VI Sesja Rady Miejskiej w Sieradzu

Wideo

Informacje

Radni miejscy podjęli decyzję o zabezpieczeniu środków w budżecie Sieradza w związku z ogłoszeniem przez Ministerstwo Sportu i Turystyki naboru wniosków o dofinansowanie Otwartych Stref Aktywności (OSA).

Urząd Miasta będzie starał się o dofinansowanie dwóch Otwartych Stref Aktywności: siłowni plenerowej, strefy relaksu (urządzenia do gier edukacyjnych) oraz placu zabaw o charakterze sprawnościowym w rejonie ulicy Zielonej oraz ulicy Jagiellońskiej. Planowany termin zakończenia inwestycji to październik 2019 rok. Wymogiem formalnym w konkursie jest m.in. przedłożenie załącznika informującego o zabezpieczeniu środków finansowych na pokrycie wkładu własnego. W przypadku przyznania dofinansowania, Gmina Miasto Sieradz zobowiązana będzie do zabezpieczenia w budżecie środków w wysokości ok. 147.933,00 zł, przy szacowanej całkowitej wartości zadania ok. 247.933,00 zł.
Ponadto radni na ostatniej sesji podjęli uchwałę w sprawie zmian w tegorocznym budżecie Miasta. Zmiany dotyczą m.in. zwiększenia planu wydatków z przeznaczeniem na budowę odcinka nowo projektowanej ulicy przebiegającej od ul. Armii Krajowej w kierunku ul. 3. Maja. Zadecydowano także o uchwaleniu zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta. 

Wyniki

 • 18. Zakończenie obrad

  18. Zakończenie obrad

  • Rozpoczęto: 2019-02-28 17:32:31
  • Zakończono : 2019-02-28 17:33:10
 • 17. Sprawy różne, komunikaty, oświadczenia

  17. Sprawy różne, komunikaty, oświadczenia

  • Rozpoczęto: 2019-02-28 17:30:36
  • Zakończono : 2019-02-28 17:32:01
 • 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Miasto Sieradz

  16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Miasto Sieradz

  • Rozpoczęto: 2019-02-28 17:30:07
  • Zakończono : 2019-02-28 17:30:18
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 14
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 7
   • Nieobecni: 0
  • Frekwencja: 100%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Marzanna Kamola
  4. Arkadiusz Góraj
  5. Juliusz Góraj
  6. Ryszard Perka
  7. Cezary Szydło
  8. Zbigniew Miśkiewicz
  9. Mariusz Góra
  10. Witold Kiełbasa
  11. Stanisław Kosatka
  12. Mirosław Antoni Owczarek
  13. Grzegorz Delida
  14. Mirosław Owczarek
  Wstrzymani
  1. Jacek Przybyłek
  2. Beata Jacyszyn
  3. Urszula Rozmarynowska
  4. Magdalena Słupińska
  5. Zbigniew Czarnecki
  6. Jolanta Pietrus
  7. Marcin Sośnicki
 • 15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Sieradza

  15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Sieradza

  • Rozpoczęto: 2019-02-28 17:03:11
  • Zakończono : 2019-02-28 17:03:29
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 18
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 3
   • Nieobecni: 0
  • Frekwencja: 100%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Jacek Przybyłek
  4. Marzanna Kamola
  5. Arkadiusz Góraj
  6. Juliusz Góraj
  7. Magdalena Słupińska
  8. Ryszard Perka
  9. Cezary Szydło
  10. Zbigniew Miśkiewicz
  11. Zbigniew Czarnecki
  12. Jolanta Pietrus
  13. Mariusz Góra
  14. Witold Kiełbasa
  15. Stanisław Kosatka
  16. Mirosław Antoni Owczarek
  17. Grzegorz Delida
  18. Mirosław Owczarek
  Wstrzymani
  1. Beata Jacyszyn
  2. Urszula Rozmarynowska
  3. Marcin Sośnicki
 • 14. Uwagi zgł. do Studium na podst. art. 11 pkt 8 ustawy z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym do wyłożonego i publ. projektu wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagosp. przestrzennego

  14. Uwagi zgł. do Studium na podst. art. 11 pkt 8 ustawy z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym do wyłożonego i publ. projektu wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagosp. przestrzennego

