Dyżury Przewodniczącej Rady Miejskiej w Sieradzu w kadencji 2018 - 2023

Informacje

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Sieradzu Pani Urszula Rozmarynowska pełni dyżur w czwartek każdego miesiąca od godz. 11.00. do godz. 14.00.

Wyniki

Komentarze