radny

Radny Grzegorz Delida

Grzegorz Delida

Radny RM

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SOLIDARNE MIASTO SIERADZ

Radny Rady Miejskiej w Sieradzu kadencji 2018-2023.

Komentarze