  • Rozpoczęto: 2019-02-28 16:56:48
  • Zakończono : 2019-02-28 16:59:30
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 16
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 5
   • Nieobecni: 0
  • Frekwencja: 100%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Jacek Przybyłek
  4. Arkadiusz Góraj
  5. Juliusz Góraj
  6. Magdalena Słupińska
  7. Ryszard Perka
  8. Cezary Szydło
  9. Zbigniew Miśkiewicz
  10. Zbigniew Czarnecki
  11. Mariusz Góra
  12. Witold Kiełbasa
  13. Stanisław Kosatka
  14. Mirosław Antoni Owczarek
  15. Grzegorz Delida
  16. Mirosław Owczarek
  Wstrzymani
  1. Marzanna Kamola
  2. Beata Jacyszyn
  3. Urszula Rozmarynowska
  4. Jolanta Pietrus
  5. Marcin Sośnicki
 • 13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Reymonta, POW, Kolejowej i Al. Grunwaldzkiej w Sieradzu

  13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Reymonta, POW, Kolejowej i Al. Grunwaldzkiej w Sieradzu

  • Rozpoczęto: 2019-02-28 16:20:20
  • Zakończono : 2019-02-28 16:20:32
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 21
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 0
  • Frekwencja: 100%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Jacek Przybyłek
  4. Marzanna Kamola
  5. Beata Jacyszyn
  6. Arkadiusz Góraj
  7. Juliusz Góraj
  8. Urszula Rozmarynowska
  9. Magdalena Słupińska
  10. Ryszard Perka
  11. Cezary Szydło
  12. Zbigniew Miśkiewicz
  13. Zbigniew Czarnecki
  14. Jolanta Pietrus
  15. Mariusz Góra
  16. Witold Kiełbasa
  17. Marcin Sośnicki
  18. Stanisław Kosatka
  19. Mirosław Antoni Owczarek
  20. Grzegorz Delida
  21. Mirosław Owczarek
 • 12. Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Miasto Sieradz na rok 2019 na realizację projektu pn. Otwarte Strefy Aktywności w Sieradzu 2019 - ubiegającego się o współfinansowanie z Programu rozwoju małej infrastruktu

  12. Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Miasto Sieradz na rok 2019 na realizację projektu pn. Otwarte Strefy Aktywności w Sieradzu 2019 - ubiegającego się o współfinansowanie z Programu rozwoju małej infrastruktury

  • Rozpoczęto: 2019-02-28 16:07:31
  • Zakończono : 2019-02-28 16:07:39
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 21
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 0
  • Frekwencja: 100%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Jacek Przybyłek
  4. Marzanna Kamola
  5. Beata Jacyszyn
  6. Arkadiusz Góraj
  7. Juliusz Góraj
  8. Urszula Rozmarynowska
  9. Magdalena Słupińska
  10. Ryszard Perka
  11. Cezary Szydło
  12. Zbigniew Miśkiewicz
  13. Zbigniew Czarnecki
  14. Jolanta Pietrus
  15. Mariusz Góra
  16. Witold Kiełbasa
  17. Marcin Sośnicki
  18. Stanisław Kosatka
  19. Mirosław Antoni Owczarek
  20. Grzegorz Delida
  21. Mirosław Owczarek
 • 11. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert

  11. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert

  • Rozpoczęto: 2019-02-28 15:59:56
  • Zakończono : 2019-02-28 16:00:05
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 21
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 0
  • Frekwencja: 100%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Jacek Przybyłek
  4. Marzanna Kamola
  5. Beata Jacyszyn
  6. Arkadiusz Góraj
  7. Juliusz Góraj
  8. Urszula Rozmarynowska
  9. Magdalena Słupińska
  10. Ryszard Perka
  11. Cezary Szydło
  12. Zbigniew Miśkiewicz
  13. Zbigniew Czarnecki
  14. Jolanta Pietrus
  15. Mariusz Góra
  16. Witold Kiełbasa
  17. Marcin Sośnicki
  18. Stanisław Kosatka
  19. Mirosław Antoni Owczarek
  20. Grzegorz Delida
  21. Mirosław Owczarek
 • 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Sieradza na rok 2019

