radny

Radny Ryszard Perka

Ryszard Perka

Radny RM

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SOLIDARNE MIASTO SIERADZ

Radny Rady Miejskiej w Sieradzu kadencji 2018-2023.

Komentarze