobecni
  1. Juliusz Góraj
 • 3. Przyjęcie porządku obrad X Sesji Rady Miejskiej w Sieradzu wraz z wprowadzoną autopoprawką przez Prezydenta Miasta Sieradza

  3. Przyjęcie porządku obrad X Sesji Rady Miejskiej w Sieradzu wraz z wprowadzoną autopoprawką przez Prezydenta Miasta Sieradza

  • Rozpoczęto: 2019-05-30 12:29:48
  • Zakończono : 2019-05-30 12:30:20
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 20
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 1
  • Frekwencja: 95.24%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Jacek Przybyłek
  4. Marzanna Kamola
  5. Beata Jacyszyn
  6. Arkadiusz Góraj
  7. Urszula Rozmarynowska
  8. Magdalena Słupińska
  9. Ryszard Perka
  10. Cezary Szydło
  11. Zbigniew Miśkiewicz
  12. Zbigniew Czarnecki
  13. Jolanta Pietrus
  14. Mariusz Góra
  15. Witold Kiełbasa
  16. Marcin Sośnicki
  17. Stanisław Kosatka
  18. Mirosław Antoni Owczarek
  19. Grzegorz Delida
  20. Mirosław Owczarek
  Nieobecni
  1. Juliusz Góraj
 • 2. Wprowadzenie do porządku obrad autopoprawki - pkt. 22 - Podjęcie uchwały w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego

  2. Wprowadzenie do porządku obrad autopoprawki - pkt. 22 - Podjęcie uchwały w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego

  • Rozpoczęto: 2019-05-30 12:24:11
  • Zakończono : 2019-05-30 12:24:38
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 20
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 1
  • Frekwencja: 95.24%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Jacek Przybyłek
  4. Marzanna Kamola
  5. Beata Jacyszyn
  6. Arkadiusz Góraj
  7. Urszula Rozmarynowska
  8. Magdalena Słupińska
  9. Ryszard Perka
  10. Cezary Szydło
  11. Zbigniew Miśkiewicz
  12. Zbigniew Czarnecki
  13. Jolanta Pietrus
  14. Mariusz Góra
  15. Witold Kiełbasa
  16. Marcin Sośnicki
  17. Stanisław Kosatka
  18. Mirosław Antoni Owczarek
  19. Grzegorz Delida
  20. Mirosław Owczarek
  Nieobecni
  1. Juliusz Góraj
 • 1. Otwarcie X Sesji Rady Miejskiej w Sieradzu w kadencji 2018 - 2023

  1. Otwarcie X Sesji Rady Miejskiej w Sieradzu w kadencji 2018 - 2023

  • Rozpoczęto: 2019-05-30 12:12:58
  • Zakończono : 2019-05-30 12:13:53

Komentarze