Komisja rewizyjna

Do zadań Komisji rewizyjnej należy:

- na zlecenie i w zakresie określonym przez Radę dokonywanie kontroli działalności Prezydenta, miejskich  jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych; 

- rozpatrzenie  sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu Miasta, informacji o stanie mienia Miasta oraz zaopiniowanie wykonania budżetu i przedstawienie Radzie stanowiska  i wniosku w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Prezydentowi.

Skład osobowy

Andrzej Czapnik

Andrzej Czapnik

Przewodniczący komisji

Radny Rady Miejskiej w Sieradzu kadencji 20182023. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Vc przewodniczący Komisji...

Zdzisław Mosiniak

Zdzisław Mosiniak

Radny RM

Radny Rady Miejskiej w Sieradzu kadencji 2018-2023. 

Cezary Szydło

Cezary Szydło

Radny RM

Radny Rady Miejskiej w Sieradzu kadencji 2018-2023.

Juliusz Góraj

Juliusz Góraj

Radny RM

Radny Rady Miejskiej w Sieradzu kadencji 2018-2023.

Zbigniew Miśkiewicz

Zbigniew Miśkiewicz

Radny RM

Radny Rady Miejskiej w Sieradzu kadencji 2018-2023.

Stanisław Kosatka

Stanisław Kosatka

Radny RM

Stanisław Kosatka 49 lat, żonaty, 6letnia córka. Mam wykształcenie wyższe pedagogicznoresocjalizacyjne, ukończyłem...

Mirosław Antoni Owczarek

Mirosław Antoni Owczarek

Radny RM

Radny Rady Miejskiej w Sieradzu kadencji 2018-2023.

Komentarze