  10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Sieradza na rok 2019

  • Rozpoczęto: 2019-02-28 15:44:20
  • Zakończono : 2019-02-28 15:44:31
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 20
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 1
   • Nieobecni: 0
  • Frekwencja: 100%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Jacek Przybyłek
  4. Marzanna Kamola
  5. Beata Jacyszyn
  6. Arkadiusz Góraj
  7. Juliusz Góraj
  8. Urszula Rozmarynowska
  9. Magdalena Słupińska
  10. Ryszard Perka
  11. Cezary Szydło
  12. Zbigniew Miśkiewicz
  13. Zbigniew Czarnecki
  14. Jolanta Pietrus
  15. Mariusz Góra
  16. Witold Kiełbasa
  17. Marcin Sośnicki
  18. Stanisław Kosatka
  19. Mirosław Antoni Owczarek
  20. Grzegorz Delida
  Wstrzymani
  1. Mirosław Owczarek
 • 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sieradza

  9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sieradza

  • Rozpoczęto: 2019-02-28 14:50:34
  • Zakończono : 2019-02-28 14:50:58
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 17
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 4
   • Nieobecni: 0
  • Frekwencja: 100%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Marzanna Kamola
  4. Arkadiusz Góraj
  5. Juliusz Góraj
  6. Magdalena Słupińska
  7. Ryszard Perka
  8. Cezary Szydło
  9. Zbigniew Miśkiewicz
  10. Zbigniew Czarnecki
  11. Jolanta Pietrus
  12. Mariusz Góra
  13. Witold Kiełbasa
  14. Stanisław Kosatka
  15. Mirosław Antoni Owczarek
  16. Grzegorz Delida
  17. Mirosław Owczarek
  Wstrzymani
  1. Jacek Przybyłek
  2. Beata Jacyszyn
  3. Urszula Rozmarynowska
  4. Marcin Sośnicki
 • 8. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy gminy Miasto Sieradz z organizacjami oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018

  8. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy gminy Miasto Sieradz z organizacjami oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018

  • Rozpoczęto: 2019-02-28 14:48:42
  • Zakończono : 2019-02-28 14:48:51
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 21
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 0
  • Frekwencja: 100%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Jacek Przybyłek
  4. Marzanna Kamola
  5. Beata Jacyszyn
  6. Arkadiusz Góraj
  7. Juliusz Góraj
  8. Urszula Rozmarynowska
  9. Magdalena Słupińska
  10. Ryszard Perka
  11. Cezary Szydło
  12. Zbigniew Miśkiewicz
  13. Zbigniew Czarnecki
  14. Jolanta Pietrus
  15. Mariusz Góra
  16. Witold Kiełbasa
  17. Marcin Sośnicki
  18. Stanisław Kosatka
  19. Mirosław Antoni Owczarek
  20. Grzegorz Delida
  21. Mirosław Owczarek
 • 7. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Miasto Sieradz

  7. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Miasto Sieradz

  • Rozpoczęto: 2019-02-28 14:24:31
  • Zakończono : 2019-02-28 14:24:41
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 21
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 0
  • Frekwencja: 100%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Jacek Przybyłek
  4. Marzanna Kamola
  5. Beata Jacyszyn
  6. Arkadiusz Góraj
  7. Juliusz Góraj
  8. Urszula Rozmarynowska
  9. Magdalena Słupińska
  10. Ryszard Perka
  11. Cezary Szydło
  12. Zbigniew Miśkiewicz
  13. Zbigniew Czarnecki
  14. Jolanta Pietrus
  15. Mariusz Góra
  16. Witold Kiełbasa
  17. Marcin Sośnicki
  18. Stanisław Kosatka
  19. Mirosław Antoni Owczarek
  20. Grzegorz Delida
  21. Mirosław Owczarek
 • 6. Informacja Prezydenta Miasta Sieradza - o głównych zadaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym

  6. Informacja Prezydenta Miasta Sieradza - o głównych zadaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym

  • Rozpoczęto: 2019-02-28 14:21:23
  • Zakończono : 2019-02-28 14:21:37
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 21
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 0
  • Frekwencja: 100%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Jacek Przybyłek
  4. Marzanna Kamola
  5. Beata Jacyszyn
  6. Arkadiusz Góraj
  7. Juliusz Góraj
  8. Urszula Rozmarynowska
  9. Magdalena Słupińska
  10. Ryszard Perka
  11. Cezary Szydło
  12. Zbigniew Miśkiewicz
  13. Zbigniew Czarnecki
  14. Jolanta Pietrus
  15. Mariusz Góra
  16. Witold Kiełbasa
  17. Marcin Sośnicki
  18. Stanisław Kosatka
  19. Mirosław Antoni Owczarek
  20. Grzegorz Delida
  21. Mirosław Owczarek
 • 5. Interpelacje Radnych, zapytania mieszkańców - odpowiedzi i wyjaśnienia Prezydenta Miasta Sieradza

