Kontakt

Biuro Rady Miejskiej Sieradza

Adres

Plac Wojewódzki 1, pok. nr 16

Telefon

43 826 61 29 lub 30

Adres email:

um@umsieradz.pl