Przewodnicząca Rady Miejskiej

Imię i nazwisko

Urszula Rozmarynowska

Przewodnicząca Rady Miejskiej Sieradza