Komisja kultury i sportu

Komisja Kultury i Sportu  Rady Miejskiej w Sieradzu, do której należą sprawy związane między innymi z upowszechnianiem kultury i sztuki,
nazewnictwem ulic i placów, upowszechnianiem kultury fizycznej, turystyki, rekreacji i wypoczynku, organizacją
czasu wolnego.

Skład osobowy

Mariusz Góra

Mariusz Góra

Przewodniczący komisji

Radny Rady Miejskiej w Sieradzu kadencji 2018-2023.

Andrzej Czapnik

Andrzej Czapnik

Radny RM

Radny Rady Miejskiej w Sieradzu kadencji 20182023. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Vc przewodniczący Komisji...

Marzanna Kamola

Marzanna Kamola

Radna RM

Radna Rady Miejskiej w Sieradzu kadencji 2018-2023.

Ryszard Perka

Ryszard Perka

Radny RM

Radny Rady Miejskiej w Sieradzu kadencji 2018-2023.

Zbigniew Czarnecki

Zbigniew Czarnecki

Radny RM

Radny Rady Miejskiej w Sieradzu kadencji 2018-2023.

Witold Kiełbasa

Witold Kiełbasa

Radny RM

Radny Rady Miejskiej w Sieradzu kadencji 2018-2023.

Mirosław Owczarek

Mirosław Owczarek

Radny RM

Radny Rady Miejskiej w Sieradzu kadencji 2018-2023.

Komentarze