Komisja oświaty

Komisji Oświaty,  do której należą sprawy związane między innymi z działalnością oświatowo - wychowawczą.

Skład osobowy

Magdalena Słupińska

Magdalena Słupińska

Przewodniczący komisji

Radna Rady Miejskiej w Sieradzu kadencji 2018-2023.

Beata Jacyszyn

Beata Jacyszyn

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Sieradzu w kadencji 2018 - 2023

Radna Rady Miejskiej w Sieradzu kadencji 2018-2023.

Urszula Rozmarynowska

Urszula Rozmarynowska

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Sieradzu w kadencji 2018 - 2023

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Sieradzu w kadencji 2018-2023   Przyjęcia w spr. skarg i wniosków

Jolanta Pietrus

Jolanta Pietrus

Radna RM

Radna Rady Miejskiej w Sieradzu kadencji 2018-2023.

Witold Kiełbasa

Witold Kiełbasa

Radny RM

Radny Rady Miejskiej w Sieradzu kadencji 2018-2023.

Mirosław Owczarek

Mirosław Owczarek

Radny RM

Radny Rady Miejskiej w Sieradzu kadencji 2018-2023.

Komentarze