radny

Radny Beata Jacyszyn

Beata Jacyszyn

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Sieradzu w kadencji 2018 - 2023

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SOLIDARNE MIASTO SIERADZ

Radna Rady Miejskiej w Sieradzu kadencji 2018-2023.

Komentarze