Komisja skarg, wniosków i petycji

Do zadań Komisji skarg, wniosków i petycji należy analiza i opiniowanie skierowanych do Rady  skarg na działalność Prezydenta i gminnych jednostek organizacyjnych; wniosków;  petycji składanych przez obywateli Komisja skarg, wniosków i petycji może przyjmować do protokołu zgłoszone ustnie skargi i wnioski.

Skład osobowy

Ryszard Perka

Ryszard Perka

Przewodniczący komisji

Radny Rady Miejskiej w Sieradzu kadencji 2018-2023.

Magdalena Słupińska

Magdalena Słupińska

Radna RM

Radna Rady Miejskiej w Sieradzu kadencji 2018-2023.

Cezary Szydło

Cezary Szydło

Radny RM

Radny Rady Miejskiej w Sieradzu kadencji 2018-2023.

Juliusz Góraj

Juliusz Góraj

Radny RM

Radny Rady Miejskiej w Sieradzu kadencji 2018-2023.

Zbigniew Miśkiewicz

Zbigniew Miśkiewicz

Radny RM

Radny Rady Miejskiej w Sieradzu kadencji 2018-2023.

Jolanta Pietrus

Jolanta Pietrus

Radna RM

Radna Rady Miejskiej w Sieradzu kadencji 2018-2023.

Mariusz Góra

Mariusz Góra

Radny RM

Radny Rady Miejskiej w Sieradzu kadencji 2018-2023.

Mirosław Antoni Owczarek

Mirosław Antoni Owczarek

Radny RM

Radny Rady Miejskiej w Sieradzu kadencji 2018-2023.

Grzegorz Delida

Grzegorz Delida

Radny RM

Radny Rady Miejskiej w Sieradzu kadencji 2018-2023.

Komentarze