  5. Interpelacje Radnych, zapytania mieszkańców - odpowiedzi i wyjaśnienia Prezydenta Miasta Sieradza

  • Rozpoczęto: 2019-02-28 13:53:56
  • Zakończono : 2019-02-28 14:08:56
 • 4. Przyjęcie protokołu z V Sesji Rady Miejskiej w Sieradzu w kadencji 2018 - 2023

  4. Przyjęcie protokołu z V Sesji Rady Miejskiej w Sieradzu w kadencji 2018 - 2023

  • Rozpoczęto: 2019-02-28 13:53:33
  • Zakończono : 2019-02-28 13:53:41
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 20
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 1
   • Nieobecni: 0
  • Frekwencja: 100%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Jacek Przybyłek
  4. Marzanna Kamola
  5. Beata Jacyszyn
  6. Arkadiusz Góraj
  7. Urszula Rozmarynowska
  8. Magdalena Słupińska
  9. Ryszard Perka
  10. Cezary Szydło
  11. Zbigniew Miśkiewicz
  12. Zbigniew Czarnecki
  13. Jolanta Pietrus
  14. Mariusz Góra
  15. Witold Kiełbasa
  16. Marcin Sośnicki
  17. Stanisław Kosatka
  18. Mirosław Antoni Owczarek
  19. Grzegorz Delida
  20. Mirosław Owczarek
  Wstrzymani
  1. Juliusz Góraj
 • 3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków

  3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków

  • Rozpoczęto: 2019-02-28 13:51:24
  • Zakończono : 2019-02-28 13:52:03
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 21
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 0
  • Frekwencja: 100%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Jacek Przybyłek
  4. Marzanna Kamola
  5. Beata Jacyszyn
  6. Arkadiusz Góraj
  7. Juliusz Góraj
  8. Urszula Rozmarynowska
  9. Magdalena Słupińska
  10. Ryszard Perka
  11. Cezary Szydło
  12. Zbigniew Miśkiewicz
  13. Zbigniew Czarnecki
  14. Jolanta Pietrus
  15. Mariusz Góra
  16. Witold Kiełbasa
  17. Marcin Sośnicki
  18. Stanisław Kosatka
  19. Mirosław Antoni Owczarek
  20. Grzegorz Delida
  21. Mirosław Owczarek
 • 2. Przyjęcie porządku VI Sesji

  2. Przyjęcie porządku VI Sesji

  • Rozpoczęto: 2019-02-28 13:50:38
  • Zakończono : 2019-02-28 13:50:55
  • Wynik: Przyjęto podpunkt w głosowaniu
  • Rozkład głosów:
   • Za: 21
   • Przeciw: 0
   • Wstrzymani: 0
   • Nieobecni: 0
  • Frekwencja: 100%

  Szczegóły głosowania

  Za
  1. Andrzej Czapnik
  2. Zdzisław Mosiniak
  3. Jacek Przybyłek
  4. Marzanna Kamola
  5. Beata Jacyszyn
  6. Arkadiusz Góraj
  7. Juliusz Góraj
  8. Urszula Rozmarynowska
  9. Magdalena Słupińska
  10. Ryszard Perka
  11. Cezary Szydło
  12. Zbigniew Miśkiewicz
  13. Zbigniew Czarnecki
  14. Jolanta Pietrus
  15. Mariusz Góra
  16. Witold Kiełbasa
  17. Marcin Sośnicki
  18. Stanisław Kosatka
  19. Mirosław Antoni Owczarek
  20. Grzegorz Delida
  21. Mirosław Owczarek
 • 1. Otwarcie Sesji

  1. Otwarcie Sesji

  • Rozpoczęto: 2019-02-28 13:47:54
  • Zakończono : 2019-02-28 13:50:32

Komentarze