radny

Radny Magdalena Słupińska

Magdalena Słupińska

Radna RM

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Radna Rady Miejskiej w Sieradzu kadencji 2018-2023.

Komentarze