Komisja rozwoju

O komisji

Komisji Rozwoju,  do której należą sprawy związane między innymi z perspektywami, kierunkami i programami
rozwoju gospodarczego, inwestycjami, zagospodarowaniem przestrzennym, gospodarką gruntami, działalnością
gospodarczą, oczyszczaniem miasta, stanem czystości i infrastrukturą techniczną, ekologią i ochroną środowiska
naturalnego.

Skład osobowy

Jacek Przybyłek

Jacek Przybyłek

Przewodniczący komisji

Radny Rady Miejskiej w Sieradzu kadencji 2018-2023.

Marzanna Kamola

Marzanna Kamola

Radna RM

Radna Rady Miejskiej w Sieradzu kadencji 2018-2023.

Arkadiusz Góraj

Arkadiusz Góraj

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Sieradzu w kadencji 2018 - 2023

Radny Rady Miejskiej w Sieradzu kadencji 2018-2023.

Marcin Sośnicki

Marcin Sośnicki

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Sieradzu w kadencji 2018 - 2023

Radny Rady Miejskiej w Sieradzu kadencji 2018-2023.

Grzegorz Delida

Grzegorz Delida

Radny RM

Radny Rady Miejskiej w Sieradzu kadencji 2018-2023.

Komentarze