Komisja doraźna do opracowania zmian do Statutu Miasta Sieradza

 content_66d85415b20ce69a88df45b573c2c975.pdf

Skład osobowy

Juliusz Góraj

Juliusz Góraj

Przewodniczący komisji

Radny Rady Miejskiej w Sieradzu kadencji 2018-2023.

Andrzej Czapnik

Andrzej Czapnik

Radny RM

Radny Rady Miejskiej w Sieradzu kadencji 20182023. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Vc przewodniczący Komisji...

Jacek Przybyłek

Jacek Przybyłek

Radny RM

Radny Rady Miejskiej w Sieradzu kadencji 2018-2023.

Arkadiusz Góraj

Arkadiusz Góraj

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Sieradzu w kadencji 2018 - 2023

Radny Rady Miejskiej w Sieradzu kadencji 2018-2023.

Urszula Rozmarynowska

Urszula Rozmarynowska

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Sieradzu w kadencji 2018 - 2023

Radna Rady Miejskiej w Sieradzu kadencji 2018-2023.

Ryszard Perka

Ryszard Perka

Radny RM

Radny Rady Miejskiej w Sieradzu kadencji 2018-2023.

Mirosław Antoni Owczarek

Mirosław Antoni Owczarek

Radny RM

Radny Rady Miejskiej w Sieradzu kadencji 2018-2023.

Komentarze