Komisja budżetowa

Komisja budżetowa  Rady Miejskiej w Sieradzu, do której należą sprawy związane między innymi z opiniowaniem projektu budżetu
i nadzorem nad wykonaniem budżetu, zmianami w budżecie, opłatami, podatkami lokalnymi, zaciąganiem
kredytów, pożyczek i innych zobowiązań, wykorzystania mienia gminnego.

Skład osobowy

Zbigniew Miśkiewicz

Zbigniew Miśkiewicz

Przewodniczący komisji

Radny Rady Miejskiej w Sieradzu kadencji 2018-2023.

Zdzisław Mosiniak

Zdzisław Mosiniak

Radny RM

Radny Rady Miejskiej w Sieradzu kadencji 2018-2023. 

Andrzej Czapnik

Andrzej Czapnik

Radny RM

Radny Rady Miejskiej w Sieradzu kadencji 20182023. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Vc przewodniczący Komisji...

Arkadiusz Góraj

Arkadiusz Góraj

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Sieradzu w kadencji 2018 - 2023

Radny Rady Miejskiej w Sieradzu kadencji 2018-2023.

Ryszard Perka

Ryszard Perka

Radny RM

Radny Rady Miejskiej w Sieradzu kadencji 2018-2023.

Juliusz Góraj

Juliusz Góraj

Radny RM

Radny Rady Miejskiej w Sieradzu kadencji 2018-2023.

Komentarze